Списки зарахованих за кошти фізичних, юридичних осіб — магістри та спеціалісти, денна та заочна форми навчання

Списки зарахованих за державним замовленням — магістри та спеціалісти, денна та заочна форми навчання

Списки зарахованих на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на 1 курс на базі повної загальної середньої освіти — заочна форма

Списки зарахованих на перший курс на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за кошти фізичних та юридичних осіб — денна та заочна форма

Списки рекомендованих до зарахування за державним замовленням — магістри та спеціалісти, денна та заочна форми навчання

Увага! Списки оновлюються та додаються!Видавничо-поліграфічний інститут Інститут прикладного системного аналізу Факультет авіаційних і космічних систем Факультет електроніки Факультет інформатики та обчислювальної техніки Фізико-технічний інститут Факультет лінгвістики Фізико-математичний факультет Факультет біотехнології і біотехніки Інженерно-хімічний факультет Приладобудівний факультет Радіотехнічний факультет Інститут телекомунікаційних систем Зварювальний факультет Інженерно-фізичний факультет Хіміко-технологічний факультет Факультет біомедичної інженерії Теплоенергетичний факультет Механіко-машинобудівний інститут Факультет прикладної математики Факультет електроенерготехніки та автоматики Факультет менеджменту та маркетингу Інститут енергозбереження та енергоменеджмениту Факультет соціології і права

Списки зарахованих на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на 1 курс на базі повної загальної середньої освіти — денна форма

023 ВПІ Образотворче мистецтво 035 ФЛ Германські мови та літератури (переклад включно) - англійська мова 035 ФЛ Германські мови та літератури (переклад включно) - німецька мова 035 ФЛ Романські мови та літератури (переклад включно) - фанцузька мова 051 ФММ Міжнародна економіка 051 ФММ Економічна кібернетика 051 ФММ Економіка підприємства 054 ФСП Соціологія модернізації та науково-технічного розвитку 061 ВПІ Видавнича справа та редагування 061 ВПІ Реклама і зв'язки з громадськістю 073 ФММ Менеджмент і бізнес адміністрування 073 ФММ Логістика 073 ВПІ Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі 073 ФММ Менеджмент інновацій 073 ФММ Менеджмент міжнародних проектів 074 ФСП Електронне урядування 075 ФММ Промисловий маркетинг 081 ФСП Господарське та адміністративне право і процес 081 ФСП Інформаційне право та право інтелектуальної власності 111 ФМФ Страхова та фінансова математика 113 ФПМ Наука про дані та математичне моделювання 113 ФТІ Математичні методи комп'ютерного моделювання 113 ФТІ Прикладна криптологія 121 ТЕФ Програмне забезпечення web-технологій та мобільних пристроїв (1) 121 ТЕФ Програмне забезпечення розподілених систем (1) 121 ФІОТ Програмне забезпечення інформаційно-комунікаційних систем 121 ФІОТ Програмне забезпечення високопродуктивних комп'ютерних систем та мереж 121 ФІОТ Програмне забезпечення інтелектуальних та робототехнічних систем 121 ФІОТ Програмне забезпечення інформаційних управляючих систем та технологій 121 ФПМ Програмне забезпечення комп’ютерних та інформаційно-пошукових систем (1) 122 ІПСА Інтелектуальний аналіз даних в управлінні проектами 122 ІПСА Інформаційні системи та технології проектування 122 ІПСА Системи штучного інтелекту 122 ІПСА Системне проектування сервісів 122 ТЕФ Інформаційні технології моніторингу довкілля 122 ФБМІ Інформаційні технології в біології та медицині 122 ФІОТ Інформаційні управляючі системи та технології 123 ФІОТ Комп’ютерні системи та мережі 123 ФПМ Системне програмування 123 ФПМ Спеціалізовані комп’ютерні системи 124 ІПСА Системний аналіз та управління 125 ФТІ Математичні методи кібербезпеки 125 ФТІ Системи і технології кібербезпеки 125 ФТІ Системи технічного захисту інформації 131 ММІ Механотронні системи в машинобудуванні 131 ММІ Технологія машинобудування 132 ІФФ Металознавство та процеси термічної обробки 133 ІХФ Інжиніринг, обладнання та технології виробництв полімерних та будівельних матеріалів і виробів 133 ММІ Інструментальні системи та технології формоутворення деталей 134 ФАКС Літаки і вертольоти 136 ІФФ Художнє та ювелірне литво 141 ФЕА Електромеханічні системи автоматизації та електропривод 141 ФЕА Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії 151 ПБФ Комп'ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики 151 ФІОТ Комп’ютеризовані та робототехнічні системи 151 ФІОТ Комп'ютеризовані системи управління 151 ХТФ Комп'ютерно-інтегровані технології сталих хімічниїх виробничих комплексів 161 ХТФ Енергоефективна технічна електрохімія та захист металів від корозії 161 ХТФ Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок 162 ФБТ Промислова біотехнологія 163 ФБМІ Клінічна інженерія 171 ФЕЛ Електронні прилади та пристрої 186 ВПІ Поліграфічні медіатехнології 227 ФБМІ Фізична реабілітація

Списки зарахованих

Списки зарахованих на навчання за державним замовленням на 1 курс на базі повної загальної середньої освіти — денна форма Списки зарахованих на перший курс на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» — денна та заочна форма Списки зарахованих на навчання за державним замовленням на 1 курс на базі повної загальної середньої освіти — заочна форма Списки зарахованих на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на 1 курс на базі повної загальної середньої освіти — денна форма Списки зарахованих на перший курс на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" за кошти фізичних та юридичних осіб - денна та заочна форма Списки зарахованих на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на 1 курс на базі повної загальної середньої освіти - заочна форма Списки зарахованих за державним замовленням — магістри та спеціалісти, денна та заочна форми навчання Списки зарахованих за кошти фізичних, юридичних осіб — магістри та спеціалісти, денна та заочна форми навчання

Списки рекомендованих до зарахування на освітній рівень магістра за спеціальністю 081 Право

Списки зарахованих на навчання за державним замовленням на 1 курс на базі повної загальної середньої освіти — заочна форма

Списки зарахованих на перший курс на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» — денна та заочна форма

Увага!!

Списки оновлюються!Денна форма навчання186 ВПІ Поліграфічні медіатехнології 172 РТФ Радіосистемна інженерія 171 ФЕЛ Електронні прилади та пристрої 151 ПБФ Комп’ютерно- інтегровані технології та системи точної механіки 144 ТЕФ Теплові електричні станції та установки 151 ПБФ Комп'ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування 171 ФЕЛ Акустичні мультимедійні технології та системи 172 РТФ Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки 141 ФЕА Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії 141 ФЕА Електромеханічні системи автоматизації та електропривод 141 ФЕА Електричні станції 133 ММI Інструментальні системи та технології формоутворення деталей 131 ММI Технології машинобудування 134 ФАКС Літаки та вертольоти 141 ФЕА Електричні машини і апарати 141 ФЕА Електричні системи і мережі 131 ММI Обладнання та технологii пластичного формування конструкцiй машинобудування 131 ЗФ Технології та інжиніринг у зварюванні 131 ЗФ Автоматизовані технологічні системи у зварюванні 184 ІЕЕ Розробка родовищ та корисних копалин 144 ІЕЕ Енергетичний менеджмент та інжинірінг 141 ІЕЕ Інжинірінг електротехнічних комплексів 141 ІЕЕ Енергетичний менеджмент та енергоефективність 141 ІЕЕ Cистеми електропостачання 141 ІЕЕ Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв

Заочная форма навчання186 ВПІ Поліграфічні медіатехнології 186 ВПІ Цифрові технології репродукування 141 ФЕА Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії 141 ФЕА Електричні системи і мережі 131 ЗФ Технології та інжиніринг у зварюванні 184 ІЕЕ Розробка родовищ та корисних копалин 144 ІЕЕ Енергетичний менеджмент та інжинірінг 141 ІЕЕ Системи електропостачання