Що треба знати абітурієнту КПІ-2017?

Переглянь презентацію й дізнайся про особливості вступної кампанії 2017 року!

Списки зарахованих

Списки зарахованих на навчання за державним замовленням на 1 курс на базі повної загальної середньої освіти — денна форма Списки зарахованих на перший курс на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» — денна та заочна форма Списки зарахованих на навчання за державним замовленням на 1 курс на базі повної загальної середньої освіти — заочна форма Списки зарахованих на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на 1 курс на базі повної загальної середньої освіти — денна форма Списки зарахованих на перший курс на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" за кошти фізичних та юридичних осіб - денна та заочна форма Списки зарахованих на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на 1 курс на базі повної загальної середньої освіти - заочна форма Списки зарахованих за державним замовленням — магістри та спеціалісти, денна та заочна форми навчання Списки зарахованих за кошти фізичних, юридичних осіб — магістри та спеціалісти, денна та заочна форми навчання

Списки рекомендованих до зарахування на освітній рівень магістра за спеціальністю 081 Право

Списки рекомендованих до зарахування за державним замовленням на денну форму навчання на базі повної загальної середньої освіти

Побачив себе у списках? Привозь оригінали документів!035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) 105 Прикладна фізика та наноматеріали 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 035 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно) 051 Економіка 054 Соціологія 061 Журналістика 073 Менеджмент 075 Маркетинг 081 Право 101 Екологія 104 Фізика та астрономія 111 Математика 113 Прикладна математика 121 Інженерія програмного забезпечення 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія 124 Системний аналіз 125 Кібербезпека 131 Прикладна механіка 132 Матеріалознавство 133 Галузеве машинобудування 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 136 Металургія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 142 Енергетичне машинобудування 143 Атомна енергетика 144 Теплоенергетика 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 153 Мікро- та наносистемна техніка 161 Хімічні технології та інженерія 162 Біотехнології та біоінженерія 163 Біомедична інженерія 171 Електроніка 172 Телекомунікації та радіотехніка 173 Авіоніка 184 Гірництво 186 Видавництво та поліграфія 227 Фізична реабілітація