Отримай відповіді на свої питання! База супергероїв «КПІ»
CПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ

Офіційні документи


Правила прийому до НТУУ «КПІ» в 2016 році (зі змінами)

Основні положення, етапи вступної кампанії, перелік документів, всі правові елементи, які пов’язані із твоїми можливостями для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».


Положення про Приймальну комісію НТУУ «КПІ» (зі змінами)

Всі нормативні відомості про Приймальну комісію Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», її склад, принципи та засади роботи.


Перелік освітніх ступенів (ОКР) та спеціальностей, за якими оголошується прийом

Перелік всіх освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут».


Конкурсні предмети у сертифікаті ЗНО

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів), які тобі необхідні для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».


Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста, магістра; та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (зі змінами)

Всі правові положення та нормативні засади вступу на 5 курс та на основі диплому «молодшого спеціаліста» — строки, перелік документів, розрахунок рейтингу для майбутніх вступників.


Правила прийому до ІСЗЗІ

Додаток до «Правил прийому до НТУУ «КПІ» у 2016 році — Правила прийому до Державного закладу
«Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».


Перелік споріднених спеціальностей для молодших спеціалістів

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра.


Перелік спеціальностей та вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, освітнього ступеню магістра

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, освітнього ступеню магістра.


Вартість навчання за кошти фізичних та юридичних осіб в НТУУ «КПІ» у 2016 році

Згідно Розпорядження №5-98а від 22.06.2016 закріплено вартість навчання у 2016 році.

Максимальний обсяг державного замовлення в НТУУ «КПІ» — денна форма навчання, бакалавр

Максимальний можливий обсяг держанвого замовлення за спеціальностями на базі повної загальної середньої освіти для вступників на освітній рівень бакалавра в 2016 році.


Положення про вступні випробування

Вся інформація про вступні випробування до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» та особливості їх проведення.


Положення про порядок подання і розгляду апеляцій вступників

Інформація про особливості подання та розгляду апеляцій вступників до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».


Положення про випускників системи довузівської підготовки

Вся інформація про вступників, які закінчили систему довузівської підготовки у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут», та досягли особливих успіхів у навчанні й одержали сертифікати.


Здобуття ступеня доктор філософії

Додаток до Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» в 2016 році — всі відомості про вступ на здобуття освітнього ступеня доктора філософії.


Наказ Міністерства освіти і науки від 15 жовтня 2015 року № 1085

Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році.


Умови прийому до вищих навчальних закладів в 2016 році


Зміни до «Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році»


Наказ про Зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085 «Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році»


Зміни до Правил прийому до НТУУ «КПІ» в 2016 році