Офіційні документи


Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2017 році

Основні положення, етапи вступної кампанії, перелік документів, всі правові елементи, які пов’язані із твоїми можливостями для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2017 році.

Інформаційні таблиці до правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2017 році:

  1. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання.
  2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра.
  3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітнього ступеню магістра.
  4. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)

 

Мінімальні та максимальні обсяги державного замовлення в 2017 році на підготовку фахівців ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Орієнтовний розподіл обсягів прийому за державним замовленням на 2017 рік (фіксовані обсяги)

 

Зміни до  Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2017 році Додатків та Положень, які регламентують порядок набору на навчання.

 

Перелік конкурсних предметів, спеціальностей, груп спеціалізацій та вагових коефіцієнтів — зображення збільшуються за кліком

 

pbf
 

pbf
 


Положення про Приймальну комісію КПІ ім. Ігоря Сікорського

Всі нормативні відомості про Приймальну комісію Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», її склад, принципи та засади роботи.

 


Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2017 році

Всі правові положення та нормативні засади вступу на 5 курс та на основі диплому «молодшого спеціаліста» — строки, перелік документів, розрахунок рейтингу для майбутніх вступників.

 


Положення про випускників системи довузівської підготовки

Вся інформація про вступників, які закінчили систему довузівської підготовки у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», та досягли особливих успіхів у навчанні й одержали сертифікати.


Положення про вступні випробування до КПІ ім. Ігоря Сікорського

Вся інформація про вступні випробування та специфіку їх організації й проведення.


Положення про апеляцію

Вся інформація про апеляцію.

 


Положення про Всеукраїнську олімпіаду з математики КПІ ім. Ігоря Сікорського


Умови прийому до вищих навчальних закладів в 2017 році


Додаток 4 до Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2017 році


Правила прийому до ІСЗЗІ у 2017 році

Вартість навчання у 2017/2018 навчальному році