Отримай відповіді на свої питання! База супергероїв «КПІ»
CПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ

Зварювальний факультет

 • +380 (44) 2049221
 • zf@kpi.ua
 • вул. Дашавська, 6/2
 • 23-й корпус НТУУ «КПІ»
330
Студентів
3
Спеціальностей
4
Спеціалізацій

Спеціальності

073
Менеджмент
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
 1. Українська мова та література – не менше 100 балів
 2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Географія або Іноземна мова – не менше 100 балів
 3. Географія або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Якість, стандартизація та сертифікація (магістерська програма)
Форма навчання: денна / заочна
Підготовка за спеціалізацією «Якість, стандартизація та сертифікація» передбачає вивчення основ управління якістю та трудовими ресурсами, системами документообігу і захисту інформації, сертифікації продукції та послуг, статистичних методів управління процесами підприємства. Випускники працюють фахівцями відділів якості, стандартизації та сертифікації підприємств різних галузей промисловості, національних та міжнародних органів із стандартизації та сертифікації, аудиторами систем менеджменту якості відповідно до міжнародних стандартів серії ISO 9000, 14000,OHSAS 18000.
131
Прикладна механіка
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
 1. Українська мова та література – не менше 100 балів
 2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
 3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Технології та інжиніринг у зварюванні
Форма навчання: денна / заочна
Спеціалізація «Технології та інжиніринг у зварюванні» надає фундаментальну підготовку із загальноінженерних та спеціальних дисциплін, що дозволяє випускникам розробляти новітні технології з’єднання сучасних матеріалів, включно з біологічними тканинами, вирішувати актуальні задачі виробництва конструкцій з будь-яких матеріалів. Впродовж навчання можлива підготовка фахівців за міжнародними програмами IWE, IWT, IWI. Випускники працюють керівниками, провідними спеціалістами підприємств нафтогазової, аерокосмічної, суднобудівної, металургійної, приладобудівної, машинобудівної та інших важливих галузей господарства; науковими дослідниками та розробниками досконалих зварювальних матеріалів, процесів, технологій; комп’ютеризованих та автоматизованих систем керування виробництвом.
Автоматизовані технологічні системи у зварюванні
Форма навчання: денна
Підготовка за спеціалізацією «Автоматизовані технологічні системи у зварюванні» формує фахівця з проектування, виготовлення та експлуатації складних електромеханічних комплексів, керованих потужними комп'ютерами із спеціалізованим програмним забезпеченням. Студенти вивчають комп’ютерну техніку, програмування, теорії автоматичного керування, електротехніку й електроніку, схемотехніку, механіку, основ матеріалознавства та цикл технологічних дисциплін. Випускники працюють розробниками автоматизованих технологічних систем, системними інтеграторами робототехнічного та новітнього устаткування для лазерного, плазмового, електронно-променевого зварювання на підприємствах машинобудівного, хімічного та оборонного комплексів, науково-дослідних та проектних організаціях.
132
Матеріалознавство
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
 1. Українська мова та література – не менше 100 балів
 2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
 3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Інженерія та нанотехнології покриттів
Форма навчання: денна / заочна
Студенти вивчають сучасні технологічні процеси створення функціональних поверхонь для потреб машинобудування, суднобудування, авіаційної та космічної промисловості, ремонтного виробництва, в тому числі технології нанесення вакуумних нано- та мікропокриттів, газотермічних покриттів, наплавлення тощо. Набувають знань та навичок щодо методів комп’ютерного моделювання та проектування обладнання для реалізації згаданих технологічних процесів. Випускники працюють інженерами-технологами, інженерами-конструкторами, інженерами-дослідниками на виробництвах та в науково-дослідних організаціях, що розробляють та виготовляють вироби загальнопромислового та спеціального призначення із особливими вимогами до властивостей поверхонь.

Про факультет/Інститут weld.kpi.ua


А ти знаєш, що Київ - столиця світового зварювання й найкращі фахівці цієї надзвичайно важливої інженерної спеціальності навчаються саме тут? Завдяки видатним організаторським здібностям і роботі вченого, засновника вітчизняної школи зварювальників Євгена Оскаровича Патона, Київ став найбільшим в світі центром зварювальної науки.

На сьогоднішній день до складу зварювального факультету входять кафедри технології та інжинірингу у зварюванні, автоматизованих технологічних систем у зварюванні, інженерії та нанотехнології покриттів та цільової магістерської підготовки для Академії наук України.

Факультет підготував більше 4 тисячі спеціалістів. Випускники працюють в конструкторських і технологічних відділах провідних підприємств, які займаються розробкою нового обладнання, систем автоматизації і новітніх технологічних процесів.

У 2008 році зварювальний факультет був сертифікований Національним органом Міжнародного інституту зварювання з навчання міжнародних інженерів-зварників і відбувся випуск першої групи студентів факультету, які отримали сертифікат міжнародних інженерів-зварників.

Зараз зварювальний факультет НТУУ «КПІ» - визнаний в Україні і за її межами центр науково-методичної роботи у сфері підготовки спеціалістів високого рівня, задіяних в зварювальному виробництві.