Отримай відповіді на свої питання! База супергероїв «КПІ»
CПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ

Зварювальний факультет

  • +380 (44) 2049221
  • zf@kpi.ua
  • вул. Дашавська, 6/2
  • 23-й корпус НТУУ «КПІ»
250
Студентів
2
Спеціальностей
4
Спеціалізацій

Спеціальності

131
Прикладна механіка
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
  1. Українська мова та література – не менше 100 балів
  2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
  3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Технології та інжиніринг у зварюванні
Форма навчання: денна / заочна
Спеціалізація «Технології та інжиніринг у зварюванні» надає фундаментальну підготовку із загальноінженерних та спеціальних дисциплін, що дозволяє випускникам розробляти новітні технології з’єднання сучасних матеріалів, включно з біологічними тканинами, вирішувати актуальні задачі виробництва конструкцій з будь-яких матеріалів. Впродовж навчання можлива підготовка фахівців за міжнародними програмами IWE, IWT, IWI. Випускники працюють керівниками, провідними спеціалістами підприємств нафтогазової, аерокосмічної, суднобудівної, металургійної, приладобудівної, машинобудівної та інших важливих галузей господарства; науковими дослідниками та розробниками досконалих зварювальних матеріалів, процесів, технологій; комп’ютеризованих та автоматизованих систем керування виробництвом.
Автоматизовані технологічні системи у зварюванні
Форма навчання: денна
Підготовка за спеціалізацією «Автоматизовані технологічні системи у зварюванні» формує фахівця з проектування, виготовлення та експлуатації складних електромеханічних комплексів, керованих потужними комп'ютерами із спеціалізованим програмним забезпеченням. Студенти вивчають комп’ютерну техніку, програмування, теорії автоматичного керування, електротехніку й електроніку, схемотехніку, механіку, основ матеріалознавства та цикл технологічних дисциплін. Випускники працюють розробниками автоматизованих технологічних систем, системними інтеграторами робототехнічного та новітнього устаткування для лазерного, плазмового, електронно-променевого зварювання на підприємствах машинобудівного, хімічного та оборонного комплексів, науково-дослідних та проектних організаціях.
Споріднені технології зварювання та ресурсозбереження
Форма навчання: денна / заочна
Стрімкий розвиток техніки і технологій, які базуються на споріднених процесах зварювання, зокрема, модифікуванні поверхні високоенергетичними потоками, нанесенні багатофункціональних покриттів методами напилення та наплавлення спричинив потребу у підготовці нових фахівців галузі. Значні досягнення у підвищенні надійності та ресурсу роботи деталей машин стали можливими завдяки застосуванню наноматеріалів та нанотехнологій в інженерії поверхні. На сьогодні, акценти у світовій практиці застосування технологій інженерії поверхні змістились від відновлювальних та ремонтних робіт до виробництва нових виробів із покращеними, а часто унікальними, властивостями поверхні, що забезпечує ресурсо- та енергозбереження. Знання та навички наших студентів допомагають розвиватись цій перспективній галузі.
132
Матеріалознавство
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
  1. Українська мова та література – не менше 100 балів
  2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
  3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Інженерія та нанотехнології покриттів
Форма навчання: денна / заочна
Студенти вивчають сучасні технологічні процеси створення функціональних поверхонь для потреб машинобудування, суднобудування, авіаційної та космічної промисловості, ремонтного виробництва, в тому числі технології нанесення вакуумних нано- та мікропокриттів, газотермічних покриттів, наплавлення тощо. Набувають знань та навичок щодо методів комп’ютерного моделювання та проектування обладнання для реалізації згаданих технологічних процесів. Випускники працюють інженерами-технологами, інженерами-конструкторами, інженерами-дослідниками на виробництвах та в науково-дослідних організаціях, що розробляють та виготовляють вироби загальнопромислового та спеціального призначення із особливими вимогами до властивостей поверхонь.

Про факультет/Інститут weld.kpi.ua


А ти знаєш, що Київ - столиця світового зварювання й найкращі фахівці цієї надзвичайно важливої інженерної спеціальності навчаються саме тут? Завдяки видатним організаторським здібностям і роботі вченого, засновника вітчизняної школи зварювальників Євгена Оскаровича Патона, Київ став найбільшим в світі центром зварювальної науки.

На сьогоднішній день до складу зварювального факультету входять кафедри технології та інжинірингу у зварюванні, автоматизованих технологічних систем у зварюванні, інженерії та нанотехнології покриттів та цільової магістерської підготовки для Академії наук України.

Факультет підготував більше 4 тисячі спеціалістів. Випускники працюють в конструкторських і технологічних відділах провідних підприємств, які займаються розробкою нового обладнання, систем автоматизації і новітніх технологічних процесів.

У 2008 році зварювальний факультет був сертифікований Національним органом Міжнародного інституту зварювання з навчання міжнародних інженерів-зварників і відбувся випуск першої групи студентів факультету, які отримали сертифікат міжнародних інженерів-зварників.

Зараз зварювальний факультет НТУУ «КПІ» - визнаний в Україні і за її межами центр науково-методичної роботи у сфері підготовки спеціалістів високого рівня, задіяних в зварювальному виробництві.