Отримай відповіді на свої питання! База супергероїв «КПІ»
CПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ

Факультет біомедичної інженерії

фбмі
0
Студентів
4
Спеціальностей
5
Спеціалізацій

Спеціальності

122
Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
 1. Українська мова та література – не менше 100 балів
 2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
 3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Інформаційні технології в біології та медицині
Форма навчання: денна
Випускники набувають компетенції розробника програмного забезпечення та системного аналітика, озброєного сучасними інформаційними технологіями. Процес навчання робить можливим подальше професійне майбутнє студентів не тільки в сфері ІТ-технологій і розробки комп'ютерних систем, але й у сфері охорони здоров’я шляхом створення засобів оптимізації процесу надання медичної допомоги.
152
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
 1. Українська мова та література – не менше 100 балів
 2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
 3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Біомедичні прилади і інформаційні системи
Форма навчання: денна
Навчання студентів направлено на поглиблену підготовку в галузі метрології та інформаційно-вимірювальних технологій, стандартизації, сертифікації та управління якістю у сфері медицини та виробництва лікувально-діагностичної техніки й виробів медичного призначення, метрологічного забезпечення технічних систем і наукових досліджень в біології та медицині.
163
Біомедична інженерія
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
 1. Українська мова та література – не менше 100 балів
 2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Хімія – не менше 100 балів
 3. Фізика або Хімія – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Реабілітаційна інженерія
Форма навчання: денна
Підготовка студентів базується на застосуванні біоінженерії, приладобудування, біомеханіки, робототехніки, біоматеріалознавства, а також тканинної, клітинної інженерії й нанотехнологій для реалізації реконструктивно-відновлювальних технологій, вивчення, розробки і вдосконалення засобів і методів заміни, відновлення і підтримання структури та функцій органів і систем організму, розробки та експлуатації технічних засобів фізичної реабілітації.
Клінічна інженерія
Форма навчання: денна
Навчання студентів направлено на отримання інженерно-технічних знань, умінь і навичок для створення засобів і методів розробки, вдосконалення та дослідження біологічних і медичних об'єктів, техніки, матеріалів і виробів медичного призначення, технологій і технічних систем діагностики, лікування, реабілітації і профілактики захворювань людини, а також програмного забезпечення та інформаційних технологій для вирішення прикладних і фундаментальних проблем біології і медицини.
227
Фізична реабілітація
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
 1. Українська мова та література – не менше 100 балів
 2. Біологія – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Хімія – не менше 100 балів
 3. Фізика або Хімія – не менше 125 балів за умови, що Біологія – не менше 100 балів
Спеціалізації
Фізична реабілітація
Форма навчання: денна
Наші студенти вивчають провідні методики у реабіліталогії для впровадження в усіх потрібних сферах життя. Спеціаліст з фізичної реабілітації може обіймати посади: фізичний реабілітолог лікувально-профілактичних закладів; інструктор лікувально-фізичної культури; учитель фізичного виховання в шкільних закладах; працівник державних установ, керуючий фізичною культурою; викладач ВНЗ та закладах професійної освіти; масажист спортивних команд, фітнес-центрів, оздоровчих і лікувально-профілактичних закладів; методист з фізичної культури на підприємствах та установах; інструктор-методист тренажерного комплексу (залу); інструктор з трудової адаптації; інструктор з трудової терапії.

Про факультет/Інститут

Факультет біомедичної інженерії – один із наймолодших факультетів Київської Політехніки, що виник на вимогу часу на межі потужних університетів. Заснований 24 грудня 2002 року спільним договором між Національним медичним університетом імені О. О. Богомольця та Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут» й до 2013 року назву міжуніверситетського медико-інженерного факультету.


Факультет готує фахівців із сучасних розділів біомедичної інженерії, медичної і біологічної інформатики та кібернетики, фізичної реабілітації.


Галузь біомедичної інженерії стрімко розвивається і є однією з найбільш перспективних сфер інженерії майбутнього. Біомедична інженерія відкриває нові широкі можливості кар'єрного росту та професійного вдосконалення. Студенти проходять виробничу практику в провідних наукових установах, клінічних лікарнях і на виробничих підприємствах України і зарубіжжя. Навчальними базами кафедри є Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. .Амосова НАМН України, Інститут електрозварювання ім. Б. О. Патона НАН України, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, Науково-навчальний центр серцево-судинної інженерії НТУУ «КПІ», сучасні лабораторії й виробничі приміщення.


Випускники факультету працюють як в Україні, так і за її межами, обіймають посади провідних фахівців - біомедичних інженерів, розробників програмного забезпечення й вчених.