Отримай відповіді на свої питання! База супергероїв «КПІ»
CПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ

Факультет біомедичної інженерії

фбмі
0
Студентів
4
Спеціальностей
6
Спеціалізацій

Спеціальності

122
Комп’ютерні науки
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
 1. Українська мова та література – не менше 100 балів
 2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
 3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Інформаційні технології в біології та медицині
Форма навчання: денна
Майбутні фахівці опановують новітні інформаційні технології та ресурси, а також отримують поглибленні знання зі спеціальних методів обробки біомедичних сигналів та зображень. Процес навчання робить можливим подальше професійне майбутнє студентів не тільки в сфері ІТ-технологій і розробки комп'ютерних систем, але й у сфері охорони здоров’я шляхом створення засобів оптимізації процесу надання медичної допомоги.
152
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
 1. Українська мова та література – не менше 100 балів
 2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
 3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Біомедичні прилади та інформаційні системи
Форма навчання: денна
Навчання студентів направлено на поглиблену підготовку в галузі метрології та інформаційно-вимірювальних технологій, стандартизації, сертифікації та управління якістю у сфері медицини та виробництва лікувально-діагностичної техніки й виробів медичного призначення, метрологічного забезпечення технічних систем і наукових досліджень в біології та медицині.
163
Біомедична інженерія
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
 1. Українська мова та література – не менше 100 балів
 2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Хімія – не менше 100 балів
 3. Фізика або Хімія – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Біомедична інформатика
Форма навчання: денна
Студенти отримують знання з інженерії, біології, біомеханічних принципів проектування, розробки та оцінки біологічних та медичних систем і продуктів. Майбутні фахівці поглиблено вивчають новітні інформаційні технології та ресурси, необхідні для створення і обслуговування апаратно-програмних засобів, розроблення і застосування комп’ютерних систем і компонентів загального та спеціального призначення, створення та супроводу системного програмного забезпечення в галузі біомедичної інженерії.
Реабілітаційна інженерія
Форма навчання: денна
Підготовка студентів базується на застосуванні біоінженерії, приладобудування, біомеханіки, робототехніки, біоматеріалознавства, а також тканинної, клітинної інженерії й нанотехнологій для реалізації реконструктивно-відновлювальних технологій, вивчення, розробки і вдосконалення засобів і методів заміни, відновлення і підтримання структури та функцій органів і систем організму, розробки та експлуатації технічних засобів фізичної реабілітації.
Клінічна інженерія
Форма навчання: денна
Навчання студентів направлено на отримання інженерно-технічних знань, умінь і навичок для створення засобів і методів розробки, вдосконалення та дослідження біологічних і медичних об'єктів, техніки, матеріалів і виробів медичного призначення, технологій і технічних систем діагностики, лікування, реабілітації і профілактики захворювань людини, а також програмного забезпечення та інформаційних технологій для вирішення прикладних і фундаментальних проблем біології і медицини.
227
Фізична терапія, ерготерапія
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
 1. Українська мова та література – не менше 100 балів
 2. Біологія – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Хімія – не менше 100 балів
 3. Фізика або Хімія – не менше 125 балів за умови, що Біологія – не менше 100 балів
Спеціалізації
Фізична реабілітація
Форма навчання: денна
Студенти одержують знання з оздоровлення людини та фізичної реабілітації. У процесі навчання набувають ґрунтовних знань і умінь з медико-біологічних та педагогічних питань теорії, методики та практики фізичного виховання, нетрадиційних видів оздоровчої фізичної культури і масажу, методів фізичної реабілітації, технічних засобів з оздоровлення, фізичної реабілітації, фізичного виховання і спорту. Випускники працюють фахівцями з фізичної реабілітації і оздоровлення людини, у державних та громадських установах з фізичної культури та спорту, фізкультурно-спортивних комплексах, оздоровчо-спортивних та реабілітаційних центрах, середніх та вищих навчальних закладах.

Про факультет/Інститут

Факультет біомедичної інженерії – один із наймолодших факультетів Київської Політехніки, що виник на вимогу часу на межі потужних університетів. Заснований 24 грудня 2002 року спільним договором між Національним медичним університетом імені О. О. Богомольця та Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут» й до 2013 року мав назву міжуніверситетського медико-інженерного факультету.


Факультет готує фахівців із сучасних розділів біомедичної інженерії, медичної і біологічної інформатики та кібернетики, фізичної реабілітації.


До складу факультету входить 5 кафедр: кафедра біомедичної кібернетики, кафедра біомедичної інженерії, кафедра біобезпеки і здоров'я людини, кафедра фізичного виховання, кафедра спортивного вдосконалення. Вивчаючи досвід ФІОТ, ФЕЛ, ПБФ, РТФ, де давно й успішно готують інженерів, зокрема за медичними напрямами, і продовжуючи традиції інженерних кафедр КПІ, основною концепцією ФБМІ є те, що навчальні дисципліни поєднують інженерну, інформаційну та медико-біологічну складові. На ФБМІ студентам, крім звичних і загальноприйнятих у технічному університету дисциплін, пропонують опанувати латинську мову та медичну термінологію, біоінформатику, математичне моделювання фізіологічних систем, медичну і біологічну інформатику та кібернетику, телемедицину, медичне приладобудування, розробку штучних біологічних об‘єктів, біометеріали та багато іншого.


Галузь біомедичної інженерії стрімко розвивається і є однією з найбільш перспективних сфер інженерії майбутнього. Біомедична інженерія відкриває нові широкі можливості кар'єрного росту та професійного вдосконалення. Студенти проходять виробничу практику в провідних наукових установах, клінічних лікарнях і на виробничих підприємствах України і зарубіжжя. Навчальними базами кафедри є Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. .Амосова НАМН України, Інститут електрозварювання ім. Б. О. Патона НАН України, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, Науково-навчальний центр серцево-судинної інженерії НТУУ «КПІ», сучасні лабораторії й виробничі приміщення.


Випускники факультету працюють як в Україні, так і за її межами, обіймають посади провідних фахівців - біомедичних інженерів, розробників програмного забезпечення й вчених.