Отримай відповіді на свої питання! База супергероїв «КПІ»
CПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ

Факультет бiотехнологiї i бiотехнiки

 • +380960562096
  +380934291337
 • biotech@kpi.ua
 • пр. Перемоги, 37
 • 4-й, 18-й корпус НТУУ «КПІ»
412
Студентів
2
Спеціальностей
4
Спеціалізацій

Спеціальності

133
Галузеве машинобудування
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
 1. Українська мова та література – не менше 100 балів
 2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
 3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
Форма навчання: денна / заочна
Для отримання сучасних лікарських препаратів в фармацевтичній промисловості використовується обладнання для синтезу, очистки, отримання готових лікарських форм. Студенти вивчають такі дисципліни, як автоматизація фармацевтичних і біотехнологічних виробництв, обладнання для біотехнологічного очищення води, ремонт і монтаж фармацевтичного та біотехнологічного обладнання, розрахунок і конструювання спеціального обладнання, устаткування мембранної і холодильної техніки та ін. В процесі навчання опановуються сучасні програми: AutoCAD, Компас, MathCAD, ANSYS, MathLab. Випускники працюють інженерами-технологами, інженерами-механіками, інженерами із стандартизації та якості на підприємствах фармацевтичної, мікробіологічної харчової та сільськогосподарської промисловості, у провідних фармацевтичних та біотехнологічних компаніях світу.
162
Біотехнології та біоінженерія
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
 1. Українська мова та література – не менше 100 балів
 2. Біологія – не менше 125 балів за умови, що Хімія або Математика – не менше 100 балів
 3. Хімія або Математика – не менше 125 балів за умови, що Біологія – не менше 100 балів
Спеціалізації
Промислова біотехнологія
Форма навчання: денна / заочна
Промислова біотехнологія – галузь промисловості і науки, що використовує клітини мікроорганізмів, рослин і тварин, а також біологічні процеси для виробництва практично цінних продуктів (антибіотиків, біодобрив, вакцин тощо). Ця спеціалізація передбачає вивчення студентами основних типів клітин та клітинних процесів, способів модифікації біологічних обєктів, опанування принципів розробки біопрепаратів та технологій їх виробництва. Наші випускники працюють на провідних промислових підприємствах біотехнолологічної та фармацевтичної галузі, викладають у вищих навчальних закладах, створюють нові препарати та технології у наукових інститутах України та зарубіжжя.
Молекулярна біотехнологія
Форма навчання: денна
Студенти отримують поглиблені фундаментальні знання з дисциплін біологічного, загально природничого та інженерного спрямування, базову сучасну підготовку з програмного забезпечення досліджень в біотехнології, вивчаючи такі фахові курси: молекулярна біологія, біоінформатика, молекулярна біофізика, генетичні алгоритми, структура і функції позаклітинного матриксу тощо. Випускники кафедри можуть працювати в наукових установах у сфері нанобіотехнологій, біохімії, молекулярної біології, клітинної інженерії, медичної діагностики, на біотехнологічних, фармацевтичних, сільськогосподарських, медичних, харчових підприємствах, у ІТ-компаніях, контрольно-аналітичних лабораторіях, центрах сертифікації продукції в Україні та за її межами.
Екологічна біотехнологія та біоенергетика
Форма навчання: денна / заочна
Спеціалізація «Екологічна біотехнологія та біоенергетика» передбачає вивчення студентами базових дисциплін хімічного, біологічного та інженерного напрямків, а також сучасних технологій переробки відходів різного походження та спеціально вирощеної біомаси в енергоносії та корисні речовини, які можуть замінити синтетичні аналоги, одержані з природного газу та нафти; нових технологій очищення стічної води, проектування очисних споруд, фото- та біореакторів; методи генної інженерії для одержання організмів із заданими властивостями, сучасних біохімічних методів аналізу. Наші випускники працюють на підприємствах фармацевтичної, харчової, біоенергетичної промисловості, в проектно-конструкторських організаціях, науково-дослідних інститутах України та зарубіжжя.

Про факультет/Інститут biotech.kpi.ua


Що таке біотехнологія? Біотехнологія - це наука про отримання необхідних людині продуктів і матеріалів з використанням живих організмів, і спеціального устаткування - біотехніки.

У січні 2001 року в НТУУ «КПІ» на базі кафедри біотехнології хіміко-технологічного факультету був створений перший в Україні Факультет біотехнології і біотехніки (ФБТ).

Факультет здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців для роботи в найсучасніших галузях біотехнології: мікробного синтезу біологічно активних сполук, імунобіотехнології, генно-інженерної біотехнології, біотехнології фармацевтичних препаратів, екобіотехнології, біоенергетики, біодеструкції та утилізації відходів, отримання з біомаси та відходів корисних речовин, біотестування забруднень, інженерного забезпечення біотехнологічних і фармацевтичних виробництв, молекулярної біотехнології та біоінформатики.

Випускники факультету працюють на інженерних та керівних посадах на підприємствах мікробіологічної, фармацевтичної, харчової та сільськогосподарської промисловості; в науково-дослідних інститутах; в проектних організаціях; в контрольно-аналітичних та сертифікаційних лабораторіях України та за її межами.

Біотехнологія – це наука майбутнього, а наше майбутнє в наших руках.