Отримай відповіді на свої питання! База супергероїв «КПІ»
CПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ

Факультет електроенерготехнiки та автоматики

феа
  • +380(44)2049307
  • fea@kpi.ua
  • вул. Політехнічна 37
  • 20-й корпус НТУУ «КПІ»
1017
Студентів
1
Спеціальностей
7
Спеціалізацій

Спеціальності

141
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
  1. Українська мова та література – не менше 100 балів
  2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
  3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Електричні станції
Форма навчання: денна
«Електричні станції» – це програма підготовки фахівців в організації і проведенні робіт з технічного обслуговування, експлуатації, ремонту, налагодження та випробування електрообладнання теплових, атомних і гідравлічних електростанцій. Ґрунтовна і всебічна підготовка фахівців дозволяє їм плідно працювати в багатьох підрозділах електроенергетики: на електростанціях, в установах електроенергетичних систем, розподільних мережах і системах електропостачання промислових підприємств, науково-дослідних і проектно-конструкторських установах електроенергетичного напряму.
Електричні системи і мережі
Форма навчання: денна / заочна
Спеціалізація «Електричні системи і мережі» передбачає вивчення студентами всіх особливостей інтелектуальних електричних мереж нового покоління «Smart Grid». Випускники кафедри отримують необхідні знання для роботи в області аналізу, планування, управління та оптимізації роботи енергосистем, використання сучасних комп’ютерних технологій в царині передачі та розподілу електричної енергії в електричних мережах різних класів номінальної напруги, підвищення живучості об’єднаних електричних систем в надзвичайних ситуаціях, обчислювальної підтримки рішень диспетчера на основі експертних систем з елементами штучного інтелекту.
Техніка та електрофізика високих напруг
Форма навчання: денна
Особливістю спеціалізації «Техніка і електрофізика високих напруг» є навчання студентів на основі використання інформаційних технологій і моделювання електрофізичних процесів, що забезпечує затребуваність фахівців на всіх стадіях виробництва, передачі та розподілу електроенергії, в галузях авіаційної та космічної техніки, а також в розробках різних електротехнологічних комплексів та систем. Особлива увага при навчанні студентів на спеціалізації «Техніка і електрофізика високих напруг» приділяється вивченню питань маркетингу високовольтного електротехнічного обладнання.
Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії
Форма навчання: денна / заочна
«Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії» є сучасною програмою підготовки висококваліфікованих фахівців для вирішення науково-технічних і виробничих задач електроенергетичної галузі, в тому числі управління складними електроенергетичними системами з використанням сучасних методів та засобів моніторингу, захисту, автоматики, інформаційного забезпечення та керування виробництвом і розподілом електроенергії. Для випускників відкриті широкі можливості по працевлаштуванню і успішній роботі у вітчизняних і міжнародних електроенергетичних компаніях, установах, а також в організаціях інших галузей промисловості.
Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії
Форма навчання: денна
За період навчання за спеціалізацією «Нетрадиційні і відновлювані джерела енергії» студенти опановують навички менеджменту, маркетингу та аудиту в ринкових умовах електроенергетичних об’єктів та енергоустановок; одержують ґрунтовну комп'ютерну, загальнотехнічну та технологічну підготовку для роботи як на енергоустановках, що використовують відновлювані джерела енергії, так і на традиційних електро- та теплоенергетичних об'єктах. Випускники працюють в усіх сферах енергетичної промисловості - на енергоустановках з відновлюваними джерелами енергії, тепло- та електростанціях, в установах, які займаються екологією та енергозбереженням, в системах тепло- та електропостачання, на промислових, сільськогосподарських та комунально-побутових підприємствах, в науково-дослідних та проектно-конструкторських закладах енергетичного напряму.
Електричні машини і апарати
Форма навчання: денна
Спеціалізація «Електричні машини і апарати» передбачає вивчення студентами всіх особливостей розробки та експлуатації електромеханічних комплексів для систем генерування, споживання та передачі електроенергії, а також загального і спеціального призначення із використання сучасних комп’ютерних систем автоматизованого проектування. В наших фахівцях зацікавлені підприємства таких галузей як енергетика, транспорт, побутова техніка, робототехніка, медицина тощо.
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
Форма навчання: денна
«Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» – одна з найбільш конкурентоспроможних та перспективних спеціалізацій в технічних вищих навчальних закладах. Випускники одержують широкопрофільну підготовку, працюють в усіх сферах діяльності людини інженерами-електриками (електромеханіками, фахівцями з електроніки, програмістами, конструкторами) на підприємствах, в проектних організаціях, а також інженерами-дослідниками в наукових організаціях, які займаються розробкою та дослідженням електромеханічних систем автоматизації та електроприводів.

Про факультет/Інститут fea.kpi.ua


Факультет електроенерготехніки та автоматики – це кузня кадрів як для усієї електроенергетичної галузі, так і для промисловості. У стінах факультету гармонійно здійснюється фундаментальна підготовка фахівців з фізико-математичних, технічних та гуманітарних дисциплін, висока теоретична і практична підготовка за фахом із широким застосуванням сучасної обчислювальної техніки.

Випускники Факультету електроенерготехніки та автоматики є справжніми професіоналами та працюють керівниками і провідними фахівцями структурних підрозділів енергопостачальних та енергогенеруючих компаній, енергооб’єднань і систем, науково-дослідних і проектно-конструкторських організацій, електротехнічних та інших промислових установ різних форм власності в Україні та за її межами.

Висококваліфіковані викладачі, впровадження новітніх методик викладання, науково-інженерний центр «Інформмережа», Центри Schneider Electric та ABB, галузеві науково-дослідні лабораторії, щорічні міжнародні науково-практичні конференції - все це Факультет електроенерготехніки та автоматики. Наш факультет має розгалужені міжнародні зв’язки. Це, перш за все, договори про співпрацю з університетом м. Пуебло (Мексика), університетом м. Бірмінгем (Великобританія), університетами міст Мюнхена та Ільменау, другим Римським університетом, Магдебурзьким технічним університетом (ФРН), Вищим технічним училищем м. Брно (Чехія), фірмою «Сіменс», політехнічним інститутом м. Лодзь (Польща), Північно-Китайським енергетичним та Харбінським політехнічним інститутами (КНР), Хошимінський політехнічним інститутом (В'єтнам). В рамках цих договорів здійснюються обміни фахівцями, стажування студентів та викладачів за кордоном.