Отримай відповіді на свої питання! База супергероїв «КПІ»
CПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ

Фiзико-математичний факультет

фмф
  • +38 044 204-82-51
  • fmf@kpi.ua
  • проспект Перемоги 37
  • 7-й корпус НТУУ «КПІ»
288
Студентів
2
Спеціальностей
3
Спеціалізацій

Спеціальності

104
Фізика та астрономія
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
  1. Українська мова та література – не менше 100 балів
  2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
  3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Комп’ютерне моделювання фізичних процесів
Форма навчання: денна
Cтуденти вивчають основні напрямки сучасної фізики: фізика твердого тіла, фізика магнітних явищ, фізика фазових перетворень, дослідження фізики ядра та елементарних частинок з використанням методів математичного та комп’ютерного моделювання, методи та засоби наукового експерименту, математичне та комп’ютерне моделювання, методи обчислювальної фізики, синергетики, теорії катастроф, мови програмування. Навчання проводиться на сучасному обладнанні інституту та академії наук. Випускники можуть працювати науковцями, викладачами вищих навчальних закладів, провідними спеціалістами у наукових, виробничих, комерційних та банківських установах в Україні та за кордоном.
111
Математика
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
  1. Українська мова та література – не менше 100 балів
  2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
  3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Страхова та фінансова математика
Форма навчання: денна
Студенти вчаться досліджувати математичними засобами закономірності випадкових явищ і процесів. Випускники спеціалізації «Страхова та фінансова математика» можуть обіймати інженерно–технічні посади в закладах статистичної обробки даних та фінансових установах, у комерційних компаніях, які спеціалізуються на розробці й реалізації алгоритмів аналізу даних та супроводженні спеціалізованого програмного забезпечення, актуаріями, системними та фінансовими аналітиками, експертами з ризику, менеджерами, науковими співробітниками та викладачами статистики та математики в різноманітних державних та комерційних організаціях.
Математичні та комп’ютерні методи в моделюванні динамічних систем
Форма навчання: денна
Що спільного м’ячиком, лазером, планетною системою, стрімким потоком води в річці, ракетою, біологічною популяцією та економічними законами розвитку фондового ринку? Все це динамічні системи, яким потрібен математичний апарату для опису функціонування та розвитку. У межах спеціалізації «Математичні та комп’ютерні методи в моделюванні динамічних систем» студенти вивчають сучасні методи побудови і оптимізації математичних і комп’ютерних моделей; аналітичні та комп’ютерні методи дослідження динамічних систем; теорію детермінованого хаосу; комп’ютерні методи візуалізації та анімації динамічних процесів; математична теорія керування; моделювання задач математичної фізики. Магістри спеціалізації «Математичні та комп’ютерні методи в моделюванні динамічних систем» займаються розробкою нових технологій побудови комплексних математично-комп’ютерних методів і алгоритмів для дослідження та розв’язання складних задач оптимізації динамічних систем та ускладнених задач математичної фізики. Студенти навчаються за програмою академічної мобільності в країнах Євросоюзу.

Про факультет/Інститут fmf.kpi.ua


Фізико-математичний факультет – це можливість отримати елітну освіту та поринути у насичене й цікаве студентське життя. Фізико-математична освіта є базою розвитку суспільства. Навчальна та наукова робота факультету проводиться в тісному співробітництві з Інститутами НАНУ та міжнародними науково дослідницькими університетами.

На факультеті здійснюється підготовка спеціалістів з фундаментальних та прикладних проблем у різних галузях сучасної фізики – від аеро- та гідродинаміки до фізики атомного ядра та елементарних частинок з використанням методів математичного та комп'ютерного моделювання, а також з аналізу та прогнозування економічної діяльності суб'єктів ринкової економіки. Студенти мають можливість оволодіти передовими методами комп'ютерного моделювання фізичних процесів; методами та засобами наукового експерименту; основними методами обчислювальної фізики, синергетики та теорії катастроф; основами динамічного хаосу; теорією нелінійних явищ; засадами моделі, що описує динаміку фінансових активів, ймовірнісно-статистичні ідеї під час аналізу ринкового ризику; проблеми розробки математично-алгоритмічного забезпечення інформаційних систем страхування.

Висококваліфіковані українські та світові спеціалісти, впровадження новітніх розробок, співпраця з університетами м.Берн (Швейцарія), м. Осло (Норвегія), м. Ульм (Німеччина), м. Париж (Франція), сучасні методи комп’ютерного моделювання, активна науковій діяльність, щорічні науко-практичні конференції для студентів та молодих вчених, наукові дослідження, що підтримуються держбюджетними темами, вітчизняними та міжнародними грантами - все це чекає на тебе на нашому факультеті.