Отримай відповіді на свої питання! База супергероїв «КПІ»
CПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ

Факультет прикладної математики

фпм
 • +380 (44) 2049944
  +380 (44) 204-91-13
 • sulema@pzks.fpm.kpi.ua
 • пр. Перемоги, 37
 • 15-й корпус НТУУ «КПІ»,
  кімн. 111, 105
872
Студентів
3
Спеціальностей
5
Спеціалізацій

Спеціальності

113
Прикладна математика
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
 1. Українська мова та література – не менше 100 балів
 2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
 3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Наука про дані та математичне моделювання
Форма навчання: денна / заочна
Об’єктом діяльності фахівців є розроблення алгоритмів; математичне моделювання; проектування та розроблення комп'ютерних інформаційних технологій обробки та дослідження даних; розроблення та застосування математичних методів та комп'ютерних інформаційних технологій інтелектуального аналізу даних (Data Mining), пошуку інформації та отримання знань на основі методів машинного навчання (Machine Learning) і обчислювального інтелекту (Computational Intelligence); розроблення математичних і програмних засобів обробки великих масивів даних (Big Data); математичне моделювання складних систем різної природи.
121
Інженерія програмного забезпечення
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
 1. Українська мова та література – не менше 100 балів
 2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
 3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Програмне забезпечення комп’ютерних та інформаційно-пошукових систем
Форма навчання: денна
Об’єктом діяльності фахівців є проектування, розроблення, тестування, впровадження та супровід прикладного програмного забезпечення комп’ютерних систем; розроблення та застосування об’єктно-орієнтованих інженерних методів проектування та конструювання складних програмних систем; проектування, розроблення, тестування, впровадження та супровід програмного забезпечення систем інтелектуального пошуку інформації (Information Retrieval, Data Mining, Text Mining), створення програмних методів ефективного оброблення, зберігання та захисту даних великих обсягів (Big Data), в тому числі мультимедійних даних (Multimedia та Mulsemedia).
123
Комп’ютерна інженерія
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
 1. Українська мова та література – не менше 100 балів
 2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
 3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Комп’ютерні системи та компоненти
Форма навчання: денна / заочна
Об’єктом діяльності фахівців є розроблення, застосування та супровід апаратного, програмного, апаратно-програмного та іншого інструментального забезпечення функціонування комп’ютерних систем і мереж в інформаційних технологіях різного призначення.
Системне програмування
Форма навчання: денна
Об’єктом діяльності фахівців є розроблення проблемно-орієнтованих операційних систем, драйверів та інших інтрокомп’ютерних програмних засобів, програмування автономних програмно-керованих пристроїв: контролерів, процесорів, комутаторів, багатопроцесорних систем тощо.
Спеціалізовані комп’ютерні системи
Форма навчання: денна / заочна
Об’єктом діяльності фахівців є розроблення, застосування та супровід апаратного та програмного забезпечення бортових і навігаційних комп’ютерів, діагностичних, вбудованих, крипто-комп’ютерних та кіберфізичних систем, систем обробки сигналів та зображень тощо.

Про факультет/Інститут fpm.kpi.ua


Прагнеш опановувати програмування? Мрієш підкорити математичні вершини? Не уявляєш життя без інформаційних технологій? Тоді ти потрапив за правильної адресою – факультет прикладної математики чекає на тебе вже зараз!

Ми працюємо у провідних напрямах сучасного постіндустріального суспільства. По-перше, це математизація науки, техніки, виробництва, суспільних відносин тощо, що полягає в більш широкому застосуванні методів прикладної математики для розв’язування фізичних, технічних, інформаційних, управлінських та інших задач.

По-друге, це інформатизація суспільного життя, основними інструментальними засобами якої є комп’ютерна інженерія та інженерія програмного забезпечення.

На факультеті при підготовці фахівців з цих важливих спеціальностей використовуються новітні досягнення у галузі фундаментальних та прикладних наук. Факультет тісно співпрацює з провідними ІТ-компаніями, що дозволяє постійно оновлювати зміст навчальних дисциплін відповідно до сучасних вимог та ефективно сприяти успішному працевлаштування наших випускників.