Отримай відповіді на свої питання! База супергероїв «КПІ»
CПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ

Факультет соціології і права

фсп
 • +38 (044) 2049020
 • fsp.kpi.ua@gmail.com
 • пр. Перемоги, 37
 • 7-й, 19-й корпус НТУУ «КПІ»
596
Студентів
4
Спеціальностей
7
Спеціалізацій

Спеціальності

054
Соціологія
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
 1. Українська мова та література – не менше 125 балів за умови, що Історія України – не менше 100 балів
 2. Історія України – не менше 125 балів за умови, що Українська мова та література – не менше 100 балів
 3. Іноземна мова або Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Соціологія модернізації та науково-технічного розвитку
Форма навчання: денна / заочна
За результатами навчання студент набуває навичок в організації соціологічних, маркетингових, політологічних досліджень, вміє прораховувати ефективність рекламних та політичних кампаній, володіє програмами комп’ютерної обробки соціологічної інформації. Випускники працюють керівниками й аналітиками, фахівцями з мас-медіа та PR в державних, комерційних та неурядових організаціях, журналістами, керівниками соціологічних компаній і соціальних проектів, спеціалістами соціологічних служб державних органів внутрішніх справ, СБУ, експертами з організації маркетингових, рекламних, політичних кампаній, викладачами вищого навчального закладу, консультантами в політичних партіях і міжнародних організаціях.
081
Право
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
 1. Українська мова та література – не менше 125 балів за умови, що Історія України – не менше 100 балів
 2. Історія України – не менше 125 балів за умови, що Українська мова та література – не менше 100 балів
 3. Іноземна мова або Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Господарське та адміністративне право і процес
Форма навчання: денна / заочна
Разом з фундаментальними правничими дисциплінами, студенти одержують поглиблені знання з питань правового регулювання комерційної та іншої господарської діяльності, корпоративних правовідносин, управлінської та зовнішньоекономічної діяльності, ринку цінних паперів, фінансового і банківського права, правових питань системи оподаткування, договірного права. Також отримують навички складання проектів господарських договорів, процесуальних документів у судових справах, навчаються основам організації і здійснення юридичної практики. Випускники працюють адвокатами, нотаріусами, суддями, прокурорами, юрисконсультами, арбітражними керуючими, державними реєстраторами, податковими інспекторами, слідчими правоохоронних органів, керівниками юридичних та адміністративних підрозділів, викладачами вищих навчальних закладів, професіоналами державної служби, менеджерами з права.
Інформаційне право та право інтелектуальної власності
Форма навчання: денна / заочна
Студенти одержують поглиблені знання з питань правового регулювання інтелектуальної власності, правового забезпечення функціонування інформаційного суспільства та інформаційних відносин, забезпечення інформаційної безпеки, правових питань інформаційних технологій та формування інформаційних ресурсів. Також отримують навички здійснення інформаційного та соціально-правового моделювання, забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, складання договорів щодо розпорядження правами інтелектуальної власності. Випускники працюють адвокатами, нотаріусами, суддями, прокурорами, юрисконсультами, патентними повіреними, спеціалістами із організації захисту інформації з обмеженим доступом, фахівцями із організації інформаційної безпеки, менеджерами з права, слідчими правоохоронних органів, викладачами вищих навчальних закладів, спеціалістами державної служби.
231
Соціальна робота
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
 1. Українська мова та література – не менше 125 балів за умови, що Історія України – не менше 100 балів
 2. Історія України – не менше 125 балів за умови, що Українська мова та література – не менше 100 балів
 3. Іноземна мова або Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Міжнародні соціальні проекти та волонтерська діяльність
Форма навчання: денна
Майбутні фахівці-експерти отримають навички управління міжнародними проектами у соціальній сфері, набудуть знань щодо інноваційних технологій організації волонтерського руху та побудови соціально відповідального бізнесу. В межах спеціалізації вивчаються навчальні дисципліни: сценарний аналіз та стратегічний форсайт; бенчмаркінг у соціальній роботі; стратегічний менеджмент; крос-національні дослідження та комп’ютерний аналіз соціологічної інформації; соціологія інновацій в соціальній роботі; проектування соціологічного дослідження; міжнародне гуманітарне право. Наші випускники працюють у міжнародних благодійних фондах, всеукраїнських громадських і волонтерських організаціях, державних органах та підприємствах, маркетингових і PR-відділах транснаціональних корпорацій.
Соціальна робота та Інтернет-технології
Форма навчання: денна
Студенти набувають знань та навичок у сфері SMM, SEO, стартап-менеджменту, роботи з медіа, контент-менеджменту, професійного використання інтернет-сервісів та мобільних технологій. Успішне працевлаштування в digital-сфері гарантується такими професійними навичками, як побудова індивідуальної інформаційної стратегії, планування власної кар’єрної траєкторії, робота з персональним брендом. Випускники працюють спеціалістами у галузі інтернет-комунікації, цифрових технологій в управлінні, недійного складника персонального та корпоративного бренду, експертами з суспільно-політичних питань, фахівецями із зв'язків з громадськістю і пресою, викладачами ВНЗ, фахівецями соціального захисту населення.
281
Публічне управління та адміністрування
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
 1. Українська мова та література – не менше 125 балів за умови, що Історія України – не менше 100 балів
 2. Історія України – не менше 125 балів за умови, що Українська мова та література – не менше 100 балів
 3. Іноземна мова або Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Адміністративний менеджмент
Форма навчання: денна / заочна
Студенти отримують поглиблені знання в сфері управління, зокрема, з адміністративного, стратегічного та ризик-менеджменту, інформаційних та PR-технології в публічному управлінні, управління якістю та проектами, сценарного аналізу та стратегічного форсайту, управлінського документознавства та юридичної техніки, електронної демократії та виборчих технологій тощо. Ми готуємо керівників та державних службовців, здатних приймати рішення в умовах інформаційного суспільства, адекватно реагувати на потреби сучасного суспільного розвитку, керівних працівників апарату центральних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, фахівців у сфері управління проектами, з корпоративного управління, менеджерів з адміністративної діяльності та професіоналів державної служби.
Електронне урядування
Форма навчання: денна / заочна
Ми готуємо керівників та публічних службовців, здатних приймати рішення в умовах інформаційного суспільства, адекватно реагувати на потреби сучасного суспільного розвитку, керівних працівників апарату центральних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій, фахівців з управління проектами у сфері електронного урядування, менеджерів системи якості в державному управлінні та професіоналів державної служби. До навчальної програми включені дисципліни ІТ-профілю. Їх викладають фахівці, які забезпечують підготовку ІТ-спеціальностей. Зокрема, програма підготовки бакалавра зі спеціалізації електронне урядування передбачає освоєння таких начальних дисциплін: «Кібернетика та системний аналіз», «Інтернет-технології та ресурси», «Основи інформаційної безпеки», «Управління базами даних», «Засоби створення та підтримки веб-ресурсів». З метою поглибленого вивчення за вибором студента викладаються навчальні дисципліни з адміністрування інтернет-ресурсів, програмування, геоінформаційних систем, державних інформаційних ресурсів, безпеки інформації. До програми підготовки магістрів включені навчальні дисципліни «Інформаційна безпека та захист приватності», «Інформаційні технології в публічному управлінні», «Інтернет-технології та веб-програмування».

Про факультет/Інститут fsp.kpi.ua

FSP_banner

Якщо ти шукаєш місце навчання, яке забезпечить тебе високооплачуваною професією і при цьому не спотворить твоє студентське життя щоденним сидінням над нудними домашніми завданнями, запрошуємо тебе до лав факультету соціології і права НТУУ «КПІ»!

І нехай тебе не бентежить, що наш гуманітарний факультет відноситься до загалом технічного університету – вже більше 20 років ми випускаємо на ринок праці затребуваних спеціалістів, найкращим доказом чого є той факт, що майже всі наші випускники працевлаштовуються за спеціальністю, і це один із найвищих показників в Україні.

Принциповою особливістю нашого факультету є те, що ми намагаємося навчити наших студентів не лише теорії, але й практичним навичкам.

Факультет соціології і права – це прекрасний вибір для того, хто прагне побудувати успішну кар’єру та провести роки свого студентського життя так, щоб потім із задоволенням про них згадувати як про найкращі у своєму житті. Приєднуйся, ми чекаємо на тебе!
sociology law

social work public managment