Отримай відповіді на свої питання! База супергероїв «КПІ»
CПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ

Фiзико-технiчний iнститут

фті
702
Студентів
3
Спеціальностей
8
Спеціалізацій

Спеціальності

105
Прикладна фізика та наноматеріали
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
  1. Українська мова та література – не менше 100 балів
  2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
  3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Високі фізичні технології
Форма навчання: денна
Розробка і застосування високих фізичних технологій – це основа інноваційного розвитку суспільства. Обравши цю спеціалізацію, ти отримаєш компетентності та здатні розв’язувати широке коло задач та проблем: від створення та застосування наноструктурованих матеріалів, композитів, низькорозмірних систем до проблем детектування, зберігання та передачі інформації, від лазерного управління хімічною динамікою до зупинки світла, від фотонних кристалів до плаща-невидимки, від сонячної батареї до термоядерного реактора, від надпровідників до квантового комп’ютера та ін. Наші випускники займають гідні позиції в науково-дослідних установах найвищого рівня та провідних міжнародних компаніях інноваційного типу.
Фізика живих систем
Форма навчання: денна
Продовження життя людства та всього живого на нашій планеті неможливе без вивчення живої природи через фізичні та фізико-хімічні явища зародження, формування, життєдіяльності, відтворення на всіх рівнях – від молекул, клітин, органів та тканин організмів, живих систем та біосфери в цілому. Отримавши фундаментальні знання з фізики, математики, інформатики, студенти вивчають основи анатомії і фізіології, молекулярну фізіологію, біофізику та біохімію клітин, біофізику складних систем, біофізику мембранних структур, нейрофізіологію тощо. Фахівці з фізики живих систем, в підготовці яких беруть участь провідні спеціалісти всесвітньо знаної української наукової школи біофізики, є бажаними в науково-дослідних та медичних установах по всьому світу.
Фізика новітніх джерел енергії
Форма навчання: денна
Сучасність ставить перед людством нові завдання, змушує замислитись над покращенням, модернізацією та створенням новітніх джерел енергії. Фахівцю, що створюватиме передові енергетичні технології, потрібні фундаментальні знання з природничих та технічних наук, математики, програмування. Саме тому міжнародний енергетичний сектор тісно співпрацює з кращими університетами світу, серед яких є і НТУУ «КПІ». Спеціалізація «Фізика новітніх джерел енергії» відповідає всім вимогам сучасного рівня освіти і відкриває великі перспективи випускникам як на міжнародному ринку праці, так і в науковому просторі.
113
Прикладна математика
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
  1. Українська мова та література – не менше 100 балів
  2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
  3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Математичні методи криптографічного захисту інформації
Форма навчання: денна
Фахівці з прикладної криптології розробляють, аналізують, впроваджують та обслуговують різноманітні системи математичного захисту інформації. Успішно розв’язувати такі задачі може лише спеціаліст, що поєднує глибокі теоретичні знання математики, інформаційних технологій із практичним досвідом у моделюванні та програмуванні. Студенти набувають знань з найсучасніших розділів математики, спеціальних розділів прикладної математики, теорії алгоритмів, вивчають методи криптографічного захисту та криптоаналізу. Випускники працюють в установах Національної академії наук України, в IT-компаніях, міжнародних корпораціях «Samsung», «Microsoft», «Cisco», створюють власні компанії (наприклад, «Viewdle» - українсько-американська компанія, що займається розробкою технологій розпізнавання осіб).
Математичні методи комп'ютерного моделювання
Форма навчання: денна
Спеціалізація «Математичні методи комп'ютерного моделювання» передбачає глибоке вивчення студентами фундаментальної та сучасної математики, фізики, методів і технологій комп'ютерного моделювання та контролю якості комп'ютерних моделей складних систем. Студенти отримують поглиблені знання в напрямах підтримки прийняття рішень та дослідження операцій (Data Mining), методів машинного навчання та штучного інтелекту (Machine Learning), нелінійного аналізу, квантової інформатики. Наші випускники стають розробниками технологій і засобів моделювання, працюють у провідних компаніях з потужним дослідницьким потенціалом, в IT-компаніях, міжнародних корпораціях «Samsung», «Microsoft», «Cisco», «ЕPAM Systems», «Luxoft», а також створюють і очолюють власні компанії («Infosafe IT», «Prom.ua»).
125
Кібербезпека
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
  1. Українська мова та література – не менше 100 балів
  2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
  3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Системи і технології кібербезпеки
Форма навчання: денна / заочна
Студенти, які навчаються за спеціалізацією «Системи і технології кібербезпеки», вивчають принципи і механізми захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах, національні та міжнародні стандарти у галузі інформаційної безпеки, основи створення засобів захисту інформації, розроблення безпечного програмного коду та забезпечення його якості. Випускники працюють у державних і комерційних організаціях як фахівці служб захисту інформації, розробники технологій, засобів і систем безпеки, в IT-компаніях, міжнародних корпораціях «Samsung», «Microsoft», «Cisco», «ЕPAM Systems», «Luxoft», створюють власні компанії.
Математичні методи кібербезпеки
Форма навчання: денна / заочна
Спеціалізація «Математичні методи кібербезпеки» передбачає глибоке вивчення студентами як класичних, так і сучасних розділів математики, аналітики, системного проектування, технологій забезпечення якості, теоретичних основ захисту інформації, криптології, моделей аналізу ризиків та безпеки складних систем, технологій кібербезпеки. Випускники стають розробниками технологій захисту, аналітиками, які, спираючись на фундаментальну математичну підготовку, оцінюють рівень безпеки систем і програмних засобів, працюють у провідних компаніях з потужним дослідницьким потенціалом, а також створюють власні компанії («ISSP»).
Системи технічного захисту інформації
Форма навчання: денна / заочна
Спеціалізація готує фахівців, які працюють та всебічно вивчають порушення роботи каналів зв’язку, пошкодження інформації, тобто порушення її цілісності; внесення дезінформації в інформаційні потоки; отримання змісту інформації шляхом підслуховування, підглядання, відеоспостереження, фотографування; зберігання державних та військових таємниць і великою кількістю інших завдань захисту інформації. Студенти отримують фундаментальні знання з інформаційних технологій, фізики, математики, вивчають радіофізичні та електроакустичні методи закривання технічних каналів витоку інформації. Випускники працюють в державних установах, банках, компаніях інформаційного та телекомунікаційного спрямування, насамперед тих, що ведуть розробки або надають послуги у галузі захисту інформації.

Про факультет/Інститут

В умовах ринкової економіки, прискореного розвитку наукомістких технологій, зростає попит на фахівців широкого профілю, здатних швидко змінювати характер професійної діяльності, переоцінювати накопичений досвід, аналізувати свої можливості, здобувати нові знання з використанням сучасних інформаційні-них технологій. Фізико-технічний інститут готує фахівців, що забезпечують технологічну незалежність та інформаційну безпеку України.

Протягом навчання студенти інституту здобувають освіту на рівні кращих університетів світу, про що свідчать неодноразові перемоги на міжнародних студентських олімпіадах в Лондоні, Будапешті, Тегерані, Празі, Варшаві, Бухаресті, Мюнхені. Студенти фізтеху завоювали більше 50 нагород на міжнародних олімпіадах з математики та програмування (Лондон, Лос-Анджелес, Москва, Мюнхен, Тегеран, Токіо та ін.) Серед нагород, шість Гран-прі на International Mathematics Competition for University Students - найпрестижнішої студентської міжнародної олімпіаді з математики), близько 200 нагород на Все-українських студентських олімпіадах.

Фізико-технічний інститут активно працює в проектах академічної мобільності студентів, кредитної мобільності ERASMUS +. Налагоджено міжнародні зв'язки з науковими установами Німеччини та Ірландії.