Отримай відповіді на свої питання! База супергероїв «КПІ»
CПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ

Інженерно-фiзичний факультет

іфф
  • +38 (044) 204 91 56
  • iff@kpi.ua
  • вул. Політехнічна 35
  • 9-й корпус НТУУ "КПІ"
660
Студентів
2
Спеціальностей
8
Спеціалізацій

Спеціальності

132
Матеріалознавство
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
  1. Українська мова та література – не менше 100 балів
  2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
  3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Металофізичні процеси та їх комп’ютерне моделювання
Форма навчання: денна / заочна
Студенти спеціалізації «Металофізичні процеси та їх комп’ютерне моделювання» опановують комп’ютерне конструювання і проводять експериментальні дослідження сучасних матеріалів, вивчають створення нанотехнологій для біомедичної інженерії, енергозберігаючих екологічних систем, мікро- та наноелектроніки, авіакосмічної та військової техніки, робототехніки, криміналістики. Ми готуємо фахівців широкого профілю в галузі сучасних технологій на стику матеріалознавства, менеджменту, комп‘ютерних наук, медицини і біології. Забезпечуємо поглиблену комп'ютерну підготовку для вирішення різноманітних задач з використанням комп’ютерних інформаційних технологій і обчислювальних експериментів. Наші випускники працюють у промисловості, техніці, науці, галузях спеціального програмування і мережевих технологій, банківській сфері, сферах державного управління та біомедичної інженерії.
Матеріалознавство порошкових композитів і покриттів
Форма навчання: денна / заочна
Студенти вивчають сучасні процеси та технології виготовлення та застосування композиційних, порошкових матеріалів та покриттів в машинобудуванні, енергетиці, ядерній енергетиці, космічній техніці та інших галузях, а також математичні моделі, комп’ютерні програм для створення матеріалів з наперед заданими властивостями і умов виготовлення з них виробів. Випускники можуть працювати в науково дослідних та проектних організаціях, підприємствах, які займаються створенням, удосконаленням, виготовленням нових та наявних матеріалів та конструкцій, створювати приватні підприємства з відновлення та зміцнення деталей машин та механізмів напилюванням покриттів і виготовлення дефіцитних порошкових виробів із композиційних матеріалів зі спеціальними властивостями.
Комп’ютерний дизайн матеріалів та нанотехнології
Форма навчання: денна / заочна
Студенти вивчають фундаментальні, фізико-хімічні та технологічні основи отримання нанодисперсних порошкових матеріалів та створення з них виробів для електроніки, біології, машинобудування, космічної техніки та багатьох інших галузей науки і техніки з використанням сучасних комп’ютерних технологій із застосуванням відповідних математичних моделей та програм. Випускники працюють в науково-дослідних організаціях, компаніях, які займаються створенням унікальних матеріалів з використанням нанодисперсних матеріалів та нанотехнологій.
Металознавство та комп’ютерне моделювання процесів термічної обробки
Форма навчання: денна / заочна
Спеціалізація «Металознавство та комп’ютерне моделювання процесів термічної обробки» передбачає вивчення студентами всіх особливостей формування структури, властивостей металів, тонкощів термічної та хіміко-термічної обробки, а також комп’ютерного моделювання та прогнозування усіх процесів, які відбуваються протягом найрізноманітніших етапів створення новітніх матеріалів, в тому числі і нанорозмірного рівня, для їх використання в найсучасніших комп’ютерних та промислових технологіях. Наші спеціалісти працюють на провідних українських та європейських підприємствах в галузях машино-, авіа- та ракетобудування; наші випускники - провідні науковці в області енергетики, електроніки та медицини.
136
Металургія
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
  1. Українська мова та література – не менше 100 балів
  2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
  3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Спеціальна металургія
Форма навчання: денна / заочна
Студенти спеціалізації «Спеціальна металургія» вивчають процеси отримання продукції із металів і сплавів високої якості за допомогою електрошлакових, вакуумних, плазмових, електронно-променевих технологій та електромагнітної обробки розплавів. Займаються проектуванням, моделюванням, оптимізацією, автоматизацією виробничих процесів, стандартизацією та сертифікацією продукції, питаннями контролю і забезпечення якості. Отримують навички використання сучасних пакетів автоматизованого проектування, моделювання і програмування, а саме - Visual Studio, MathCAD, AutoCAD, ArchiCAD, Компас-3D, SolidWorks. Наші випускники працюють на провідних посадах в державних та приватних підприємствах, науково-дослідних інститутах України і зарубіжжя.
Комп’ютеризовані процеси лиття
Форма навчання: денна / заочна
Сучасний кваліфікований фахівець-ливарник – програміст, менеджер, економіст, винахідник нових методів виготовлення виробів з металевих та неметалевих матеріалів. У процесі навчання студенти набувають знань з програмування, будови комп’ютерних систем та мереж, структури та принципів функціонування складових комп’ютера, периферійних пристроїв, що забезпечують контроль, керування та автоматизацію технологічних процесів. Вивчаються сучасні напрями використання комп’ютерних технологій – об'ємне проектування, прототипування та моделювання з використанням програмних продуктів AutoCad, 3D-Max, Компас, SolidWorks, Delkam, Magmasoft. Випускники мають гарантовану можливість працювати на підприємствах різного профілю, у центральних заводських лабораторіях, навчальних закладах на посадах програмістів, технологів, конструкторів, наукових співробітників, а також відкривати власну справу.
Художнє та ювелірне литво
Форма навчання: денна / заочна
Художнє та ювелірне литво є однією з галузей технічної творчості світової культури. Спектр використання технологій художнього литва в сучасних умовах є надзвичайно широким - від потреб архітектури, скульптури до ювелірного мистецтва. Підготовка фахівців з цієї спеціалізації передбачає вивчення сплавів благородних металів, сучасні технології отримання виробів з таких матеріалів, дорогоцінні та доробні камені, способи їх оброблення тощо. Особливу увагу в підготовці фахівців з цієї спеціалізації приділяють проектуванню та моделюванню процесів отримання художніх та ювелірних виробів, їх дизайну з використанням комп’ютерних програм. Випускники мають гарантовану можливість працювати на підприємствах художнього, ювелірного та іншого профілю на посадах дизайнерів, технологів, конструкторів в галузі 3D-моделювання та прототипування, а також відкрити власну справу.
Комп’ютеризовані технології порошкової металургії
Форма навчання: денна / заочна
Студенти вивчають фундаментальні та технологічні основи інженерної справи, математичні моделі, комп’ютерні програми створення порошкових матеріалів (конструкційних, інструментальних, жаростійких, зносостійких, триботехнічних, медичного призначення та багато інших) з притаманними тільки їм унікальними, наперед заданими властивостями для використання у різноманітних галузях науки і техніки, методи проведення науково-дослідних робіт, обробки експериментальних даних), а також технологічне та дослідницьке обладнання. Випускники можуть працювати в науково дослідних та проектних організаціях, підприємствах, які займаються створенням, удосконаленням, виготовленням порошкових виробів.

Про факультет/Інститут


Навчання студентів інженерно-фізичного факультету базується на традиціях відомих європейських шкіл вищої технічної освіти, в яких поєднано глибоку природничо-наукову та фундаментальну підготовку, що забезпечує отримання професійно-практичних навичок діяльності в промисловості та науковій сфері.

Сьогодні ІФФ та його структурні підрозділи підтримують постійні зв‘язки із закордонними вищими навчальними закладами Польщі, Німеччини, Японії, Чехії, Болгарії, Китаю в рамках обміну науково-технічною, навчально-методичною інформацією, спільної участі у міжнародних наукових конференціях, семінарах, наукових проектах. У 2003 році за участю ІФФ створено Спільний українсько-німецький факультет машинобудування НТУУ «КПІ» та університету ім. Отто-фон-Геріке, м. Магдебург, Німеччина, у якому задіяні ще 2 структурних підрозділи НТУУ «КПІ»: Механіко-машинобудівний інститут та зварювальний факультет.

Інженерно-фізичний факультет НТУУ «КПІ» є провідним не тільки в наший країні, а й за її межами. У галузі матеріалознавства та металургії він займає одне з чільних місць у питаннях прискорення науково-технічного прогресу в Україні та інтеграції держави у світову наукову й освітянську спільноту.