Отримай відповіді на свої питання! База супергероїв «КПІ»
CПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ
074
Публічне управління та адміністрування
Спеціальність присутня на

У процесі демократизації суспільства державні служби повинні мати фахівців, які володіють навичками ефективної взаємодії з громадськістю та медіа, координації та супроводження проектів з публічного управління, зокрема із впровадження системи електронного урядування в органах державної влади. Саме таких фахівців готує НТУУ «КПІ» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» –управлінців сучасного рівня, які вміють аналізувати державну політику та розробляти заходи для її реалізації, знають нормативно-правову базу публічного управління та урядування, мають навички управління проектами, стратегічного та тактичного планування, розробки державно-управлінських рішень. Наші випускники працюють керівниками та фахівцями апарату центральних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, спеціалістами державної служби, фахівцями з питань електронного урядування та електронного документообігу, менеджерами з адміністративної діяльності.

Сертифікати ЗНО
  1. Українська мова та література – не менше 140 балів за умови, що Історія України – не менше 100 балів
  2. Історія України – не менше 140 балів за умови, що Українська мова та література – не менше 100 балів
  3. Іноземна мова або Математика – не менше 100 балів
Адміністративний менеджмент
Форма навчання: денна / заочна
Студенти отримують поглиблені знання в сфері управління, зокрема з адміністративного менеджменту, правових засад адміністративної діяльності, фінансового менеджменту, управління людськими ресурсами, проектного та антикризового менеджменту, управлінського аудиту, PR-технологій та соціальних комунікацій, управлінського документознавства, психології управління, інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень, експертних технологій, ризик-менеджменту. Випускники обіймають керівні посади працівників та фахівців апарату центральних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, працюють професіоналами державної служби, фахівцями у сфері управління проектами та з корпоративного управління, менеджерами з адміністративної діяльності.
Електронне урядування
Форма навчання: денна / заочна
Студенти отримують поглиблені знання в сфері управління, зокрема з електронного урядування та електронного документообігу, електронних послуг, електронної демократії та виборчих технологій, інформаційної безпеки та захисту інформації, інформаційного права, маркетингу, PR-технологій та соціальних комунікацій, управління інформаційними зв’язками, управлінського документознавства, публічного управління, менеджменту якості. Випускники працюють керівними працівниками та фахівцями апарату центральних органів державної влади та органів місцевого самоврядування в сфері електронного урядування, спеціалістами державної служби, менеджерами систем якості в державному управлінні, фахівцями з управління проектами у сфері електронного урядування.