Отримай відповіді на свої питання! База супергероїв «КПІ»
CПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ
151
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Спеціальність присутня на

Якщо ти хочеш брати безпосередню учать в розвитку інформаційних та телекомунікаційних мереж, впроваджувати комп’ютерні технології та автоматизовані системи керування у всі сфери виробництва та життя людини, тоді спеціальність «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» саме для тебе. Студенти цієї спеціальності ґрунтовно вивчають спеціальні розділи математики, методи теорії управління, прийняття рішень та штучного інтелекту, сучасні інформаційні технології, комп'ютерні системи і мережі, методи обробки та захисту інформації, новітні технології програмування та мікропроцесорної техніки. Випускники спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» успішно працюють в проектно-конструкторських організаціях, науково-дослідних установах, обчислювальних центрах, на промислових підприємствах в різних галузях виробництва, на підприємствах зв‘язку, транспорту, у підрозділах МНС, де застосовуються системи автоматики, в системі екстреної допомоги «112», в службах обслуговування телекомунікаційних систем та інформаційних технологій, в сфері розробки та управління програмного забезпечення.

Сертифікати ЗНО
  1. Українська мова та література – не менше 100 балів
  2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
  3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Автоматизація хіміко-технологічних процесів і виробництв
Форма навчання: денна / заочна
Студенти вивчають сучасні програмні та технічні засоби автоматизації, SCADA-системи, технології штучного інтелекту, бази даних, методи проектування систем керування. Мови програмування та IDE-середовища, які використовуються: С++, Java, JavaScript, PHP, SQL, Delphi, VisualStudio, NetBeans, MatLab, LabView, TraceMode, AutoCAD. Випускники працюють програмістами у IT-компаніях, банках, проектних організаціях нафтопереробки та газової промисловості у Німеччині, Китаї, Голландії, Фінляндії, серед них й відомі світові бренди: «Siemens», «Нoneywell» .
Комп'ютерно-інтегровані технології хімічних та нафтопереробних виробництв
Форма навчання: денна
Студенти вивчають необхідні для прикладного та web-програмування засоби: архітектуру програмного забезпечення, алгоритми та мови програмування С++, Java, HTML+CSS, PHP, математичне моделювання. Основна увага приділена спеціалізованим продуктам: MatLab, LabView, TraceMode. Прогнозування бізнес-процесів здійснюється з використанням нейронних мереж та програми BPWin. Випускники працюють програмістами у IT-компаніях, фінансових установах, компаніях мобільного зв’язку, керівниками підприємств та департаментів у Німеччині, Китаї, Голландії, Фінляндії, серед них й відомі світові бренди: «Microsoft», «Samsung».
Комп’ютерно-інтегровані технології сталих хімічних виробничих комплексів
Форма навчання: денна
Студенти отримуючи глибокі спеціальні знання, що дають можливість створювати математичні моделі хіміко-технологічних процесів, керувати ними за допомогою комп’ютерної техніки, розробляти та впроваджувати у виробництва заходи щодо екологічного аудиту. Об'єктами професійної діяльності є комп'ютерно-інтегровані системи автоматизованого управління, їх математичне, інформаційне, технічне, програмне та організаційне забезпечення, способи і методи їх проектування, налагодження і експлуатації, а також технічне діагностування, наукові дослідження та виробничі випробування таких систем. Випускники працюють у сфері науково-дослідної, проектної і організаційно-управлінської діяльності в галузі автоматизації різноманітних сфер інтелектуальної діяльності людини.
Автоматизоване управління технологічними процесами
Форма навчання: денна / заочна
Студенти, які обирають цю спеціалізацію, можуть виконувати дослідницькі і проектні роботи по створенню систем автоматизації та управління на базі мікроконтролерної техніки, розробляти програмне забезпечення, а також проводити монтаж, налагодження та обслуговування діючих систем автоматизації. Для спецііалізації характерна більша спрямованість на дослідження, проектування, впровадження та експлуатацію систем управління технологічними процесами. Без них не можливо запусти жоден сучасний промисловий об’єкт й здати в експлуатацію бізнес-центр, розважальний комплекс чи розумний будинок.
Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва
Форма навчання: денна
Студенти цієї спеціалізації можуть виконувати дослідницькі і проектні роботи по створенню систем автоматизації та управління на базі мікроконтроллерної техніки, проводити налагодження та обслуговування діючих систем автоматизації, програмувати як засоби автоматизації, так і їх інформаційне поле. Спеціаліст за даним фахом – це програміст високої кваліфікації, спроможний вирішувати різні задачі створення програмованих систем найвищого рівня складності.
Комп'ютерно - інтегровані технології виробництва приладів
Форма навчання: денна
Спеціалізація «Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва приладів» орієнтована на автоматизовані системи управління технологічними процесами виробництва приладів для різних галузей промисловості та високі сучасні технології, реалізація яких неможлива без інтегрального використання комп`ютерної техніки (як на стадії проектування, так й на стадії експлуатації). Ми готуємо фахівців з розробки апаратного та програмного забезпечення для автоматизованих систем управління технологічними процесами. Отримавши освіту за даною спеціалізацією ти зможеш працювати в державних та комерційних організаціях, на промислових підприємствах різних галузей виробництва, метрологічних службах, на підприємствах зв’язку, транспорту, підрозділах МЧС, МВД, СБУ, де використовуються комп’ютерні системи автоматики, в системі екстреної допомоги, в службах обслуговування телекомунікаційних систем та інформаційних технологій, в оперативно - координаційних центрах різних міністерств та відомств.
Комп’ютерно-інтегровані технології приладів точної механіки
Форма навчання: денна / заочна
Студенти одержують знання методів аналізу та синтезу цифрових, оптимальних комп‘ютерно-інтегрованих автоматичних систем навігації та керування, цифрових методів обробки інформації, засобів сучасної електроніки та мікропроцесорної техніки, комп‘ютерних технологій у проектуванні приладів, програм для моделювання та графічного програмування, засобів для програмування мікроконтроллерів, мов програмування та інтернет-ресурсів. Ти неодмінно станеш висококваліфікованим фахівцем в галузі автоматичних комп‘ютерно-інтегрованих систем навігації, керування та моніторингу, комп‘ютерних технологій, розробки та впровадження програмного забезпечення, розробки сучасної мікропроцесорної техніки.
Комп'ютерно - інтегровані технології та системи навігації і керування
Форма навчання: денна / заочна
Студенти одержують знання методів аналізу та синтезу цифрових, оптимальних комп‘ютерно-інтегрованих автоматичних систем навігації та керування, цифрових методів обробки інформації, засобів сучасної електроніки та мікропроцесорної техніки, комп‘ютерних технологій у проектуванні приладів, програм для моделювання та графічного програмування, засобів для програмування мікроконтроллерів, мов програмування та інтернет-ресурсів. Ти неодмінно станеш висококваліфікованим фахівцем в галузі автоматичних комп‘ютерно-інтегрованих систем навігації, керування та моніторингу, комп‘ютерних технологій, розробки та впровадження програмного забезпечення, розробки сучасної мікропроцесорної техніки.
Комп'ютерно - інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики
Форма навчання: денна
Неруйнівний контроль і діагностика – це найперспективніша галузь у промисловості та медицині. Сучасний розвиток авіа- та машинобудування, залізничного та інших видів транспорту, енергетики, легкої, хімічної, нафтогазової промисловості неможливий без цієї галузі. Ти матимеш можливість за допомогою спеціалізованих комп’ютерних приладів і систем зазирнути всередину різноманітних об’єктів та речей для їх дослідження, навчишся бачити те, що ніколи не побачиш неозброєним оком і про що більшість людей навіть не здогадуються. Отримавши освіту за даною спеціалізацією, ти зможеш створювати новітні комп’ютеризовані ЯМР-томографи, тепловізори, системи ультразвукової інтроскопії (УЗД) з використанням останніх досягнень електроніки, виконувати комп’ютерне моделювання електронних пристроїв, розробляти алгоритми дистанційного управління технологічними об’єктами і системами, розробляти, налагоджувати та вдосконалювати програмне забезпечення комп’ютерно-інтегрованих систем контролю і діагностики.
Комп'ютерно-інтегровані оптико-електронні системи та технології
Форма навчання: денна
Кожна людина щоденно користується кількома пристроями, які містять оптико-електронні інформаційно-вимірювальні блоки. Світовий попит на створення нових оптико-електронних систем дедалі зростає. Випускники спеціалізації «Комп'ютерно-інтегровані оптико-електронні системи та технології» займаються розробкою та експлуатацією складних оптико-електронних систем в Україні і закордоном (космічні та авіаційні системи дистанційного моніторингу Землі, медична діагностична апаратура (термографічна, волоконно-оптична, лазерна, офтальмологічна тощо), прилади спеціального призначення (тепловізори, нічні приціли, інфрачервоні головки самонаведення), цифрові мікроскопи тощо).