Отримай відповіді на свої питання! База супергероїв «КПІ»
CПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ
152
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Спеціальність присутня на

Стрімкий розвитком та впровадження інформаційно-вимірювальних технологій, комп’ютеризація, автоматизація виробництв та удосконалення баз метрологічного забезпечення забезпечують постійний попит на фахівців в галузі метрології та інформаційно-вимірювальних технологій. Хочеш одержати знання з сучасних інформаційних та інформаційно-вимірювальних технологій, електроніки, оптики, фотоніки, метрології, стандартизації, сертифікації, мікропроцесорної та комп’ютерної техніки, аналогової та цифрової вимірювальної техніки, систем контролю та технічної діагностики? Тоді обирай спеціальність «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка». Вимірювальна інформація – це кров сучасного комп’ютеризованого світу. Ти будеш вивчати програмування інтелектуальних засобів вимірювання, інформаційні технології в метрології та вимірювальній техніці, інтернет-метрологію, електроніку та мікропроцесори, програмне та апаратне забезпечення вимірювальних засобів та комп’ютерних систем, їх моделювання та проектування, теоретичну, законодавчу та прикладну метрологію. Випускники цієї спеціальності працюють в галузі комп'ютерних систем збору та обробки даних, досліджень, прогнозування, контролю, випробувань об’єктів та процесів в різних сферах промисловості, у відділах і лабораторіях з метрології, стандартизації, сертифікації та контролю якості продукції.

Сертифікати ЗНО
  1. Українська мова та література – не менше 100 балів
  2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
  3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Біомедичні прилади та інформаційні системи
Форма навчання: денна
Навчання студентів направлено на поглиблену підготовку в галузі метрології та інформаційно-вимірювальних технологій, стандартизації, сертифікації та управління якістю у сфері медицини та виробництва лікувально-діагностичної техніки й виробів медичного призначення, метрологічного забезпечення технічних систем і наукових досліджень в біології та медицині.
Метрологія та вимірювальна техніка
Форма навчання: денна / заочна
Попит на випускників цієї спеціалізації збільшується у зв’язку з широким використанням засобів інформаційно-вимірювальної техніки в службах оборонного комплексу України та спеціалізованих структурах МВС/МОУ. Ми готуємо фахівців з розробки програмного забезпечення на сучасних об’єктно-орієнтованих мовах програмування для інформаційно-вимірювальних комплексів. Підготовка за спеціалізацією дозволяє працювати інженером-дослідником в лабораторіях електричних, електромагнітних вимірювань та інших суміжних областей, інженером з налаштування засобів вимірювальної техніки, у відділах і лабораторіях з метрології, стандартизації, сертифікації та контролю якості продукції, в лабораторіях і конструкторських бюро, пов’язаних з проектуванням нової інформаційно-вимірювальної техніки, з впровадженням новітніх інформаційних технологій в метрологічну діяльність.
Інформаційні вимірювальні технології та системи
Форма навчання: денна / заочна
Ми готуємо фахівців для роботи в галузі інформаційних технологій, які спеціалізуються на комп’ютерних системах для одержання кількісної інформації безпосередньо від об’єкта та її обробки. У таких системах вимірювальні засоби є частиною комп’ютерних комплексів. Об’єктом-джерелом інформації можуть бути космічні апарати, авіаційні системи, промислові об’єкти, технологічні процеси, транспортні засоби, енергосистеми, газопроводи, біологічні об’єкти, медичне обладнання, джерела звуку та зображення та інше. Розробляють програмне та технічне забезпечення таких складних комп`ютерних систем та працюють з ними наші випускники.
Медичні прилади і системи
Форма навчання: денна / заочна
Найцінніше, що є у людини – її життя та здоров’я. Зберігати ці багатства допомагають не лише лікарі, а й інженери – винахідники різнопланового медичного обладнання. Технології майбутнього – це сучасні інноваційні дослідження, що ведуться в галузі біомедицини. Перейти від розуміння найдрібніших складових до з’ясування принципів функціонування всього людського організму і створити прилади і системи, що забезпечать правильне діагностування та моніторинг - ось головні складники комплексу знань та умінь, якими оволодіють студенти за даною спеціалізацією. Сучасні інформаційно-обчислювальні технології та комп’ютерне моделювання складних процесів, що відбуваються в організмі, а також здатність конструювати нову техніку є потужною основою конкурентоспроможності фахівців галузі.
Інформаційні технології та вимірювальні системи точної механіки
Форма навчання: денна
Фундаментальні знання в галузі новітніх інформаційних систем та технологій, вміння вільно оперувати всіма необхідними програмами й розробляти надсучасні інформаційно-вимірювальні системи, інтелектуальні прилади, виконавчі елементи і комп’ютерні системи. Знання новітніх інформаційних технологій і пакетів (AutoCAD, MathCAD, MathLab, CATIA, КOMПAC-3D, SolidWork тощо), комп’ютерно-вимірювальних комплексів. Випускники спеціалізації працюють інженерами, конструкторами сучасних інформаційно-вимірювальних систем та приладів, системними адміністраторами, керівниками підприємств в Україні та за її межами, у різноманітних сферах промисловості, науки та освіти, в комерційних підприємствах, установах та торгових компаніях комп’ютерного та інформаційного спрямування.
Інформаційно-вимірювальні технології екологічного моніторингу
Форма навчання: денна / заочна
Кризовий стан екології вимагає фахівців, що розуміють причини і наслідки екологічних проблем, володіють методологією їх вирішення. У нас вивчають інформаційно-вимірювальні системи із застосуванням мов програмування Assembler, C/C++/C#, PHP, HTML+JS, операційних систем Windows 10, Linux та перетворювачів на нових фізичних принципах. В центрі уваги інформаційні технології екологічного моніторингу, що базуються на розосереджених та однорангових (peer-to-peer) мережах і використовують інтернет як транспортну інфраструктуру. Концепція підготовки фахівців забезпечує реальні перспективи застосування отриманих знань в сучасних умовах. В Україні випускники працюють в «Укрметртестстандарті», в Державних екологічних інспекціях, у відділах метрології підприємств різної форми власності, на викладацьких посадах. Орієнтири фаху відповідають європейському ринку праці, де екологічний моніторинг є пріоритетом країн ЄС.
Фотоніка та оптоінформатика
Форма навчання: денна
Оптоінформатика на базі фотонних технологій наразі стає основним напрямом подальшого прогресу людської інформаційної цивілізації. Можливості розвитку електронної обчислювальної техніки, що здавались невичерпними, фактично підійшли до межі. Студенти стають фахівцями в одній з найперспективніших в світі галузей інженерії. Вони отримують як фундаментальні знання, так і прикладні навички створення оптичних ліній зв’язку, систем надщільного запису інформації, елементів цифрових оптичних комп’ютерів, медичних та космічних діагностичних систем.