Отримай відповіді на свої питання! База супергероїв «КПІ»
CПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ
153
Мікро - та наносистемна техніка
Спеціальність присутня на

Мікро- та наноелектроніка – найсучасніший напрям у науці, техніці та виробництві, що дуже швидко розвивається в усьому світі. Наноелектроніка вивчає і використовує фізичні явища і процеси в електронних приладах, геометричні розміри яких сумірні з розмірами молекул і атомів. Наноелектроніка – це не тільки майбутнє, але надзвичайно важливий і перспективний напрям сучасної електроніки. Новітні швидкісні процесори й принципово нове медичне обладнання, комп’ютери, гаджети, роботи, інструменти тощо. Випускники спеціальності «Мікро- та наносистемна техніка» отримують всі необхідні знання з проектування, програмування та конструювання в мікро- і наноелектрониці. Попит на фахівців цієї спеціальності – один з найбільших в Україні та світі.

Сертифікати ЗНО
  1. Українська мова та література – не менше 100 балів
  2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
  3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Мікро - та наноелектронні прилади і пристрої
Форма навчання: денна
Спеціалізація «Мiкро- та наноелектронні прилади і пристрої» передбачає фундаментальне вивчення схемотехнічних та технологічних засад виготовлення компонентної бази сучасної мікро- та наноелектронної техніки, а саме - електронних компонентів, мікросхем різноманітного призначення. Наші випускники працюють на вітчизняних і закордонних виробничих та наукових підприємствах мікроелектронної промисловості.
Мікроелектронні інформаційні системи
Форма навчання: денна
Спеціалізація «Мікроелектронні інформаційні системи» передбачає фундаментальне вивчення схемотехнічних та технологічних засад створення сучасних інформаційних мікроелектронних систем, включно з інтелектуальними мікроелектронними системами збору, обробки та передачі інформації та пристроями для них на основі використання сучасної мікроелектронної компонентної бази. Наші випускники працюють на вітчизняних і закордонних виробничих та наукових підприємствах мікроелектронної промисловості.
Електронні біомедичні системи і технології
Форма навчання: денна
Одне з найважливіших застосувань мікро- і наноелектроніки пов’язано з біомедичними системами. Ми готуємо фахівців, здатних розробляти і обслуговувати електронні біомедичні системи різноманітного призначення. Значна увага приділяється найскладнішим і високовартісним системам, які створюють зображення внутрішньої структури об’єктів дослідження, зокрема мікро- та наноелектронним системам формування і обробки біомедичних сигналів і зображень. Типовими прикладами таких систем є комп’ютерні та магніторезонансні томографи, цифрові рентгенівські та ультразвукові комплекси тощо. Сферою і об’єктами професійної діяльності наших випускників є проектування, дослідження, розроблення, виробництво, обслуговування і ремонт, біомедичних електронних систем і програмного забезпечення до них.
Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах
Форма навчання: денна
Розвиток сучасної електроніки і перехід до мікро- і нанорозмірів компонентів електроніки з використанням низько-розмірних систем обумовлює розроблення і функціонування систем проектування від матеріалів і компонентів до пристроїв і електронних систем з використанням інформаційних технологій для дослідження і моделювання фізичних процесів і ефектів та розв`язання складних інженерних задач. Наші студенти вивчають інформаційні технології для забезпечення процесів автоматизованого проектування в електроніці на усіх етапах проектування. Випускники працюють інженерами–дослідниками, інженерами–програмістами, інженерами–проектувальниками в області інформаційних технологій в мікро- та наноелектроніці, а також високотехнологічного електронного та телекомунікаційного обладнання.