×
Наприклад: ФІОТ, Математика

Списки зарахованих на денну та заочну форми навчання за кошти фізичних, юридичних осіб


Денна форма
023 ВПІ Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
035.04 ФЛ Германські мови та літератури (переклад англійська та німецька або французька мова)
035.04 ФЛ Германські мови та літератури (переклад німецька та англійська мови)
035.05 ФЛ Романські мови та літератури (переклад англійська та французька мови)
051 ФММ Економіка
054 ФСП Соціологія
061 ВПІ Журналістика
073 ВПІ Менеджмент
073 ФММ Менеджмент
075 ФММ Маркетинг
081 ФСП Право
101 ІЕЕ Екологія
101 ІХФ Екологія
104 ФМФ Фізика та астрономія
105 ФТІ Прикладна фізика та наноматеріали
111 ФМФ Математика
113 ФПМ Прикладна математика
113 ФТІ Прикладна математика
121 ТЕФ Інженерія програмного забезпечення
121 ФІОТ Інженерія програмного забезпечення
121 ФПМ Інженерія програмного забезпечення
122 ІПСА Комп’ютерні науки
122 ТЕФ Комп’ютерні науки
122 ФБМІ Комп’ютерні науки
123 ФІОТ Комп’ютерна інженерія
123 ФПМ Комп’ютерна інженерія
124 ІПСА Системний аналіз
125 ФТІ Кібербезпека
126 ФІОТ Інформаційні системи та технології
131 ІХФ Прикладна механіка
131 ММІ Прикладна механіка
132 ІФФ Матеріалознавство
133 ІХФ Галузеве машинобудування
133 ММІ Галузеве машинобудування
133 ФБТ Галузеве машинобудування
134 ФАКС Авіаційна та ракето-космічна техніка
141 ІЕЕ Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
141 ФЕА Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
144 ІЕЕ Теплоенергетика
144 ТЕФ Теплоенергетика
151 ІХФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
151 ПБФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
151 ТЕФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
151 ХТФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
152 ФАКС Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
153 ФЕЛ Мікро- та наносистемна техніка
161 ІХФ Хімічні технології та інженерія
161 ХТФ Хімічні технології та інженерія
162 ФБТ Біотехнології та біоінженерія
163 ФБМІ Біомедична інженерія
171 ФЕЛ Електроніка
172 ІТС Телекомунікації та рідотехніка
172 РТФ Телекомунікації та радіотехніка
172 ФЕЛ Телекомунікації та радіотехніка
173 ФАКС Авіоніка
186 ВПІ Видавництво та поліграфія
227 ФБМІ Фізична терапія, ерготерапія
281 ФСП Публічне управління та адміністрування

Заочна форма
023 ВПІ Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
035.04 ФЛ Германські мови та літератури (переклад англійська та німецька або французька мова)
051 ФММ Економіка
061 ВПІ Журналістика
073 ФММ Менеджмент
081 ФСП Право
121 ТЕФ Інженерія програмного забезпечення
121 ФІОТ Інженерія програмного забезпечення
125 ФТІ Кібербезпека
131 ММІ Прикладна механіка
133 ІХФ Галузеве машинобудування
141 ІЕЕ Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
141 ФЕА Електроенергетика, електроенергетика та електромеханіка
151 ТЕФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
162 ФБТ Біотехнології та біоінженерія
172 РТФ Телекомунікації та радіотехніка
186 ВПІ Видавництво та поліграфія
281 ФСП Публічне управління та адміністрування