×
Наприклад: ФІОТ, Математика

Списки зарахованих за державним замовленням на денну та заочну форми навчання

Денна форма
023 ВПІ Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

035.04 ФЛ Германські мови та літератури (переклад англійська та німецька або французька мова)

035.04 ФЛ Германські мови та літератури (переклад німецька та англійська мови)

035.05 ФЛ Романські мови та літератури (переклад англійська та французька мови)

051 ФММ Економіка

054 ФСП Соціологія

061 ВПІ Журналістика

073 ВПІ Менеджмент

073 ФММ Менеджмент

075 ФММ Маркетинг

081 ФСП Право

101 ІЕЕ Екологія

104 ФМФ Фізика та астрономія

105 ФТІ Прикладна фізика та наноматеріали

111 ФМФ Математика

113 ФПМ Прикладна математика

113 ФТІ Прикладна математика

121 ТЕФ Інженерія програмного забезпечення

121 ФІОТ Інженерія програмного забезпечення

121 ФПМ Інженерія програмного забезпечення

122 ІПСА Комп’ютерні науки

122 ТЕФ Комп’ютерні науки

122 ФБМІ Комп’ютерні науки

123 ФПМ Комп’ютерна інженерія

123 ФІОТ Комп’ютерна інженерія

124 ІПСА Системний аналіз

125 ФТІ Кібербезпека

126 ФІОТ Інформаційні системи та технології

131 ІХФ Прикладна механіка

131 ММІ Прикладна механіка

131 ЗФ Прикладна механіка

132 ІФФ Матеріалознавство

133 ІХФ Галузеве машинобудування

133 ММІ Галузеве машинобудування

133 ВПІ Галузеве машинобудування

133 ФБТ Галузеве машинобудування

134 ФАКС Авіаційна та ракето-космічна техніка

136 ІФФ Металургія

141 ІЕЕ Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141 ФЕА Електроенергетика, електроенергетика та електромеханіка

142 ТЕФ Енергетичне машинобудування

143 ТЕФ Атомна енергетика

144 ТЕФ Теплоенергетика

144 ІЕЕ Теплоенергетика

151 ІХФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

151 ПБФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

151 ТЕФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

151 ХТФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152 ФАКС Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

152 ФБМІ Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

153 ФЕЛ Мікро- та наносистемна техніка

161 ІХФ Хімічні технології та інженерія

161 ХТФ Хімічні технології та інженерія

162 ФБТ Біотехнології та біоінженерія

163 ФБМІ Біомедична інженерія

171 ФЕЛ Електроніка

172 ІТС Телекомунікації та рідотехніка

172 РТФ Телекомунікації та радіотехніка

172 ФЕЛ Телекомунікації та радіотехніка

173 ФАКС Авіоніка

186 ВПІ Видавництво та поліграфія

227 ФБМІ Фізична терапія, ерготерапія

231 ФСП Соціальна робота

281 ФСП Публічне управління та адміністрування

Заочна форма

054 ФСП Соціологія

073 ФММ Менеджмент

081 ФСП Право

121 ФІОТ Інженерія програмного забезпечення

121 ТЕФ Інженерія програмного забезпечення

123 ФІОТ Комп’ютерна інженерія

131 ЗФ Прикладна механіка

131 ММІ Прикладна механіка

132 ІФФ Матеріалознавство

151 ІХФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

151 ТЕФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

161 ІХФ Хімічні технології та інженерія

161 ХТФ Хімічні технології та інженерія

172 РТФ Телекомунікації та радіотехніка