Списки зарахованих за кошти фізичних, юридичних осіб — магістри та спеціалісти, денна та заочна форми навчання

Фізико-технічний інститут

Хіміко-технологічний факультет

Фізико-математичний факультет

Факультет прикладної математики

Факультет соціології і права

Факультет менеджменту та маркетингу

Факультет лінгвістики

Факультут інформатики та обчислювальної техніки

Факультет електроенерготехніки та автоматики

Факультет електроніки

Факультет біомедичної інженерії

Факультет біотехнології і біотехніки

Факультет авіаційних та космічних систем

Радіотехнічний факультет

Теплоенергетичний факультет

Приладобудівний факультет

Інженерно-хімічний факультет

Інженерно-фізичний факультет

Інститут телекомунікаційних систем

Зварювальний факультет

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Інститут прикладного системного аналізу

Видавничо-поліграфічний інститут

Механіко-машинобудівний інститут

Списки зарахованих за державним замовленням — магістри та спеціалісти, денна та заочна форми навчання

Фізико-технічний інститут

Хіміко-технологічний факультет

Фізико-математичний факультет

Факультет прикладної математики

Факультет соціології і права

Факультет менеджменту та маркетингу

Факультет лінгвістики

Факультет електроніки

Факультет електроенерготехніки та автоматики

Факультет біомедичної інженерії

Факультет біотехнології і біотехніки

Радіотехнічний факультет

Теплоенергетичний факультет

Факультет авіаційних та космічних систем

Інститут телекомунікаційних систем

Інженерно-фізичний факультет

Інженерно-хімічний факультет

Приладобудівний факультет

Інститут прикладного системного аналізу

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Зварювальний факультет

Mеханіко-машинобудівний інститут

Видавничо-поліграфічний інститут

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Списки зарахованих на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на 1 курс на базі повної загальної середньої освіти — заочна форма

023 ВПІ Образотворче мистецтво

035 ФЛ Германські мови та літератури (переклад включно)

061 ВПІ Видавнича справа та редагування

073 ФММ Менеджмент міжнародних проектів

073 ФММ Менеджмент і бізнес адміністрування

075 ФММ Промисловий маркетинг

121 ТЕФ Програмне забезпечення розподілених систем

122 ФІОТ Інформаційні управляючі системи та технології

123 ФІОТ Комп’ютерні системи та мережі

131 ММІ Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування

141 ФЕА Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії

151 ФІОТ Комп’ютеризовані та робототехнічні системи

161 ІХФ Хімічні технології переробки деревини то рослинної сировини

Списки зарахованих на перший курс на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за кошти фізичних та юридичних осіб — денна та заочна форма

Денна форма

144 ТЕФ Теплові електричні станції та установки

141 ІЕЕ Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв

134 ФАКС Літаки і вертольоти

133 ММІ Інструментальні системи та технології формоутворення деталей

131 ЗФ Автоматизовані технологічні системи у зварюванні

081 Господарське та адміністративне право і процес

081 Інформаційне право

Заочна форма

141 ФЕА Електричні системи і мережі

141 ІЕЕ Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

131 ЗФ Технологія та інжиніринг у зварюванні

132 ІФФ Матеріалознавство порошкових композитів і покриттів

Списки рекомендованих до зарахування за державним замовленням — магістри та спеціалісти, денна та заочна форми навчання

Увага! Списки оновлюються та додаються!

Видавничо-поліграфічний інститут

Інститут прикладного системного аналізу

Факультет авіаційних і космічних систем

Факультет електроніки

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Фізико-технічний інститут

Факультет лінгвістики

Фізико-математичний факультет

Факультет біотехнології і біотехніки

Інженерно-хімічний факультет

Приладобудівний факультет

Радіотехнічний факультет

Інститут телекомунікаційних систем

Зварювальний факультет

Інженерно-фізичний факультет

Хіміко-технологічний факультет

Факультет біомедичної інженерії

Теплоенергетичний факультет

Механіко-машинобудівний інститут

Факультет прикладної математики

Факультет електроенерготехніки та автоматики

Факультет менеджменту та маркетингу

Інститут енергозбереження та енергоменеджмениту

Факультет соціології і права

Списки зарахованих на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на 1 курс на базі повної загальної середньої освіти — денна форма

023 ВПІ Образотворче мистецтво

035 ФЛ Германські мови та літератури (переклад включно) — англійська мова

035 ФЛ Германські мови та літератури (переклад включно) — німецька мова

035 ФЛ Романські мови та літератури (переклад включно) — фанцузька мова

051 ФММ Міжнародна економіка

051 ФММ Економічна кібернетика

051 ФММ Економіка підприємства

054 ФСП Соціологія модернізації та науково-технічного розвитку

061 ВПІ Видавнича справа та редагування

061 ВПІ Реклама і зв’язки з громадськістю

073 ФММ Менеджмент і бізнес адміністрування

073 ФММ Логістика

073 ВПІ Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі

073 ФММ Менеджмент інновацій

073 ФММ Менеджмент міжнародних проектів

074 ФСП Електронне урядування

075 ФММ Промисловий маркетинг

081 ФСП Господарське та адміністративне право і процес

081 ФСП Інформаційне право та право інтелектуальної власності

111 ФМФ Страхова та фінансова математика

113 ФПМ Наука про дані та математичне моделювання

113 ФТІ Математичні методи комп’ютерного моделювання

113 ФТІ Прикладна криптологія

121 ТЕФ Програмне забезпечення web-технологій та мобільних пристроїв (1)

121 ТЕФ Програмне забезпечення розподілених систем (1)

121 ФІОТ Програмне забезпечення інформаційно-комунікаційних систем

121 ФІОТ Програмне забезпечення високопродуктивних комп’ютерних систем та мереж

121 ФІОТ Програмне забезпечення інтелектуальних та робототехнічних систем

121 ФІОТ Програмне забезпечення інформаційних управляючих систем та технологій

121 ФПМ Програмне забезпечення комп’ютерних та інформаційно-пошукових систем (1)

122 ІПСА Інтелектуальний аналіз даних в управлінні проектами

122 ІПСА Інформаційні системи та технології проектування

122 ІПСА Системи штучного інтелекту

122 ІПСА Системне проектування сервісів

122 ТЕФ Інформаційні технології моніторингу довкілля

122 ФБМІ Інформаційні технології в біології та медицині

122 ФІОТ Інформаційні управляючі системи та технології

123 ФІОТ Комп’ютерні системи та мережі

123 ФПМ Системне програмування

123 ФПМ Спеціалізовані комп’ютерні системи

124 ІПСА Системний аналіз та управління

125 ФТІ Математичні методи кібербезпеки

125 ФТІ Системи і технології кібербезпеки

125 ФТІ Системи технічного захисту інформації

131 ММІ Механотронні системи в машинобудуванні

131 ММІ Технологія машинобудування

132 ІФФ Металознавство та процеси термічної обробки

133 ІХФ Інжиніринг, обладнання та технології виробництв полімерних та будівельних матеріалів і виробів

133 ММІ Інструментальні системи та технології формоутворення деталей

134 ФАКС Літаки і вертольоти

136 ІФФ Художнє та ювелірне литво

141 ФЕА Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

141 ФЕА Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

151 ПБФ Комп’ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики

151 ФІОТ Комп’ютеризовані та робототехнічні системи

151 ФІОТ Комп’ютеризовані системи управління

151 ХТФ Комп’ютерно-інтегровані технології сталих хімічниїх виробничих комплексів

161 ХТФ Енергоефективна технічна електрохімія та захист металів від корозії

161 ХТФ Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок

162 ФБТ Промислова біотехнологія

163 ФБМІ Клінічна інженерія

171 ФЕЛ Електронні прилади та пристрої

186 ВПІ Поліграфічні медіатехнології

227 ФБМІ Фізична реабілітація

Списки зарахованих

Списки зарахованих на навчання за державним замовленням на 1 курс на базі повної загальної середньої освіти — денна форма

Списки зарахованих на перший курс на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» — денна та заочна форма

Списки зарахованих на навчання за державним замовленням на 1 курс на базі повної загальної середньої освіти — заочна форма

Списки зарахованих на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на 1 курс на базі повної загальної середньої освіти — денна форма

Списки зарахованих на перший курс на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за кошти фізичних та юридичних осіб — денна та заочна форма

Списки зарахованих на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на 1 курс на базі повної загальної середньої освіти — заочна форма

Списки зарахованих за державним замовленням — магістри та спеціалісти, денна та заочна форми навчання

Списки зарахованих за кошти фізичних, юридичних осіб — магістри та спеціалісти, денна та заочна форми навчання

Списки зарахованих на навчання за державним замовленням на 1 курс на базі повної загальної середньої освіти — заочна форма

075 ФММ Промисловий маркетинг

073 ФММ Менеджмент міжнародних проектів

073 ФММ Менеджмент і бізнес-адміністрування

121 ТЕФ Програмне забезпечення розподілених систем

121 ФІОТ Програмне забезпечення інформаційних управляючих систем та технологій

121 ФІОТ Програмне забезпечення високопродуктивних комп’ютерних систем та мереж

122 ФІОТ Інформаційні управляючі системи та технології

123 ФІОТ Комп’ютерні системи та мережі

131 ММI Обладнання та технологii пластичного формування конструкцiй машинобудування

132 ІФФ Матеріалознавство порошкових композитів і покриттів

151 ФІОТ Комп’ютеризовані системи управління

151 ФІОТ Комп’ютеризовані та робототехнічні системи

Списки зарахованих на перший курс на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» — денна та заочна форма

Увага!!

Списки оновлюються!

Денна форма навчання

186 ВПІ Поліграфічні медіатехнології

172 РТФ Радіосистемна інженерія

171 ФЕЛ Електронні прилади та пристрої

151 ПБФ Комп’ютерно- інтегровані технології та системи точної механіки

144 ТЕФ Теплові електричні станції та установки

151 ПБФ Комп’ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування

171 ФЕЛ Акустичні мультимедійні технології та системи

172 РТФ Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

141 ФЕА Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії

141 ФЕА Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

141 ФЕА Електричні станції

133 ММI Інструментальні системи та технології формоутворення деталей

131 ММI Технології машинобудування

134 ФАКС Літаки та вертольоти

141 ФЕА Електричні машини і апарати

141 ФЕА Електричні системи і мережі

131 ММI Обладнання та технологii пластичного формування конструкцiй машинобудування

131 ЗФ Технології та інжиніринг у зварюванні

131 ЗФ Автоматизовані технологічні системи у зварюванні

184 ІЕЕ Розробка родовищ та корисних копалин

144 ІЕЕ Енергетичний менеджмент та інжинірінг

141 ІЕЕ Інжинірінг електротехнічних комплексів

141 ІЕЕ Енергетичний менеджмент та енергоефективність

141 ІЕЕ Cистеми електропостачання

141 ІЕЕ Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв

Заочная форма навчання


186 ВПІ Поліграфічні медіатехнології

186 ВПІ Цифрові технології репродукування

141 ФЕА Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії

141 ФЕА Електричні системи і мережі

131 ЗФ Технології та інжиніринг у зварюванні

184 ІЕЕ Розробка родовищ та корисних копалин

144 ІЕЕ Енергетичний менеджмент та інжинірінг

141 ІЕЕ Системи електропостачання