Списки зарахованих до КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2017 році

Списки зарахованих за державним замовленням на денну та заочну форми навчання на основі повної загальної середньої освіти

Списки зарахованих за державним замовленням на денну та заочну форми навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст»

Списки зарахованих на денну та заочну форми навчання на основі повної загальної середньої освіти за кошти фізичних, юридичних осіб

Списки зарахованих на денну та заочну форму на основі ОКР «молодший спеціаліст» за кошти фізичних, юридичних осіб

Списки зарахованих до магістратури за державним замовленням, денна та заочна форми

Списки зарахованих до магістратури за кошти фізичних та юридичних осіб, денна та заочна форми навчання

Списки зарахованих за державним замовленням на денну та заочну форми навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст»

Денна форма

131 ЗФ Прикладна механіка

131 ІХФ Прикладна механіка

131 ММІ Прикладна механіка

132 ІФФ Матеріалознавство

133 ММІ Галузеве машинобудування

134 ФАКС Авіаційна та ракетно-космічна техніка

136 ІФФ Металургія

141 ІЕЕ Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141 ФЕА Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

144 ТЕФ Теплоенергетика

144 ІЕЕ Теплоенергетика

151 ІХФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

151 ПБФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152 ПБФ Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

161 ХТФ Хімічні технології та інженерія

171 ФЕЛ Електроніка

172 РТФ Телекомунікації та радіотехніка

172 ІТС Телекомунікації та радіотехніка

184 ІЕЕ Гірництво

186 ВПІ Поліграфічні медіатехнології

Заочна форма

184 ІЕЕ Гірництво

Списки зарахованих за державним замовленням на денну та заочну форми навчання

Денна форма
023 ВПІ Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

035.04 ФЛ Германські мови та літератури (переклад англійська та німецька або французька мова)

035.04 ФЛ Германські мови та літератури (переклад німецька та англійська мови)

035.05 ФЛ Романські мови та літератури (переклад англійська та французька мови)

051 ФММ Економіка

054 ФСП Соціологія

061 ВПІ Журналістика

073 ВПІ Менеджмент

073 ФММ Менеджмент

075 ФММ Маркетинг

081 ФСП Право

101 ІЕЕ Екологія

104 ФМФ Фізика та астрономія

105 ФТІ Прикладна фізика та наноматеріали

111 ФМФ Математика

113 ФПМ Прикладна математика

113 ФТІ Прикладна математика

121 ТЕФ Інженерія програмного забезпечення

121 ФІОТ Інженерія програмного забезпечення

121 ФПМ Інженерія програмного забезпечення

122 ІПСА Комп’ютерні науки

122 ТЕФ Комп’ютерні науки

122 ФБМІ Комп’ютерні науки

123 ФПМ Комп’ютерна інженерія

123 ФІОТ Комп’ютерна інженерія

124 ІПСА Системний аналіз

125 ФТІ Кібербезпека

126 ФІОТ Інформаційні системи та технології

131 ІХФ Прикладна механіка

131 ММІ Прикладна механіка

131 ЗФ Прикладна механіка

132 ІФФ Матеріалознавство

133 ІХФ Галузеве машинобудування

133 ММІ Галузеве машинобудування

133 ВПІ Галузеве машинобудування

133 ФБТ Галузеве машинобудування

134 ФАКС Авіаційна та ракето-космічна техніка

136 ІФФ Металургія

141 ІЕЕ Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141 ФЕА Електроенергетика, електроенергетика та електромеханіка

142 ТЕФ Енергетичне машинобудування

143 ТЕФ Атомна енергетика

144 ТЕФ Теплоенергетика

144 ІЕЕ Теплоенергетика

151 ІХФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

151 ПБФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

151 ТЕФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

151 ХТФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152 ФАКС Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

152 ФБМІ Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

153 ФЕЛ Мікро- та наносистемна техніка

161 ІХФ Хімічні технології та інженерія

161 ХТФ Хімічні технології та інженерія

162 ФБТ Біотехнології та біоінженерія

163 ФБМІ Біомедична інженерія

171 ФЕЛ Електроніка

172 ІТС Телекомунікації та рідотехніка

172 РТФ Телекомунікації та радіотехніка

172 ФЕЛ Телекомунікації та радіотехніка

173 ФАКС Авіоніка

186 ВПІ Видавництво та поліграфія

227 ФБМІ Фізична терапія, ерготерапія

231 ФСП Соціальна робота

281 ФСП Публічне управління та адміністрування

Заочна форма

054 ФСП Соціологія

073 ФММ Менеджмент

081 ФСП Право

121 ФІОТ Інженерія програмного забезпечення

121 ТЕФ Інженерія програмного забезпечення

123 ФІОТ Комп’ютерна інженерія

131 ЗФ Прикладна механіка

131 ММІ Прикладна механіка

132 ІФФ Матеріалознавство

151 ІХФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

151 ТЕФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

161 ІХФ Хімічні технології та інженерія

161 ХТФ Хімічні технології та інженерія

172 РТФ Телекомунікації та радіотехніка

Рейтингові списки вступників на основі на основы ОКР «молодший спеціаліст» — денна форма

Рейтингові списки вступників на основі повної загальної середньої освіти — заочна форма

023 ВПІ Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

035.04 ФЛ Германські мови та літератури (переклад англійська та німецька або французька мова)

051 ФММ Економіка

054 ФСП Соціологія

061 ВПІ Журналістика

073 ВПІ Менеджмент

073 ФММ Менеджмент

081 ФСП Право

101 ІЕЕ Екологія

101 ІХФ Екологія

113 ФПМ Прикладна математика

121 ТЕФ Інженерія програмного забезпечення

121 ФІОТ Інженерія програмного забезпечення

123 ФПМ Комп’ютерна інженерія

123 ФІОТ Комп’ютерна інженерія

125 ФТІ Кібербезпека

126 ФІОТ Інформаційні системи та технології

131 ЗФ Прикладна механіка

131 ММІ Прикладна механіка

132 ЗФ Матеріалознавство

132 ІФФ Матеріалознавство

133 ВПІ Галузеве машинобудування

133 ІХФ Галузеве машинобудування

133 ФБТ Галузеве машинобудування

134 ФАКС Авіаційна та ракето-космічна техніка

136 ІФФ Металургія

141 ІЕЕ Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141 ФЕА Електроенергетика, електроенергетика та електромеханіка

144 ІЕЕ Теплоенергетика

144 ТЕФ Теплоенергетика

151 ІХФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

151 ПБФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

151 ТЕФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152 ПБФ Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

152 ФАКС Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

153 ФЕЛ Мікро- та наносистемна техніка

161 ІХФ Хімічні технології та інженерія

161 ХТФ Хімічні технології та інженерія

162 ФБТ Біотехнології та біоінженерія

171 ФЕЛ Електроніка

172 ІТС Телекомунікації та рідотехніка

172 РТФ Телекомунікації та радіотехніка

173 ФАКС Авіоніка

186 ВПІ Видавництво та поліграфія

281 ФСП Публічне управління та адміністрування

Рейтингові списки вступників на основі повної загальної середньої освіти — денна форма

023 ВПІ Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

035.04 ФЛ Германські мови та літератури (переклад англійська та німецька або французька мова)

035.04 ФЛ Германські мови та літератури (переклад німецька та англійська мови)

035.05 ФЛ Романські мови та літератури (переклад англійська та французька мови)

051 ФММ Економіка

054 ФСП Соціологія

061 ВПІ Журналістика

073 ВПІ Менеджмент

073 ФММ Менеджмент

075 ФММ Маркетинг

081 ФСП Право

101 ІХФ Екологія

101 ІЕЕ Екологія

104 ФМФ Фізика та астрономія

105 ФТІ Прикладна фізика та наноматеріали

111 ФМФ Математика

113 ФПМ Прикладна математика

113 ФТІ Прикладна математика

121 ТЕФ Інженерія програмного забезпечення

121 ФІОТ Інженерія програмного забезпечення

121 ФПМ Інженерія програмного забезпечення

122 ІПСА Комп’ютерні науки

122 ТЕФ Комп’ютерні науки

122 ФБМІ Комп’ютерні науки

123 ФПМ Комп’ютерна інженерія

123 ФІОТ Комп’ютерна інженерія

124 ІПСА Системний аналіз

125 ФТІ Кібербезпека

126 ФІОТ Інформаційні системи та технології

131 ІХФ Прикладна механіка

131 ММІ Прикладна механіка

131 ЗФ Прикладна механіка

132 ІФФ Матеріалознавство

132 ЗФ Матеріалознавство

133 ІХФ Галузеве машинобудування

133 ММІ Галузеве машинобудування

133 ВПІ Галузеве машинобудування

133 ФБТ Галузеве машинобудування

134 ФАКС Авіаційна та ракето-космічна техніка

136 ІФФ Металургія

141 ІЕЕ Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141 ФЕА Електроенергетика, електроенергетика та електромеханіка

143 ТЕФ Атомна енергетика

142 ТЕФ Енергетичне машинобудування

144 ТЕФ Теплоенергетика

144 ІЕЕ Теплоенергетика

151 ІХФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

151 ПБФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

151 ТЕФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

151 ХТФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152 ПБФ Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

152 ФАКС Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

152 ФБМІ Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

153 ФЕЛ Мікро- та наносистемна техніка

161 ІХФ Хімічні технології та інженерія

161 ХТФ Хімічні технології та інженерія

162 ФБТ Біотехнології та біоінженерія

163 ФБМІ Біомедична інженерія

171 ФЕЛ Електроніка

172 ІТС Телекомунікації та рідотехніка

172 РТФ Телекомунікації та радіотехніка

172 ФЕЛ Телекомунікації та радіотехніка

173 ФАКС Авіоніка

184 ІЕЕ Гірництво

186 ВПІ Видавництво та поліграфія

227 ФБМІ Фізична терапія, ерготерапія

231 ФСП Соціальна робота

281 ФСП Публічне управління та адміністрування

Списки переведених студентів 1 курсу на вільні місця державного
замовлення зі зміною джерела фінансування, які були зараховані на
навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб

Денна форма

081 ФСП Право
101 ІЕЕ Екологія
105 ФТІ Прикладна фізика та наноматеріали
113 ФПМ Прикладна математика
121 ФІОТ Інженерія програмного забезпечення
124 ІПСА Системний аналіз
131 ІХФ Прикладна механіка
131 ММІ Прикладна механіка
132 ІФФ Матеріалознавство
133 ІХФ Галузеве машинобудування
133 ММІ Галузеве машинобудування
134 ФАКС Авіаційна та ракето-космічна техніка
141 ІЕЕ Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
141 ФЕА Електроенергетика, електроенергетика та електромеханіка
144 ІЕЕ Теплоенергетика
144 ТЕФ Теплоенергетика
151 ПБФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
151 ТЕФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
151 ХТФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
153 ФЕЛ Мікро- та наносистемна техніка
161 ІХФ Хімічні технології та інженерія
161 ХТФ Хімічні технології та інженерія
162 ФБТ Біотехнології та біоінженерія
163 ФБМІ Біомедична інженерія
171 ФЕЛ Електроніка
172 РТФ Телекомунікації та радіотехніка
172 ІТС Телекомунікації та рідотехніка
172 ФЕЛ Телекомунікації та радіотехніка
186 ВПІ Видавництво та поліграфія

Заочна форма

131 ММІ Прикладна механіка
151 ТЕФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
172 РТФ Телекомунікації та радіотехніка

Списки рекомендованих до зарахування за державним замовленням

Списки вступників,рекомендованих до зарахування за державним замовлення на основі повної загальної середньої освіти:

023 ВПІ Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

035.04 ФЛ Германські мови та літератури (переклад англійська та німецька або французька мова)

035.04 ФЛ Германські мови та літератури (переклад німецька та англійська мови)

035.05 ФЛ Романські мови та літератури (переклад англійська та французька мови)

051 ФММ Економіка

054 ФСП Соціологія

054 ФСП Соціологія (заочна)

061 ВПІ Журналістика

073 ВПІ Менеджмент

073 ФММ Менеджмент

073 ФММ Менеджмент (заочна)

075 ФММ Маркетинг

081 ФСП Право

081 ФСП Право (заочна)

101 ІЕЕ Екологія

104 ФМФ Фізика та астрономія

105 ФТІ Прикладна фізика та наноматеріали

111 ФМФ Математика

113 ФПМ Прикладна математика

113 ФТІ Прикладна математика

121 ТЕФ Інженерія програмного забезпечення

121 ТЕФ Інженерія програмного забезпечення (заочна)

121 ФІОТ Інженерія програмного забезпечення

121 ФІОТ Інженерія програмного забезпечення (заочна)

121 ФПМ Інженерія програмного забезпечення

122 ІПСА Комп’ютерні науки

122 ТЕФ Комп’ютерні науки

122 ФБМІ Комп’ютерні науки

123 ФІОТ Комп’ютерна інженерія

123 ФІОТ Комп’ютерна інженерія (заочна)

123 ФПМ Комп’ютерна інженерія

124 ІПСА Системний аналіз

125 ФТІ Кібербезпека

126 ФІОТ Інформаційні системи та технології

131 ММІ Прикладна механіка

131 ММІ Прикладна механіка (заочна)

131 ЗФ Прикладна механіка

131 ЗФ Прикладна механіка (заочна)

131 ІХФ Прикладна механіка

132 ІФФ Матеріалознавство

132 ІФФ Матеріалознавство (заочна)

133 ВПІ Галузеве машинобудування

133 ММІ Галузеве машинобудування

133 ІХФ Галузеве машинобудування

133 ФБТ Галузеве машинобудування

134 ФАКС Авіаційна та ракето-космічна техніка

136 ІФФ Металургія

141 ІЕЕ Електроенергетика, електроенергетика та електромеханіка

141 ФЕА Електроенергетика, електроенергетика та електромеханіка

142 ТЕФ Енергетичне машинобудування

143 ТЕФ Атомна енергетика

144 ІЕЕ Теплоенергетика

144 ТЕФ Теплоенергетика

151 ІХФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

151 ІХФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (заочна)

151 ПБФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

151 ТЕФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

151 ТЕФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (заочна)

151 ХТФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152 ФАКС Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

152 ФБМІ Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

153 ФЕЛ Мікро- та наносистемна техніка

161 ІХФ Хімічні технології та інженерія

161 ІХФ Хімічні технології та інженерія (заочна)

161 ХТФ Хімічні технології та інженерія

161 ХТФ Хімічні технології та інженерія (заочна)

162 ФБТ Біотехнології та біоінженерія

163 ФБМІ Біомедична інженерія

171 ФЕЛ Електроніка

172 ІТС Телекомунікації та рідотехніка

172 РТФ Телекомунікації та радіотехніка

172 РТФ Телекомунікації та рідотехніка (заочна)

172 ФЕЛ Телекомунікації та радіотехніка

173 ФАКС Авіоніка

186 ВПІ Видавництво та поліграфія

227 ФБМІ Фізична терапія, ерготерапія

231 ФСП Соціальна робота

281 ФСП Публічне управління та адміністрування