Списки рекомендованих до зарахування з 01 вересня 2018 року на перший курс за державним замовлення на основі здобутого ОКР «молодший спеціаліст» — денна та заочна форми навчання

Зварювальний факультет — 131 Прикладна механіка (денна форма)
Механіко-машинобудівний інститут — 131 Прикладна механіка (денна форма)
Інженерно-фізичний факультет — 132 Матеріалознавство (денна форма)
Інженерно-фізичний факультет — 132 Матеріалознавство (заочна форма)
Видавничо-поліграфічний інститут — 133 Галузеве машинобудування (денна форма)
Інженерно-хімічний факультет — 133 Галузеве машинобудування (денна форма)
Механіко-машинобудівний інститут — 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка (денна форма)
Інженерно-фізичний факультет — 136 Металургія (денна форма)
Факультет електроенерготехніки та автоматики — 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (денна форма)
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту — 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (денна форма)
Теплоенергетичний факультет — 142 Енергетичне машинобудування (денна форма)
Теплоенергетичний факультет — 144 Теплоенергетика (денна форма)
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту — 144 Теплоенергетика (денна форма)
Приладобудівний факультет — 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (денна форма)
Хіміко-технологічний факультет — 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (денна форма)
Інженерно-хімічний факультет — 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (денна форма)
Приладобудівний факультет — 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (денна форма)
Хіміко-технологічний факультет — 161 Хімічні технології та інженерія (денна форма)
Інженерно-хімічний факультет — 161 Хімічні технології та інженерія(денна форма)
Факультет електроніки — 171 Електроніка (денна форма)
Інститут телекомунікаційних систем — 172 Телекомунікації та радіотехніка (денна форма)
Радіотехнічний факультет — 172 Телекомунікації та радіотехніка (денна форма)
Механіко-машинобудівний інститут — 173 Авіоніка
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту — 184 Гірництво (денна форма)
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту — 184 Гірництво (заочна форма)
Видавничо-поліграфічний інститут — 186 Видавництво та поліграфія (денна форма)

Списки рекомендованих до зарахування

Списки рекомендованих до зарахування з 01 вересня 2018 року на перший курс за державним замовлення на основі повної загальної середньої освіти — денна та заочна форми навчання (оновлюються)

Списки рекомендованих до зарахування з 01 вересня 2018 року на перший курс за державним замовлення на основі здобутого ОКР «молодший спеціаліст» — денна та заочна форми навчання

Результати комплексних фахових випробувань — математика-хімія, біологія-фізика, українська мова та література-історія України

Результати комплексного фахового випробування з математики та хімії

Результати комплексного фахового випробування з біології та фізика

Результати комплексного фахового випробування з української мови та літератури та історії України

Результати творчого конкурсу (композиція) для вступу на спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Результати творчого конкурсу (композиція) для вступу на спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (денна та заочна форми навчання)

Результати творчого конкурсу (натюрморт) для вступу на спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Результати творчого конкурсу (натюрморт) для вступу на спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (денна та заочна форми навчання)