Інформація для першокурсників

Шановні першокурсники!

Вітаємо ВАС

з приєднанням до славетної родини студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського!

Розуміючи вашу стурбованість питаннями поселення та проживання у гуртожитках Студмістечка, інформуємо про те, що місцями для проживання у гуртожитках будуть забезпечені ВСІ іногородні студенти, які виявили до цього бажання. Офіційні повідомлення про зарахування та інша інформація будуть надіслані вам найближчим часом. Детальна інформація щодо графіка та послідовності поселення будуть поширені через Telegram-канали факультетів та інститутів із дублюванням у Студмістечку університету.

 

З повагою

Адміністрація КПІ ім. Ігоря Сікорського

Списки зарахованих з 01 вересня 2019 року на перший курс за державним замовлення на основі повної загальної середньої освіти — денна та заочна форми навчання

Денна

 

Факультет Код Спеціальність PDF
ІЕЕ 101 Екологія Завантажити
ІЕЕ 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Завантажити
ІЕЕ 144 Теплоенергетика Завантажити
ІЕЕ 184 Гірництво Завантажити
ІПСА 122 Комп’ютерні науки Завантажити
ІПСА 124 Системний аналіз Завантажити
ІТС 172 Телекомунікації та радіотехніка Завантажити
ІФФ 132 Матеріалознавство Завантажити
ІФФ 136 Металургія Завантажити
ІХФ 101 Екологія Завантажити
ІХФ 131 Прикладна механіка Завантажити
ІХФ 133 Галузеве машинобудування Завантажити
ІХФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити
ІХФ 161 Хімічні технології та інженерія Завантажити
ВПІ 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Завантажити
ВПІ 061 Журналістика Завантажити
ВПІ 073 Менеджмент Завантажити
ВПІ 133 Галузеве машинобудування Завантажити
ВПІ 186 Видавництво та поліграфія Завантажити
ЗФ 131 Прикладна механіка Завантажити
ММІ 131 Прикладна механіка Завантажити
ІАТ 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Завантажити
ІАТ 173 Авіоніка Завантажити
ПБФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити
ПБФ 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Завантажити
РТФ 172 Телекомунікації та радіотехніка Завантажити
ТЕФ 121 Інженерія програмного забезпечення Завантажити
ТЕФ 122 Комп’ютерні науки Завантажити
ТЕФ 142 Енергетичне машинобудування Завантажити
ТЕФ 143 Атомна енергетика Завантажити
ТЕФ 144 Теплоенергетика Завантажити
ТЕФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити
ФІОТ 121 Інженерія програмного забезпечення Завантажити
ФІОТ 123 Комп’ютерна інженерія Завантажити
ФІОТ 126 Інформаційні системи та технології Завантажити
ФБМІ 122 Комп’ютерні науки Завантажити
ФБМІ 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Завантажити
ФБМІ 163 Біомедична інженерія Завантажити
ФБМІ 227 Фізична терапія, ерготерапія Завантажити
ФБТ 133 Галузеве машинобудування Завантажити
ФБТ 162 Біотехнології та біоінженерія Завантажити
ФЕА 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Завантажити
ФЕЛ 153 Мікро- та наносистемна техніка Завантажити
ФЕЛ 171 Електроніка Завантажити
ФЕЛ 172 Телекомунікації та радіотехніка Завантажити
ФЛ 035 Філологія Завантажити
ФММ 051 Економіка Завантажити
ФММ 073 Менеджмент Завантажити
ФММ 075 Маркетинг Завантажити
ФМФ 104 Фізика та астрономія Завантажити
ФМФ 111 Математика Завантажити
ФПМ 113 Прикладна математика Завантажити
ФПМ 121 Інженерія програмного забезпечення Завантажити
ФПМ 123 Комп’ютерна інженерія Завантажити
ФСП 054 Соціологія Завантажити
ФСП 081 Право Завантажити
ФСП 231 Соціальна робота Завантажити
ФСП 281 Публічне управління та адміністрування Завантажити
ФТІ 105 Прикладна фізика та наноматеріали Завантажити
ФТІ 113 Прикладна математика Завантажити
ФТІ 125 Кібербезпека Завантажити
ХТФ 161 Хімічні технології та інженерія Завантажити

 

 

Заочна

 

Факультет Код Спеціальність PDF
ІХФ 161 Хімічні технології та інженерія Завантажити
ФММ 073 Менеджмент Завантажити
ВПІ 186 Видавництво та поліграфія Завантажити
ЗФ 131 Прикладна механіка Завантажити
ТЕФ 121 Інженерія програмного забезпечення Завантажити
ФІОТ 121 Інженерія програмного забезпечення Завантажити
ФІОТ 123 Комп’ютерна інженерія Завантажити
ФІОТ 126 Інформаційні системи та технології Завантажити
ФММ 051 Економіка Завантажити
ФММ 075 Маркетинг Завантажити
ІФФ 132 Матеріалознавство Завантажити
РТФ 172 Телекомунікації та радіотехніка Завантажити
ФСП 231 Соціальна робота Завантажити

 

Списки зарахованих з 01 вересня 2019 року на перший курс за державним замовлення на основі здобутого ОКР «молодший спеціаліст» — денна та заочна форми навчання

Інженерно-хімічний факультет — 101 Екологія (денна форма), 131 Прикладна механіка (денна форма), 133 Галузеве машинобудування (денна форма), 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (денна форма), 161 Хімічні технології та інженерія (денна форма)

Зварювальний факультет — 131 Прикладна механіка (денна форма)

Механіко-машинобудівний інститут — 131 Прикладна механіка (денна форма)

Інженерно-фізичний факультет — 132 Матеріалознавство (денна форма), 136 Металургія (денна форма)

Інженерно-фізичний факультет — 132 Матеріалознавство (заочна форма)

Видавничо-поліграфічний інститут — 133 Галузеве машинобудування (денна форма), 186 Видавництво та поліграфія (денна форма)

Факультет електроенерготехніки та автоматики — 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (денна форма)

Теплоенергетичний факультет — 142 Енергетичне машинобудування (денна форма), 144 Теплоенергетика (денна форма)

Приладобудівний факультет — 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (денна форма), 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (денна форма)

Приладобудівний факультет — 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (заочна форма), 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (заочна форма)

Факультет електроніки — 171 Електроніка (денна форма)

Радіотехнічний факультет — 172 Телекомунікації та радіотехніка (денна форма)

Інститут аерокосмічних технологій — 173 Авіоніка (денна форма)

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту — 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (денна форма), 144 Теплоенергетика (денна форма), 184 Гірництво (денна форма)

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту — 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (заочна форма)

Списки рекомендованих до зарахування з 01 вересня 2019 року на перший курс за державним замовлення на основі повної загальної середньої освіти — денна та заочна форми навчання

Денна

 

Факультет Код Спеціальність PDF
ІЕЕ 101 Екологія Завантажити
ІЕЕ 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Завантажити
ІЕЕ 144 Теплоенергетика Завантажити
ІЕЕ 184 Гірництво Завантажити
ІПСА 122 Комп’ютерні науки Завантажити
ІПСА 124 Системний аналіз Завантажити
ІТС 172 Телекомунікації та радіотехніка Завантажити
ІФФ 132 Матеріалознавство Завантажити
ІФФ 136 Металургія Завантажити
ІХФ 101 Екологія Завантажити
ІХФ 131 Прикладна механіка Завантажити
ІХФ 133 Галузеве машинобудування Завантажити
ІХФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити
ІХФ 161 Хімічні технології та інженерія Завантажити
ВПІ 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Завантажити
ВПІ 061 Журналістика Завантажити
ВПІ 073 Менеджмент Завантажити
ВПІ 133 Галузеве машинобудування Завантажити
ВПІ 186 Видавництво та поліграфія Завантажити
ЗФ 131 Прикладна механіка Завантажити
ММІ 131 Прикладна механіка Завантажити
ІАТ 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Завантажити
ІАТ 173 Авіоніка Завантажити
ПБФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити
ПБФ 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Завантажити
РТФ 172 Телекомунікації та радіотехніка Завантажити
ТЕФ 121 Інженерія програмного забезпечення Завантажити
ТЕФ 122 Комп’ютерні науки Завантажити
ТЕФ 142 Енергетичне машинобудування Завантажити
ТЕФ 143 Атомна енергетика Завантажити
ТЕФ 144 Теплоенергетика Завантажити
ТЕФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити
ФІОТ 121 Інженерія програмного забезпечення Завантажити
ФІОТ 123 Комп’ютерна інженерія Завантажити
ФІОТ 126 Інформаційні системи та технології Завантажити
ФБМІ 122 Комп’ютерні науки Завантажити
ФБМІ 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Завантажити
ФБМІ 163 Біомедична інженерія Завантажити
ФБМІ 227 Фізична терапія, ерготерапія Завантажити
ФБТ 133 Галузеве машинобудування Завантажити
ФБТ 162 Біотехнології та біоінженерія Завантажити
ФЕА 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Завантажити
ФЕЛ 153 Мікро- та наносистемна техніка Завантажити
ФЕЛ 171 Електроніка Завантажити
ФЕЛ 172 Телекомунікації та радіотехніка Завантажити
ФЛ 035 Філологія Завантажити
ФММ 051 Економіка Завантажити
ФММ 073 Менеджмент Завантажити
ФММ 075 Маркетинг Завантажити
ФМФ 104 Фізика та астрономія Завантажити
ФМФ 111 Математика Завантажити
ФПМ 113 Прикладна математика Завантажити
ФПМ 121 Інженерія програмного забезпечення Завантажити
ФПМ 123 Комп’ютерна інженерія Завантажити
ФСП 054 Соціологія Завантажити
ФСП 081 Право Завантажити
ФСП 231 Соціальна робота Завантажити
ФСП 281 Публічне управління та адміністрування Завантажити
ФТІ 105 Прикладна фізика та наноматеріали Завантажити
ФТІ 113 Прикладна математика Завантажити
ФТІ 125 Кібербезпека Завантажити
ХТФ 161 Хімічні технології та інженерія Завантажити

 

 

Заочна

 

Факультет Код Спеціальність PDF
ІХФ 161 Хімічні технології та інженерія Завантажити
ФММ 073 Менеджмент Завантажити
ВПІ 186 Видавництво та поліграфія Завантажити
ЗФ 131 Прикладна механіка Завантажити
ТЕФ 121 Інженерія програмного забезпечення Завантажити
ФІОТ 121 Інженерія програмного забезпечення Завантажити
ФІОТ 123 Комп’ютерна інженерія Завантажити
ФІОТ 126 Інформаційні системи та технології Завантажити
ФММ 051 Економіка Завантажити
ФММ 075 Маркетинг Завантажити
ІФФ 132 Матеріалознавство Завантажити
РТФ 172 Телекомунікації та радіотехніка Завантажити
ФСП 231 Соціальна робота Завантажити

 

Списки рекомендованих до зарахування з 01 вересня 2019 року на перший курс за державним замовлення на основі здобутого ОКР «молодший спеціаліст» — денна та заочна форми навчання

Інженерно-хімічний факультет — 101 Екологія (денна форма), 131 Прикладна механіка (денна форма), 133 Галузеве машинобудування (денна форма), 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (денна форма), 161 Хімічні технології та інженерія (денна форма)

Зварювальний факультет — 131 Прикладна механіка (денна форма)

Механіко-машинобудівний інститут — 131 Прикладна механіка (денна форма)

Інженерно-фізичний факультет — 132 Матеріалознавство (денна форма), 136 Металургія (денна форма)

Інженерно-фізичний факультет — 132 Матеріалознавство (заочна форма)

Видавничо-поліграфічний інститут — 133 Галузеве машинобудування (денна форма), 186 Видавництво та поліграфія (денна форма)

Факультет електроенерготехніки та автоматики — 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (денна форма)

Теплоенергетичний факультет — 142 Енергетичне машинобудування (денна форма), 144 Теплоенергетика (денна форма)

Приладобудівний факультет — 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (денна форма), 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (денна форма)

Приладобудівний факультет — 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (заочна форма), 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (заочна форма)

Факультет електроніки — 171 Електроніка (денна форма)

Радіотехнічний факультет — 172 Телекомунікації та радіотехніка (денна форма)

Інститут аерокосмічних технологій — 173 Авіоніка (денна форма)

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту — 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (денна форма), 144 Теплоенергетика (денна форма), 184 Гірництво (денна форма)

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту — 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (заочна форма)

До уваги майбутніх студентів

Перелік офіційних Telegram-каналів деканатів факультетів/інститутів

Факультет/Інститут Telegram-канал
ІФФ https://t.me/dekanat_iff
ММІ https://t.me/dekanat_mmi
ІХФ https://t.me/dekanatihf
ХТФ https://t.me/dekanat_htf
ТЕФ https://t.me/dekanat_tef
ФЕА https://t.me/dekanat_fea
ПБФ https://t.me/dekanat_pbf
ЗФ https://t.me/dekanat_zf
ФІОТ https://t.me/dekanat_fiot
ФПМ https://t.me/dekanat_fpm
РТФ https://t.me/dekanat_rtf
ФЕЛ https://t.me/dekanat_fel
ІЕЕ https://t.me/dekanat_iee
ВПІ https://t.me/dekanat_vpi_kpi
ФММ https://t.me/dekanat_fmm
ФТІ https://t.me/dekanat_fti
ФЛ https://t.me/dekanat_fl
ФМФ https://t.me/dekanat_fmf
ФСП https://t.me/dekanatfsp
ІПСА https://t.me/dekanat_ipsa
ІТС https://t.me/dekanat_its
ФБТ https://t.me/dekanat_fbt
ФБМІ https://t.me/dekanat_fbmi
ІАТ https://t.me/dek_iat

Майже 37 тисяч заяв подали вступники до КПІ ім. Ігоря Сікорського

22 липня завершився прийом заяв на навчання на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра. 36959 заяв вступники подали до КПІ ім. Ігоря Сікорського. Нагадуємо, що результати конкурсного відбору стануть відомі 26 липня до 18.00. Вступники зможуть побачити результати розподілу за державним замовленням в межах широкого конкурсу у своїх електронних кабінетах. Бажаємо успіхів всім!