Сайт приймальної комісії знаходиться у процесі оновлення. Деякі частини можуть працювати нестабільно.

З 15.10.2018 сайт починає налаштування великого оновлення яке було нещодавно встановлене. Деякі системи сайту можуть працювати нестабільно.

Команда приймальної комісії приносить свої вибачення за можливі незручності. В разі виникнення питань пишіть нам на pk@kpi.ua.

Списки зарахованих з 01 вересня 2018 року КПІ ім. Ігоря Сікорського — денна та заочна форми навчання

Списки зарахованих з 01 вересня 2018 року на перший курс за державним замовлення на основі повної загальної середньої освіти — денна та заочна форми навчання

Списки зарахованих з 01 вересня 2018 року на перший курс за державним замовлення на основі здобутого ОКР «молодший спеціаліст» — денна та заочна форми навчання

Списки зарахованих з 01 вересня 2018 року на перший курс за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти — денна та заочна форми навчання

Списки зарахованих з 01 вересня 2018 року на перший курс за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі здобутого ОКР «молодший спеціаліст» — денна та заочна форми навчання

Списки зарахованих з 01 вересня 2018 року до магістратури за державним замовленням — денна та заочна форми навчання

Рейтингові списки вступників на перший курс на основі повної загальної середньої освіти — денна та заочна форми навчання

Денна

 
 

Ф-т Код Спеціальність PDF
ІЕЕ 101 Екологія PDF
ІЕЕ 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка PDF
ІЕЕ 144 Теплоенергетика PDF
ІЕЕ 184 Гірництво PDF
ІПСА 122 Комп’ютерні науки PDF
ІПСА 124 Системний аналіз PDF
ІТС 172 Телекомунікації та радіотехніка PDF
ІФФ 132 Матеріалознавство PDF
ІФФ 136 Металургія PDF
ІХФ 101 Екологія PDF
ІХФ 131 Прикладна механіка PDF
ІХФ 133 Галузеве машинобудування PDF
ІХФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології PDF
ІХФ 161 Хімічні технології та інженерія PDF
ВПІ 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація PDF
ВПІ 061 Журналістика PDF
ВПІ 073 Менеджмент PDF
ВПІ 133 Галузеве машинобудування PDF
ВПІ 186 Видавництво та поліграфія PDF
ЗФ 131 Прикладна механіка PDF
ММІ 131 Прикладна механіка PDF
ММІ 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка PDF
ММІ 173 Авіоніка PDF
ПБФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології PDF
ПБФ 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка PDF
РТФ 172 Телекомунікації та радіотехніка PDF
ТЕФ 121 Інженерія програмного забезпечення PDF
ТЕФ 122 Комп’ютерні науки PDF
ТЕФ 142 Енергетичне машинобудування PDF
ТЕФ 143 Атомна енергетика PDF
ТЕФ 144 Теплоенергетика PDF
ТЕФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології PDF
ФІОТ 121 Інженерія програмного забезпечення PDF
ФІОТ 123 Комп’ютерна інженерія PDF
ФІОТ 126 Інформаційні системи та технології PDF
ФБМІ 122 Комп’ютерні науки PDF
ФБМІ 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка PDF
ФБМІ 163 Біомедична інженерія PDF
ФБМІ 227 Фізична терапія, ерготерапія PDF
ФБТ 133 Галузеве машинобудування PDF
ФБТ 162 Біотехнології та біоінженерія PDF
ФЕА 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка PDF
ФЕЛ 153 Мікро- та наносистемна техніка PDF
ФЕЛ 171 Електроніка PDF
ФЕЛ 172 Телекомунікації та радіотехніка PDF
ФЛ 035 Філологія: 035.041 германські мови та літератури, перша — англійська PDF
ФЛ 035 Філологія: 035.043 германські мови та літератури, перша — німецька PDF
ФЛ 035 Філологія: 035.055 романські мови та літератури, перша — французька PDF
ФММ 051 Економіка PDF
ФММ 073 Менеджмент PDF
ФММ 075 Маркетинг PDF
ФМФ 104 Фізика та астрономія PDF
ФМФ 111 Математика PDF
ФПМ 113 Прикладна математика PDF
ФПМ 121 Інженерія програмного забезпечення PDF
ФПМ 123 Комп’ютерна інженерія PDF
ФСП 054 Соціологія PDF
ФСП 081 Право PDF
ФСП 231 Соціальна робота PDF
ФСП 281 Публічне управління та адміністрування PDF
ФТІ 105 Прикладна фізика та наноматеріали PDF
ФТІ 113 Прикладна математика PDF
ФТІ 125 Кібербезпека PDF
ХТФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології PDF
ХТФ 161 Хімічні технології та інженерія PDF

 
 
 

Заочна

 
 


Ф-т Код Спеціальність PDF
ІЕЕ 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка PDF
ІТС 172 Телекомунікації та радіотехніка PDF
ІФФ 132 Матеріалознавство PDF
ІХФ 101 Екологія PDF
ІХФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології PDF
ІХФ 161 Хімічні технології та інженерія PDF
ВПІ 061 Журналістика PDF
ВПІ 073 Менеджмент PDF
ВПІ 186 Видавництво та поліграфія PDF
ЗФ 131 Прикладна механіка PDF
ММІ 131 Прикладна механіка PDF
ММІ 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка PDF
ПБФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології PDF
РТФ 172 Телекомунікації та радіотехніка PDF
ТЕФ 121 Інженерія програмного забезпечення PDF
ТЕФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології PDF
ФІОТ 121 Інженерія програмного забезпечення PDF
ФІОТ 123 Комп’ютерна інженерія PDF
ФІОТ 126 Інформаційні системи та технології PDF
ФБТ 162 Біотехнології та біоінженерія PDF
ФЕА 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка PDF
ФЕЛ 153 Мікро- та наносистемна техніка PDF
ФЕЛ 171 Електроніка PDF
ФЛ 035 Філологія: 035.041 германські мови та літератури, перша — англійська PDF
ФММ 051 Економіка PDF
ФММ 073 Менеджмент PDF
ФММ 075 Маркетинг PDF
ФПМ 113 Прикладна математика PDF
ФПМ 123 Комп’ютерна інженерія PDF
ФСП 054 Соціологія PDF
ФСП 081 Право PDF
ФСП 231 Соціальна робота PDF
ФСП 281 Публічне управління та адміністрування PDF
ФТІ 125 Кібербезпека PDF
ХТФ 161 Хімічні технології та інженерія PDF

 

Списки рекомендованих до зарахування

Списки рекомендованих до зарахування з 01 вересня 2018 року на перший курс за державним замовлення на основі повної загальної середньої освіти — денна та заочна форми навчання (оновлюються)

Списки рекомендованих до зарахування з 01 вересня 2018 року на перший курс за державним замовлення на основі здобутого ОКР «молодший спеціаліст» — денна та заочна форми навчання

На що варто звернути увагу вступникові до КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2019 році?

Що потрібно знати вступникові до КПІ ім. ігоря Сікорського у 2019 році?
Переглянь презентацію й дізнайся про особливості вступної кампанії 2019 року!

Списки зарахованих на денну та заочну форми навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст» за кошти фізичних, юридичних осіб


Денна форма
152 ПБФ Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
172 РТФ Телекомунікації та радіотехніка
186 ВПІ Видавництво та поліграфія
281 ФСП Публічне управління та адміністрування
Заочна форма
081 ФСП Право
133 ВПІ Галузеве машинобудування
141 ІЕЕ Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
141 ФЕА Електроенергетика, електроенергетика та електромеханіка
144 ІЕЕ Теплоенергетика
151 ІХФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
161 ІХФ Хімічні технології та інженерія
161 ХТФ Хімічні технології та інженерія
186 ВПІ Видавництво та поліграфія (Поліграфічні медіатехнології)
186 ВПІ Видавництво та поліграфія (Технології електронних мультимедійних видань)
281 ФСП Публічне управління та адміністрування

Списки зарахованих до КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2017 році

Списки зарахованих за державним замовленням на денну та заочну форми навчання на основі повної загальної середньої освіти

Списки зарахованих за державним замовленням на денну та заочну форми навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст»

Списки зарахованих на денну та заочну форми навчання на основі повної загальної середньої освіти за кошти фізичних, юридичних осіб

Списки зарахованих на денну та заочну форму на основі ОКР «молодший спеціаліст» за кошти фізичних, юридичних осіб

Списки зарахованих до магістратури за державним замовленням, денна та заочна форми

Списки зарахованих до магістратури за кошти фізичних та юридичних осіб, денна та заочна форми навчання

Рейтингові списки вступників на основі на основы ОКР «молодший спеціаліст» — денна форма

Рейтингові списки вступників на основі повної загальної середньої освіти — заочна форма

023 ВПІ Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

035.04 ФЛ Германські мови та літератури (переклад англійська та німецька або французька мова)

051 ФММ Економіка

054 ФСП Соціологія

061 ВПІ Журналістика

073 ВПІ Менеджмент

073 ФММ Менеджмент

081 ФСП Право

101 ІЕЕ Екологія

101 ІХФ Екологія

113 ФПМ Прикладна математика

121 ТЕФ Інженерія програмного забезпечення

121 ФІОТ Інженерія програмного забезпечення

123 ФПМ Комп’ютерна інженерія

123 ФІОТ Комп’ютерна інженерія

125 ФТІ Кібербезпека

126 ФІОТ Інформаційні системи та технології

131 ЗФ Прикладна механіка

131 ММІ Прикладна механіка

132 ЗФ Матеріалознавство

132 ІФФ Матеріалознавство

133 ВПІ Галузеве машинобудування

133 ІХФ Галузеве машинобудування

133 ФБТ Галузеве машинобудування

134 ФАКС Авіаційна та ракето-космічна техніка

136 ІФФ Металургія

141 ІЕЕ Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141 ФЕА Електроенергетика, електроенергетика та електромеханіка

144 ІЕЕ Теплоенергетика

144 ТЕФ Теплоенергетика

151 ІХФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

151 ПБФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

151 ТЕФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152 ПБФ Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

152 ФАКС Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

153 ФЕЛ Мікро- та наносистемна техніка

161 ІХФ Хімічні технології та інженерія

161 ХТФ Хімічні технології та інженерія

162 ФБТ Біотехнології та біоінженерія

171 ФЕЛ Електроніка

172 ІТС Телекомунікації та рідотехніка

172 РТФ Телекомунікації та радіотехніка

173 ФАКС Авіоніка

186 ВПІ Видавництво та поліграфія

281 ФСП Публічне управління та адміністрування