Списки зарахованих до КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2017 році

Списки зарахованих за державним замовленням на денну та заочну форми навчання на основі повної загальної середньої освіти

Списки зарахованих за державним замовленням на денну та заочну форми навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст»

Списки зарахованих на денну та заочну форми навчання на основі повної загальної середньої освіти за кошти фізичних, юридичних осіб

Списки зарахованих на денну та заочну форму на основі ОКР «молодший спеціаліст» за кошти фізичних, юридичних осіб

Списки зарахованих до магістратури за державним замовленням, денна та заочна форми

Списки зарахованих до магістратури за кошти фізичних та юридичних осіб, денна та заочна форми навчання

Рейтингові списки вступників на основі на основы ОКР «молодший спеціаліст» — денна форма

Рейтингові списки вступників на основі повної загальної середньої освіти — заочна форма

023 ВПІ Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

035.04 ФЛ Германські мови та літератури (переклад англійська та німецька або французька мова)

051 ФММ Економіка

054 ФСП Соціологія

061 ВПІ Журналістика

073 ВПІ Менеджмент

073 ФММ Менеджмент

081 ФСП Право

101 ІЕЕ Екологія

101 ІХФ Екологія

113 ФПМ Прикладна математика

121 ТЕФ Інженерія програмного забезпечення

121 ФІОТ Інженерія програмного забезпечення

123 ФПМ Комп’ютерна інженерія

123 ФІОТ Комп’ютерна інженерія

125 ФТІ Кібербезпека

126 ФІОТ Інформаційні системи та технології

131 ЗФ Прикладна механіка

131 ММІ Прикладна механіка

132 ЗФ Матеріалознавство

132 ІФФ Матеріалознавство

133 ВПІ Галузеве машинобудування

133 ІХФ Галузеве машинобудування

133 ФБТ Галузеве машинобудування

134 ФАКС Авіаційна та ракето-космічна техніка

136 ІФФ Металургія

141 ІЕЕ Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141 ФЕА Електроенергетика, електроенергетика та електромеханіка

144 ІЕЕ Теплоенергетика

144 ТЕФ Теплоенергетика

151 ІХФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

151 ПБФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

151 ТЕФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152 ПБФ Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

152 ФАКС Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

153 ФЕЛ Мікро- та наносистемна техніка

161 ІХФ Хімічні технології та інженерія

161 ХТФ Хімічні технології та інженерія

162 ФБТ Біотехнології та біоінженерія

171 ФЕЛ Електроніка

172 ІТС Телекомунікації та рідотехніка

172 РТФ Телекомунікації та радіотехніка

173 ФАКС Авіоніка

186 ВПІ Видавництво та поліграфія

281 ФСП Публічне управління та адміністрування

Рейтингові списки вступників на основі повної загальної середньої освіти — денна форма

023 ВПІ Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

035.04 ФЛ Германські мови та літератури (переклад англійська та німецька або французька мова)

035.04 ФЛ Германські мови та літератури (переклад німецька та англійська мови)

035.05 ФЛ Романські мови та літератури (переклад англійська та французька мови)

051 ФММ Економіка

054 ФСП Соціологія

061 ВПІ Журналістика

073 ВПІ Менеджмент

073 ФММ Менеджмент

075 ФММ Маркетинг

081 ФСП Право

101 ІХФ Екологія

101 ІЕЕ Екологія

104 ФМФ Фізика та астрономія

105 ФТІ Прикладна фізика та наноматеріали

111 ФМФ Математика

113 ФПМ Прикладна математика

113 ФТІ Прикладна математика

121 ТЕФ Інженерія програмного забезпечення

121 ФІОТ Інженерія програмного забезпечення

121 ФПМ Інженерія програмного забезпечення

122 ІПСА Комп’ютерні науки

122 ТЕФ Комп’ютерні науки

122 ФБМІ Комп’ютерні науки

123 ФПМ Комп’ютерна інженерія

123 ФІОТ Комп’ютерна інженерія

124 ІПСА Системний аналіз

125 ФТІ Кібербезпека

126 ФІОТ Інформаційні системи та технології

131 ІХФ Прикладна механіка

131 ММІ Прикладна механіка

131 ЗФ Прикладна механіка

132 ІФФ Матеріалознавство

132 ЗФ Матеріалознавство

133 ІХФ Галузеве машинобудування

133 ММІ Галузеве машинобудування

133 ВПІ Галузеве машинобудування

133 ФБТ Галузеве машинобудування

134 ФАКС Авіаційна та ракето-космічна техніка

136 ІФФ Металургія

141 ІЕЕ Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141 ФЕА Електроенергетика, електроенергетика та електромеханіка

143 ТЕФ Атомна енергетика

142 ТЕФ Енергетичне машинобудування

144 ТЕФ Теплоенергетика

144 ІЕЕ Теплоенергетика

151 ІХФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

151 ПБФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

151 ТЕФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

151 ХТФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152 ПБФ Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

152 ФАКС Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

152 ФБМІ Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

153 ФЕЛ Мікро- та наносистемна техніка

161 ІХФ Хімічні технології та інженерія

161 ХТФ Хімічні технології та інженерія

162 ФБТ Біотехнології та біоінженерія

163 ФБМІ Біомедична інженерія

171 ФЕЛ Електроніка

172 ІТС Телекомунікації та рідотехніка

172 РТФ Телекомунікації та радіотехніка

172 ФЕЛ Телекомунікації та радіотехніка

173 ФАКС Авіоніка

184 ІЕЕ Гірництво

186 ВПІ Видавництво та поліграфія

227 ФБМІ Фізична терапія, ерготерапія

231 ФСП Соціальна робота

281 ФСП Публічне управління та адміністрування

Списки переведених студентів 1 курсу на вільні місця державного
замовлення зі зміною джерела фінансування, які були зараховані на
навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб

Денна форма

081 ФСП Право
101 ІЕЕ Екологія
105 ФТІ Прикладна фізика та наноматеріали
113 ФПМ Прикладна математика
121 ФІОТ Інженерія програмного забезпечення
124 ІПСА Системний аналіз
131 ІХФ Прикладна механіка
131 ММІ Прикладна механіка
132 ІФФ Матеріалознавство
133 ІХФ Галузеве машинобудування
133 ММІ Галузеве машинобудування
134 ФАКС Авіаційна та ракето-космічна техніка
141 ІЕЕ Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
141 ФЕА Електроенергетика, електроенергетика та електромеханіка
144 ІЕЕ Теплоенергетика
144 ТЕФ Теплоенергетика
151 ПБФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
151 ТЕФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
151 ХТФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
153 ФЕЛ Мікро- та наносистемна техніка
161 ІХФ Хімічні технології та інженерія
161 ХТФ Хімічні технології та інженерія
162 ФБТ Біотехнології та біоінженерія
163 ФБМІ Біомедична інженерія
171 ФЕЛ Електроніка
172 РТФ Телекомунікації та радіотехніка
172 ІТС Телекомунікації та рідотехніка
172 ФЕЛ Телекомунікації та радіотехніка
186 ВПІ Видавництво та поліграфія

Заочна форма

131 ММІ Прикладна механіка
151 ТЕФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
172 РТФ Телекомунікації та радіотехніка

Результати творчого конкурсу — Натура

Результати творчого конкурсу за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Перший етап — Натура.

Денна форма

Заочна форма

Що треба знати абітурієнту КПІ-2017?

Переглянь презентацію й дізнайся про особливості вступної кампанії 2017 року!

Списки зарахованих

Списки зарахованих на навчання за державним замовленням на 1 курс на базі повної загальної середньої освіти — денна форма

Списки зарахованих на перший курс на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» — денна та заочна форма

Списки зарахованих на навчання за державним замовленням на 1 курс на базі повної загальної середньої освіти — заочна форма

Списки зарахованих на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на 1 курс на базі повної загальної середньої освіти — денна форма

Списки зарахованих на перший курс на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за кошти фізичних та юридичних осіб — денна та заочна форма

Списки зарахованих на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на 1 курс на базі повної загальної середньої освіти — заочна форма

Списки зарахованих за державним замовленням — магістри та спеціалісти, денна та заочна форми навчання

Списки зарахованих за кошти фізичних, юридичних осіб — магістри та спеціалісти, денна та заочна форми навчання

Списки рекомендованих до зарахування за державним замовленням на денну форму навчання на базі повної загальної середньої освіти

Побачив себе у списках? Привозь оригінали документів!

035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

105 Прикладна фізика та наноматеріали

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

035 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно)

051 Економіка

054 Соціологія

061 Журналістика

073 Менеджмент

075 Маркетинг

081 Право

101 Екологія

104 Фізика та астрономія

111 Математика

113 Прикладна математика

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

123 Комп’ютерна інженерія

124 Системний аналіз

125 Кібербезпека

131 Прикладна механіка

132 Матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

136 Металургія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

142 Енергетичне машинобудування

143 Атомна енергетика

144 Теплоенергетика

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

153 Мікро- та наносистемна техніка

161 Хімічні технології та інженерія

162 Біотехнології та біоінженерія

163 Біомедична інженерія

171 Електроніка

172 Телекомунікації та радіотехніка

173 Авіоніка

184 Гірництво

186 Видавництво та поліграфія

227 Фізична реабілітація