×
Наприклад: ФІОТ, Математика

Списки зарахованих за державним замовленням — магістри та спеціалісти, денна та заочна форми навчання

Фізико-технічний інститут

Хіміко-технологічний факультет

Фізико-математичний факультет

Факультет прикладної математики

Факультет соціології і права

Факультет менеджменту та маркетингу

Факультет лінгвістики

Факультет електроніки

Факультет електроенерготехніки та автоматики

Факультет біомедичної інженерії

Факультет біотехнології і біотехніки

Радіотехнічний факультет

Теплоенергетичний факультет

Факультет авіаційних та космічних систем

Інститут телекомунікаційних систем

Інженерно-фізичний факультет

Інженерно-хімічний факультет

Приладобудівний факультет

Інститут прикладного системного аналізу

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Зварювальний факультет

Mеханіко-машинобудівний інститут

Видавничо-поліграфічний інститут

Факультет інформатики та обчислювальної техніки