Про факультет / інститут


Навчання студентів інженерно-фізичного факультету базується на традиціях відомих європейських шкіл вищої технічної освіти, в яких поєднано глибоку природничо-наукову та фундаментальну підготовку, що забезпечує отримання професійно-практичних навичок діяльності в промисловості та науковій сфері.

Сьогодні ІФФ та його структурні підрозділи підтримують постійні зв‘язки із закордонними вищими навчальними закладами Польщі, Німеччини, Японії, Чехії, Болгарії, Китаю в рамках обміну науково-технічною, навчально-методичною інформацією, спільної участі у міжнародних наукових конференціях, семінарах, наукових проектах. У 2003 році за участю ІФФ створено Спільний українсько-німецький факультет машинобудування НТУУ «КПІ» та університету ім. Отто-фон-Геріке, м. Магдебург, Німеччина, у якому задіяні ще 2 структурних підрозділи КПі ім. Ігоря Сікорського: Механіко-машинобудівний інститут та зварювальний факультет.

Інженерно-фізичний факультет є провідним не тільки в наший країні, а й за її межами. У галузі матеріалознавства та металургії він займає одне з чільних місць у питаннях прискорення науково-технічного прогресу в Україні та інтеграції держави у світову наукову й освітянську спільноту.

Відео про інженерно-фізичний факультет