×
Наприклад: ПБФ 152, ФЕЛ 171

Списки зарахованих до магістратури з 21 вересня 2020 року за кошти фізичних та/або юридичних осіб (денна та заочна форма навчання)

Освітньо-наукова програма підготовки (денна форма навчання)


ФАКУЛЬТЕТСПЕЦІАЛЬНІСТЬОСВІТНЯ ПРОГРАМА
ІМЗ132 МатеріалознавствоМеталознавство та комп’ютерне моделювання процесів термічної обробки
ММІ131 Прикладна механікаАвтоматизовані та роботизовані механічні системи
ММІ131 Прикладна механікаІнструментальні системи інженерного дизайну
ІТС172 Телекомунікації та радіотехнікаІнженерія та програмування інфокомунікацій
ІТС172 Телекомунікації та радіотехнікаІнформаційно-комунікаційні технології
ТЕФ122 Комп’ютерні наукиКомп’ютерний моніторинг та геометричне моделювання процесів і систем
ФБМІ122 Комп’ютерні наукиКомп’ютерні технології в біології та медицині
ФІОТ121 Інженерія програмного забезпеченняІнженерія програмного забезпечення інформаційно-управляючих систем
ФІОТ121 Інженерія програмного забезпеченняІнженерія програмного забезпечення комп’ютерних систем
ФІОТ123 Комп’ютерна інженеріяКомп’ютерні системи та мережі
ФІОТ126 Інформаційні системи та технологіїІнтегровані інформаційні системи
ФІОТ126 Інформаційні системи та технологіїІнформаційне забезпечення робототехнічних систем
ФІОТ126 Інформаційні системи та технологіїІнформаційні управляючі системи та технології
ФПМ123 Комп’ютерна інженеріяСистемне програмування та спеціалізовані комп`ютерні системи
ФТІ125 КібербезпекаСистеми, технології та математичні методи кібербезпеки

Освітньо-професійна програма підготовки (Денна форма навчання)


ФАКУЛЬТЕТСПЕЦІАЛЬНІСТЬОСВІТНЯ ПРОГРАМА
ВПІ061 ЖурналістикаВидавнича справа та редагування
ВПІ061 ЖурналістикаРеклама і зв’язки з громадськістю
ВПІ186 Видавництво та поліграфіяТехнології друкованих і електронних видань
ІХФ133 Галузеве машинобудуванняКомп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії
ІАТ134 Авіаційна та ракетно-космічна технікаІнженерія авіаційних та ракетно-космічних систем
ІЕЕ144 ТеплоенергетикаЕнергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем
ІЕЕ184 ГірництвоГеоінженерія
ІМЗ131 Прикладна механікаЛазерна техніка та комп’ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів
ІМЗ131 Прикладна механікаТехнології та інжиніринг у зварюванні
ІМЗ131 Прикладна механікаТехнологічні системи інженерії з’єднань і поверхонь
ІПСА122 Комп’ютерні наукиІнтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання
ІПСА122 Комп’ютерні наукиСистеми і методи штучного інтелекту
ІПСА124 Системний аналізСистемний аналіз фінансового ринку
ІТС172 Телекомунікації та радіотехнікаІнженерія та програмування інфокомунікацій
ІТС172 Телекомунікації та радіотехнікаТелекомунікаційні системи та мережі
ІТС172 Телекомунікації та радіотехнікаІнформаційно-комунікаційні технології
ММІ131 Прикладна механікаАвтоматизовані та роботизовані механічні системи
ММІ131 Прикладна механікаДинаміка і міцність машин
ММІ131 Прикладна механікаІнструментальні системи інженерного дизайну
ММІ131 Прикладна механікаТехнології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів та машин
ММІ131 Прикладна механікаТехнології машинобудування
ПБФ151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїКомп’ютерно-інтегровані технології проектування приладів
ПБФ151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїКомп’ютерно-інтегровані технології виробництва приладів
РТФ172 Телекомунікації та радіотехнікаІнтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки
РТФ172 Телекомунікації та радіотехнікаРадіозв’язок і оброблення сигналів
РТФ172 Телекомунікації та радіотехнікаРадіосистемна інженерія
РТФ172 Телекомунікації та радіотехнікаРадіотехнічні інформаційні технології
ТЕФ121 Інженерія програмного забезпеченняІнженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем і веб-технологій
ТЕФ122 Комп’ютерні наукиКомп’ютерний моніторинг та геометричне моделювання процесів і систем
ТЕФ143 Атомна енергетикаАтомні електричні станції
ТЕФ143 Атомна енергетикаФізичний захист та облік і контроль ядерних матеріалів
ТЕФ144 ТеплоенергетикаТеплові електричні станції
ФБМІ122 Комп’ютерні наукиКомп’ютерні технології в біології та медицині
ФБМІ163 Біомедична інженеріяРегенеративна та біофармацевтична інженерія
ФБМІ227 Фізична терапія, ерготерапіяФізична терапія
ФБТ162 Біотехнології та біоінженеріяБіотехнології
ФЕА141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаНетрадиційні та відновлювані джерела енергії
ФЕЛ153 Мікро- та наносистемна технікаМікро- та наноелектроніка
ФЕЛ171 ЕлектронікаАкустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації
ФЕЛ171 ЕлектронікаЕлектронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей
ФЕЛ172 Телекомунікації та радіотехнікаІнформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем
ФІОТ121 Інженерія програмного забезпеченняІнженерія програмного забезпечення інформаційно-управляючих систем
ФІОТ121 Інженерія програмного забезпеченняІнженерія програмного забезпечення комп’ютерних систем
ФІОТ123 Комп’ютерна інженеріяКомп’ютерні системи та мережі
ФІОТ126 Інформаційні системи та технологіїІнтегровані інформаційні системи
ФІОТ126 Інформаційні системи та технологіїІнформаційне забезпечення робототехнічних систем
ФІОТ126 Інформаційні системи та технологіїІнформаційні управляючі системи та технології
ФЛ035 ФілологіяГерманські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
ФЛ035 ФілологіяГерманські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька
ФЛ035 ФілологіяРоманські мови та літератури (переклад включно), перша – французька
ФММ051 ЕкономікаЕкономіка бізнес-підприємства
ФММ051 ЕкономікаМіжнародна економіка
ФММ073 МенеджментЛогістика
ФММ073 МенеджментМенеджмент і бізнес-адміністрування
ФММ073 МенеджментМенеджмент інвестицій та інновацій
ФММ073 МенеджментМенеджмент міжнародного бізнесу
ФММ075 МаркетингПромисловий маркетинг
ФПМ113 Прикладна математикаНаука про дані та математичне моделювання
ФПМ121 Інженерія програмного забезпеченняІнженерія програмного забезпечення мультимедійних та інформаційно-пошукових систем
ФПМ123 Комп’ютерна інженеріяСистемне програмування та спеціалізовані комп`ютерні системи
ФСП054 СоціологіяВрегулювання конфліктів та медіація
ФСП231 Соціальна роботаМіжнародні соціальні проєкти та волонтерська діяльність
ФСП281 Публічне управління та адмініструванняПублічне адміністрування та електронне урядування
ФМФ104 Фізика та астрономіяКомп’ютерне моделювання фізичних процесів
ФТІ125 КібербезпекаСистеми технічного захисту інформації
ФТІ125 КібербезпекаСистеми, технології та математичні методи кібербезпеки
ХТФ161 Хімічні технології та інженеріяХімічні технології косметичних засобів та харчових добавок
ХТФ161 Хімічні технології та інженеріяХімічні технології неорганічних і органічних зв’язуючих та композиційних матеріалів
ХТФ161 Хімічні технології та інженеріяХімічні технології неорганічних керамічних матеріалів
ХТФ161 Хімічні технології та інженеріяХімічні технології неорганічних речовин та водоочищення

Освітньо-професійна програма підготовки (Заочна форма навчання)


ФАКУЛЬТЕТСПЕЦІАЛЬНІСТЬОСВІТНЯ ПРОГРАМА
ФБТ162 Біотехнології та біоінженеріяБіотехнології
ВПІ061 ЖурналістикаВидавнича справа та редагування
ВПІ061 ЖурналістикаРеклама і зв’язки з громадськістю
ВПІ133 Галузеве машинобудуванняКомп’ютеризовані поліграфічні системи
ВПІ186 Видавництво та поліграфіяТехнології друкованих і електронних видань
ІХФ133 Галузеве машинобудуванняІнжиніринг обладнання виробництва полімерних та будівельних матеріалів і виробів
ІХФ161 Хімічні технології та інженеріяПромислова екологія та ресурсоефективні чисті технології
ІАТ134 Авіаційна та ракетно-космічна технікаІнженерія авіаційних та ракетно-космічних систем
ІМЗ131 Прикладна механікаТехнології та інжиніринг у зварюванні
ІМЗ131 Прикладна механікаТехнологічні системи інженерії з’єднань і поверхонь
ІПСА122 Комп’ютерні наукиІнтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання
ІТС172 Телекомунікації та радіотехнікаІнженерія та програмування інфокомунікацій
ІТС172 Телекомунікації та радіотехнікаТелекомунікаційні системи та мережі
ІТС172 Телекомунікації та радіотехнікаІнформаційно-комунікаційні технології
ПБФ151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїКомп’ютерно-інтегровані технології виробництва приладів
ПБФ152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна технікаІнформаційні вимірювальні технології екологічної безпеки
РТФ172 Телекомунікації та радіотехнікаРадіотехнічні інформаційні технології
ТЕФ121 Інженерія програмного забезпеченняІнженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем і веб-технологій
ТЕФ122 Комп’ютерні наукиКомп’ютерний моніторинг та геометричне моделювання процесів і систем
ТЕФ143 Атомна енергетикаФізичний захист та облік і контроль ядерних матеріалів
ТЕФ144 ТеплоенергетикаТеплові електричні станції
ТЕФ151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем
ФЕЛ171 ЕлектронікаЕлектронні пристрої і прилади
ФЕА141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаЕлектричні системи і мережі
ФЕА141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаЕлектромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність
ФЕА141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаУправління, захист та автоматизація енергосистем
ФІОТ121 Інженерія програмного забезпеченняІнженерія програмного забезпечення інформаційно-управляючих систем
ФІОТ121 Інженерія програмного забезпеченняІнженерія програмного забезпечення комп’ютерних систем
ФІОТ123 Комп’ютерна інженеріяКомп’ютерні системи та мережі
ФІОТ126 Інформаційні системи та технологіїІнтегровані інформаційні системи
ФСП054 СоціологіяВрегулювання конфліктів та медіація
ФСП281 Публічне управління та адмініструванняПублічне адміністрування та електронне урядування
ФЛ035 ФілологіяГерманські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
ФММ051 ЕкономікаЕкономіка бізнес-підприємства
ФММ051 ЕкономікаЕкономічна кібернетика
ФММ051 ЕкономікаМіжнародна економіка
ФММ073 МенеджментМенеджмент і бізнес-адміністрування
ФММ073 МенеджментМенеджмент міжнародного бізнесу
ФММ073 МенеджментУправління у сфері оборонно-промислового комплексу
ФТІ125 КібербезпекаСистеми, технології та математичні методи кібербезпеки