×
Наприклад: ПБФ 152, ФЕЛ 171

Списки зарахованих з 01 вересня 2021 року до магістратури за кошти фізичних та/або юридичних осіб – денна та заочна форми навчання


Телефони «гарячих ліній» факультетів/інститутів для консультацій!!! Списки оновлюються !!!


Освітньо-наукова програма підготовки (денна форма здобуття освіти)


ФАКУЛЬТЕТ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
ММІ131 Прикладна механікаІнструментальні системи інженерного дизайну
РТФ172 Телекомунікації та радіотехнікаІнтелектуальні технології радіоелектронної техніки
РТФ172 Телекомунікації та радіотехнікаРадіотехнічні комп’ютеризовані системи
ФБМІ122 Комп’ютерні наукиКомп’ютерні технології в біології та медицині
ФІОТ121 Інженерія програмного забезпеченняІнженерія програмного забезпечення інформаційних систем
ФІОТ121 Інженерія програмного забезпеченняІнженерія програмного забезпечення комп’ютерних систем
ФІОТ123 Комп’ютерна інженеріяКомп’ютерні системи та мережі
ФІОТ126 Інформаційні системи та технологіїІнтегровані інформаційні системи
ФІОТ126 Інформаційні системи та технологіїІнформаційне забезпечення робототехнічних систем
ФПМ113 Прикладна математикаНаука про дані та математичне моделювання
ФТІ113 Прикладна математикаМатематичні методи криптографічного захисту інформації
ХТФ161 Хімічні технології та інженеріяХімічні технології неорганічних і органічних зв’язуючих та композиційних матеріалів

Освітньо-професійна програма підготовки (денна форма здобуття освіти)


ФАКУЛЬТЕТ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
ВПІ061 ЖурналістикаРеклама і зв’язки з громадськістю
ІАТ173 АвіонікаСистеми керування літальними апаратами та комплексами
ІПСА124 Системний аналізСистемний аналіз фінансового ринку
ІТС172 Телекомунікації та радіотехнікаІнженерія та програмування інфокомунікацій
ІХФ151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїТехнічні та програмні засоби автоматизації
ММІ131 Прикладна механікаДинаміка і міцність машин
ПБФ151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїКомп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні
ПБФ152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна технікаІнформаційні вимірювальні технології
ТЕФ122 Комп’ютерні наукиКомп’ютерний моніторинг та геометричне моделювання процесів і систем
ТЕФ143 Атомна енергетикаАтомні електричні станції
ФБМІ122 Комп’ютерні наукиКомп’ютерні технології в біології та медицині
ФБМІ227 Фізична терапія, ерготерапіяФізична терапія
ФІОТ121 Інженерія програмного забезпеченняІнженерія програмного забезпечення інформаційних систем
ФІОТ121 Інженерія програмного забезпеченняІнженерія програмного забезпечення комп’ютерних систем
ФІОТ126 Інформаційні системи та технологіїІнформаційне забезпечення робототехнічних систем
ФІОТ126 Інформаційні системи та технологіїІнформаційні управляючі системи та технології
ФЛ035 ФілологіяГерманські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
ФЛ035 ФілологіяГерманські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька
ФММ051 ЕкономікаЕкономічна кібернетика
ФММ051 ЕкономікаМіжнародна економіка
ФММ073 МенеджментЛогістика
ФММ073 МенеджментМенеджмент і бізнес-адміністрування
ФММ073 МенеджментМенеджмент інвестицій та інновацій
ФММ073 МенеджментМенеджмент міжнародного бізнесу
ФММ075 МаркетингПромисловий маркетинг
ФПМ113 Прикладна математикаНаука про дані та математичне моделювання
ФПМ121 Інженерія програмного забезпеченняІнженерія програмного забезпечення мультимедійних та інформаційно-пошукових систем
ФПМ123 Комп’ютерна інженеріяСистемне програмування та спеціалізовані комп`ютерні системи
ФСП054 СоціологіяВрегулювання конфліктів та медіація
ФСП081 ПравоГосподарське та адмінісративне право і процес
ФСП081 ПравоІнформаційне право та право інтелектуальної власності
ФСП281 Публічне управління та адмініструванняПублічне адміністрування та електронне урядування
ФТІ113 Прикладна математикаМатематичні методи моделювання, розпізнавання образів та комп’ютерного зору
ХТФ161 Хімічні технології та інженеріяХімія і технологія органічних матеріалів

Освітньо-професійна програма підготовки (заочна форма здобуття освіти)


ФАКУЛЬТЕТ СПЕЦіАЛЬНіСТЬ ОСВіТНЯ ПРОГРАМА
ВПІ061 ЖурналістикаВидавнича справа та редагування
ВПІ061 ЖурналістикаРеклама і зв’язки з громадськістю
ВПІ186 Видавництво та поліграфіяТехнології друкованих і електронних видань
ІАТ134 Авіаційна та ракетно-космічна технікаІнженерія авіаційних та ракетно-космічних систем
ІАТ173 АвіонікаСистеми керування літальними апаратами та комплексами
ІЕЕ141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаЕнергетичний менеджмент та енергоефективні технології
ІЕЕ141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаІнжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів
ІЕЕ144 ТеплоенергетикаЕнергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем
ІМЗ ім. Є. О. Патона131 Прикладна механікаТехнології та інжиніринг у зварюванні
ІТС172 Телекомунікації та радіотехнікаІнженерія та програмування інфокомунікацій
ІТС172 Телекомунікації та радіотехнікаІнформаційно-комунікаційні технології
ІТС172 Телекомунікації та радіотехнікаСистеми та мережі електронних комунікацій
ІХФ133 Галузеве машинобудуванняІнжиніринг та комп’ютерно-інтегровані технології проектування інноваційного галузевого обладнання
ІХФ161 Хімічні технології та інженеріяПромислова екологія та ресурсоефективні чисті технології
ПБФ151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїКомп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні
РТФ172 Телекомунікації та радіотехнікаІнформаційна та комунікаційна радіоінженерія
РТФ172 Телекомунікації та радіотехнікаРадіотехнічні комп’ютеризовані системи
ТЕФ122 Комп’ютерні наукиКомп’ютерний моніторинг та геометричне моделювання процесів і систем
ТЕФ143 Атомна енергетикаФізичний захист та облік і контроль ядерних матеріалів
ТЕФ144 ТеплоенергетикаТеплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій
ФБТ133 Галузеве машинобудуванняОбладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
ФБТ162 Біотехнології та біоінженеріяБіотехнології
ФЕЛ171 ЕлектронікаЕлектронні прилади та пристрої
ФЕА141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаЕлектричні системи і мережі
ФЕА141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаЕлектромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність
ФЕА141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаУправління, захист та автоматизація енергосистем
ФІОТ121 Інженерія програмного забезпеченняІнженерія програмного забезпечення інформаційних систем
ФІОТ121 Інженерія програмного забезпеченняІнженерія програмного забезпечення комп’ютерних систем
ФІОТ126 Інформаційні системи та технологіїІнформаційне забезпечення робототехнічних систем
ФІОТ126 Інформаційні системи та технологіїІнформаційні управляючі системи та технології
ФЛ035 ФілологіяГерманські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
ФММ051 ЕкономікаЕкономіка бізнес-підприємства
ФММ051 ЕкономікаЕкономічна кібернетика
ФММ051 ЕкономікаМіжнародна економіка
ФММ073 МенеджментМенеджмент і бізнес-адміністрування
ФММ073 МенеджментМенеджмент міжнародного бізнесу
ФММ073 МенеджментУправління в сфері оборонно-промислового комплексу
ФСП054 СоціологіяВрегулювання конфліктів та медіація
ФСП081 ПравоГосподарське та адмінісративне право і процес
ФСП081 ПравоІнформаційне право та право інтелектуальної власності
ФСП281 Публічне управління та адмініструванняПублічне адміністрування та електронне урядування
ФТІ125 КібербезпекаСистеми, технології та математичні методи кібербезпеки
ХТФ161 Хімічні технології та інженеріяХімічні технології неорганічних і органічних зв’язуючих та композиційних матеріалів
ХТФ161 Хімічні технології та інженеріяХімічні технології неорганічних, електродних матеріалів та водоочищення