×
Наприклад: ПБФ 152, ФЕЛ 171

Списки зарахованих до магістратури з 21 вересня 2020 року за державним замовленням (денна та заочна форма навчання)

Списки оновлюються…


Телефони «гарячих ліній» факультетів/інститутів для консультацій


Освітньо-наукова програма підготовки (денна форма навчання)


ФАКУЛЬТЕТ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
ІХФ 131 Прикладна механіка Інжиніринг паковань та пакувального обладнання
ІХФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Технічні та програмні засоби автоматизації
ІХФ 161 Хімічні технології та інженерія Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології
ІЕЕ 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв
ІЕЕ 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів
ІЕЕ 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Системи забезпечення споживачів електричною енергією
ІЕЕ 144 Теплоенергетика Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем
ІМЗ 131 Прикладна механіка Лазерна техніка та комп’ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів
ІМЗ 131 Прикладна механіка Технології та інжиніринг у зварюванні
ІМЗ 131 Прикладна механіка Технологічні системи інженерії з’єднань і поверхонь
ІПСА 122 Комп’ютерні науки Системи і методи штучного інтелекту
ІПСА 122 Комп’ютерні науки Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання
ІТС 172 Телекомунікації та радіотехніка Інженерія та програмування інфокомунікацій
ІТС 172 Телекомунікації та радіотехніка Інформаційно-комунікаційні технології
ІТС 172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікаційні системи та мережі
ММІ 131 Прикладна механіка Автоматизовані та роботизовані механічні системи
ММІ 131 Прикладна механіка Динаміка і міцність машин
ММІ 131 Прикладна механіка Інструментальні системи інженерного дизайну
ММІ 131 Прикладна механіка Прикладна механіка пластичності матеріалів
ММІ 131 Прикладна механіка Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів та машин
ММІ 131 Прикладна механіка Технології машинобудування
ПБФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва приладів
ПБФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані технології проектування приладів
ПБФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування
ПБФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Роботизовані та автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностики
РТФ 172 Телекомунікації та радіотехніка Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки
РТФ 172 Телекомунікації та радіотехніка Радіосистемна інженерія
РТФ 172 Телекомунікації та радіотехніка Радіотехнічні інформаційні технології
ТЕФ 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем і веб-технологій
ТЕФ 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерний моніторинг та геометричне моделювання процесів і систем
ТЕФ 143 Атомна енергетика Атомні електричні станції
ТЕФ 144 Теплоенергетика Моделювання і комп’ютерні технології в теплофізиці
ТЕФ 144 Теплоенергетика Промислова та муніципальна теплоенергетика і енергозбереження
ТЕФ 144 Теплоенергетика Теплові електричні станції
ТЕФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем
ФБМІ 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні технології в біології та медицині
ФБТ 162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнології
ФЕА 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини і апарати
ФЕА 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні системи і мережі
ФЕА 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні станції
ФЕА 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність
ФЕА 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії
ФЕА 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Управління, захист та автоматизація енергосистем
ФЕЛ 153 Мікро- та наносистемна техніка Електронні мікро- і наносистеми та технології
ФЕЛ 153 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наноелектроніка
ФЕЛ 171 Електроніка Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації
ФЕЛ 171 Електроніка Електронні компоненти і системи
ФЕЛ 171 Електроніка Електронні прилади та пристрої
ФЕЛ 171 Електроніка Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей
ФЕЛ 172 Телекомунікації та радіотехніка Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем
ФІОТ 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення інформаційно-управляючих систем
ФІОТ 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних систем
ФІОТ 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерні системи та мережі
ФІОТ 126 Інформаційні системи та технології Інтегровані інформаційні системи
ФІОТ 126 Інформаційні системи та технології Інформаційне забезпечення робототехнічних систем
ФІОТ 126 Інформаційні системи та технології Інформаційні управляючі системи та технології
ФПМ 113 Прикладна математика Наука про дані та математичне моделювання
ФПМ 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення мультимедійних та інформаційно-пошукових систем
ФПМ 123 Комп’ютерна інженерія Системне програмування та спеціалізовані комп`ютерні системи
ФМФ 111 Математика Страхова та фінансова математика
ФТІ 105 Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика
ФТІ 113 Прикладна математика Математичні методи криптографічного захисту інформації
ФТІ 113 Прикладна математика Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та безпеки даних
ФТІ 125 Кібербезпека Системи технічного захисту інформації
ФТІ 125 Кібербезпека Системи, технології та математичні методи кібербезпеки
ХТФ 161 Хімічні технології та інженерія Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів
ХТФ 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок
ХТФ 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних і органічних зв’язуючих та композиційних матеріалів
ХТФ 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних керамічних матеріалів
ХТФ 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення
ХТФ 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології органічних речовин

Освітньо-професійна програма підготовки (Денна форма навчання)ФАКУЛЬТЕТ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
ВПІ 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Образотворче мистецтво
ВПІ 061 Журналістика Видавнича справа та редагування
ВПІ 061 Журналістика Реклама і зв’язки з громадськістю
ВПІ 073 Менеджмент Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі
ВПІ 186 Видавництво та поліграфія Технології друкованих і електронних видань
ІХФ 101 Екологія Екологічна безпека
ІХФ 131 Прикладна механіка Інжиніринг паковань та пакувального обладнання
ІХФ 133 Галузеве машинобудування Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії
ІХФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Технічні та програмні засоби автоматизації
ІХФ 161 Хімічні технології та інженерія Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології
ІАТ 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Інженерія авіаційних та ракетно-космічних систем
ІАТ 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Літаки і вертольоти
ІАТ 173 Авіоніка Системи керування літальними апаратами та комплексами
ІЕЕ 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв
ІЕЕ 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології
ІЕЕ 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів
ІЕЕ 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Системи забезпечення споживачів електричною енергією
ІЕЕ 144 Теплоенергетика Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем
ІЕЕ 184 Гірництво Геоінженерія
ІМЗ 131 Прикладна механіка Лазерна техніка та комп’ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів
ІМЗ 131 Прикладна механіка Технології та інжиніринг у зварюванні
ІМЗ 131 Прикладна механіка Технологічні системи інженерії з’єднань і поверхонь
ІМЗ 132 Матеріалознавство Металознавство та комп’ютерне моделювання процесів термічної обробки
ІМЗ 132 Матеріалознавство Металофізичні процеси та їх комп’ютерне моделювання
ІМЗ 132 Матеріалознавство Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалів
ІМЗ 136 Металургія Комп’ютеризовані процеси лиття
ІПСА 122 Комп’ютерні науки Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання
ІПСА 122 Комп’ютерні науки Системи і методи штучного інтелекту
ІПСА 124 Системний аналіз Системний аналіз і управління
ІПСА 124 Системний аналіз Системний аналіз фінансового ринку
ІТС 172 Телекомунікації та радіотехніка Інженерія та програмування інфокомунікацій
ІТС 172 Телекомунікації та радіотехніка Інформаційно-комунікаційні технології
ІТС 172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікаційні системи та мережі
ММІ 131 Прикладна механіка Автоматизовані та роботизовані механічні системи
ММІ 131 Прикладна механіка Динаміка і міцність машин
ММІ 131 Прикладна механіка Інструментальні системи інженерного дизайну
ММІ 131 Прикладна механіка Прикладна механіка пластичності матеріалів
ММІ 131 Прикладна механіка Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів та машин
ММІ 131 Прикладна механіка Технології машинобудування
ПБФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані оптико-електронні системи та технології
ПБФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані технології проектування приладів
ПБФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва приладів
ПБФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування
ПБФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Роботизовані і автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностики
ПБФ 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпеки
ПБФ 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Інформаційні вимірювальні технології та системи
ПБФ 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та вимірювальна техніка
РТФ 172 Телекомунікації та радіотехніка Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки
РТФ 172 Телекомунікації та радіотехніка Радіозв’язок і оброблення сигналів
РТФ 172 Телекомунікації та радіотехніка Радіосистемна інженерія
РТФ 172 Телекомунікації та радіотехніка Радіотехнічні інформаційні технології
ТЕФ 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем і веб-технологій
ТЕФ 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерний моніторинг та геометричне моделювання процесів і систем
ТЕФ 142 Енергетичне машинобудування Інженерія і комп’ютерні технології теплоенергетичних систем
ТЕФ 143 Атомна енергетика Атомні електричні станції
ТЕФ 143 Атомна енергетика Фізичний захист та облік і контроль ядерних матеріалів
ТЕФ 144 Теплоенергетика Моделювання і комп’ютерні технології в теплофізиці
ТЕФ 144 Теплоенергетика Теплові електричні станції
ТЕФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем
ФБМІ 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні технології в біології та медицині
ФБМІ 163 Біомедична інженерія Медична інженерія
ФБМІ 163 Біомедична інженерія Регенеративна та біофармацевтична інженерія
ФБМІ 227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична терапія
ФБТ 133 Галузеве машинобудування Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
ФБТ 162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнології
ФЕА 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини і апарати
ФЕА 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні системи і мережі
ФЕА 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні станції
ФЕА 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність
ФЕА 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії
ФЕА 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Управління, захист та автоматизація енергосистем
ФЕЛ 153 Мікро- та наносистемна техніка Електронні мікро- і наносистеми та технології
ФЕЛ 153 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наноелектроніка
ФЕЛ 171 Електроніка Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації
ФЕЛ 171 Електроніка Електронні компоненти і системи
ФЕЛ 171 Електроніка Електронні прилади та пристрої
ФЕЛ 171 Електроніка Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей
ФЕЛ 172 Телекомунікації та радіотехніка Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем
ФІОТ 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення інформаційно-управляючих систем
ФІОТ 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних систем
ФІОТ 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерні системи та мережі
ФІОТ 126 Інформаційні системи та технології Інтегровані інформаційні системи
ФІОТ 126 Інформаційні системи та технології Інформаційне забезпечення робототехнічних систем
ФІОТ 126 Інформаційні системи та технології Інформаційні управляючі системи та технології
ФЛ 035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
ФЛ 035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька
ФЛ 035 Філологія Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька
ФММ 051 Економіка Економіка бізнес-підприємства
ФММ 051 Економіка Економічна кібернетика
ФММ 051 Економіка Міжнародна економіка
ФММ 073 Менеджмент Логістика
ФММ 073 Менеджмент Менеджмент і бізнес-адміністрування
ФММ 073 Менеджмент Менеджмент інвестицій та інновацій
ФММ 073 Менеджмент Менеджмент міжнародного бізнесу
ФММ 075 Маркетинг Промисловий маркетинг
ФПМ 113 Прикладна математика Наука про дані та математичне моделювання
ФПМ 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення мультимедійних та інформаційно-пошукових систем
ФПМ 123 Комп’ютерна інженерія Системне програмування та спеціалізовані комп`ютерні системи
ФСП 054 Соціологія Врегулювання конфліктів та медіація
ФСП 081 Право Господарське та адміністративне право і процес
ФСП 081 Право Інформаційне право та право інтелектуальної власності
ФСП 231 Соціальна робота Міжнародні соціальні проекти та волонтерська діяльність
ФСП 281 Публічне управління та адміністрування Публічне адміністрування та електронне урядування
ФМФ 104 Фізика та астрономія Комп’ютерне моделювання фізичних процесів
ФМФ 111 Математика Математичні та комп’ютерні методи в моделюванні динамічних систем
ФТІ 113 Прикладна математика Математичні методи криптографічного захисту інформації
ФТІ 113 Прикладна математика Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та безпеки даних
ФТІ 125 Кібербезпека Системи технічного захисту інформації
ФТІ 125 Кібербезпека Системи, технології та математичні методи кібербезпеки
ХТФ 161 Хімічні технології та інженерія Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів
ХТФ 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок
ХТФ 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних і органічних зв’язуючих та композиційних матеріалів
ХТФ 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних керамічних матеріалів
ХТФ 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення
ХТФ 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології органічних речовин

Освітньо-професійна програма підготовки (Заочна форма навчання)ФАКУЛЬТЕТ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
ВПІ 186 Видавництво та поліграфія Технології друкованих і електронних видань
ІХФ 133 Галузеве машинобудування Інжиніринг обладнання виробництва полімерних та будівельних матеріалів і виробів
ІХФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Технічні та програмні засоби автоматизації
ІХФ 161 Хімічні технології та інженерія Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології
ІАТ 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Інженерія авіаційних та ракетно-космічних систем
ІАТ 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Літаки і вертольоти
ІЕЕ 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв
ІЕЕ 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології
ІЕЕ 144 Теплоенергетика Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем
ІЕЕ 184 Гірництво Геоінженерія
ІМЗ 131 Прикладна механіка Технології та інжиніринг у зварюванні
ІПСА 122 Комп’ютерні науки Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання
ММІ 131 Прикладна механіка Прикладна механіка пластичності матеріалів
ММІ 131 Прикладна механіка Технології машинобудування
ПБФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва приладів
ПБФ 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпеки
ТЕФ 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем і веб-технологій
ТЕФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем
ФЕА 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини і апарати
ФЕА 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні системи і мережі
ФЕА 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність
ФЕА 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Управління, захист та автоматизація енергосистем
ФІОТ 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення інформаційно-управляючих систем
ФІОТ 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних систем
ФІОТ 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерні системи та мережі
ФІОТ 126 Інформаційні системи та технології Інтегровані інформаційні системи
ФІОТ 126 Інформаційні системи та технології Інформаційне забезпечення робототехнічних систем
ФІОТ 126 Інформаційні системи та технології Інформаційні управляючі системи та технології
ФЛ 035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
ФММ 051 Економіка Економіка бізнес-підприємства
ФММ 051 Економіка Економічна кібернетика
ФММ 051 Економіка Міжнародна економіка
ФММ 073 Менеджмент Логістика
ФММ 073 Менеджмент Менеджмент і бізнес-адміністрування
ФММ 073 Менеджмент Менеджмент інвестицій та інновацій
ФММ 073 Менеджмент Менеджмент міжнародного бізнесу
ФММ 073 Менеджмент Управління у сфері оборонно-промислового комплексу
ФММ 075 Маркетинг Промисловий маркетинг
ФПМ 113 Прикладна математика Наука про дані та математичне моделювання
ФПМ 123 Комп’ютерна інженерія Системне програмування та спеціалізовані комп`ютерні системи
ФСП 231 Соціальна робота Міжнародні соціальні проекти та волонтерська діяльність
ФТІ 125 Кібербезпека Системи, технології та математичні методи кібербезпеки