×
Наприклад: ПБФ 175, ФЕЛ 171

Списки рекомендованих до зарахування до магістратури з 01 вересня 2021 року за державним замовленням (денна та заочна форма навчання)

10 315 переглядів

Телефони «гарячих ліній» факультетів/інститутів для консультацій


Списки оновлюються


Освітньо-наукова програма підготовки (денна форма навчання)


ФАКУЛЬТЕТ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Системи забезпечення споживачів електричною енергією
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 144 Теплоенергетика Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем
Інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона 131 Прикладна механіка Лазерна техніка та комп’ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів
Інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона 131 Прикладна механіка Технології та інжиніринг у зварюванні
Інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона 132 Матеріалознавство Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалів
Інститут прикладного системного аналізу 122 Комп’ютерні науки Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання
Інститут прикладного системного аналізу 122 Комп’ютерні науки Системи і методи штучного інтелекту
Інститут телекомунікаційних систем 172 Телекомунікації та радіотехніка Інженерія та програмування інфокомунікацій
Інститут телекомунікаційних систем 172 Телекомунікації та радіотехніка Інформаційно-комунікаційні технології
Інститут телекомунікаційних систем 172 Телекомунікації та радіотехніка Системи та мережі електронних комунікацій
Інженерно-хімічний факультет 131 Прикладна механіка Інжиніринг паковань та пакувального обладнання
Інженерно-хімічний факультет 133 Галузеве машинобудування Інжиніринг та комп’ютерно-інтегровані технології проектування інноваційного галузевого обладнання
Інженерно-хімічний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Технічні та програмні засоби автоматизації
Інженерно-хімічний факультет 161 Хімічні технології та інженерія Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології
Механіко-машинобудівний інститут 131 Прикладна механіка Автоматизовані та роботизовані механічні системи
Механіко-машинобудівний інститут 131 Прикладна механіка Динаміка і міцність машин
Механіко-машинобудівний інститут 131 Прикладна механіка Інструментальні системи інженерного дизайну
Механіко-машинобудівний інститут 131 Прикладна механіка Технології виробництва літальних апаратів
Механіко-машинобудівний інститут 131 Прикладна механіка Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів та машин
Механіко-машинобудівний інститут 131 Прикладна механіка Технології машинобудування
Приладобудiвний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні
Радіотехнічний факультет 172 Телекомунікації та радіотехніка Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки
Радіотехнічний факультет 172 Телекомунікації та радіотехніка Інформаційна та комунікаційна радіоінженерія
Радіотехнічний факультет 172 Телекомунікації та радіотехніка Радіотехнічні комп’ютеризовані системи
Теплоенергетичний факультет 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем і веб-технологій
Теплоенергетичний факультет 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерний моніторинг та геометричне моделювання процесів і систем
Теплоенергетичний факультет 143 Атомна енергетика Атомні електричні станції
Теплоенергетичний факультет 144 Теплоенергетика Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій
Теплоенергетичний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем
Факультет біомедичної інженерії 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні технології в біології та медицині
Факультет біотехнології і біотехніки 162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнології
Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини і апарати
Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні системи і мережі
Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні станції
Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність
Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії
Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Управління, захист та автоматизація енергосистем
Факультет електроніки 153 Мікро- та наносистемна техніка Електронні мікро- і наносистеми та технології
Факультет електроніки 153 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наноелектроніка
Факультет електроніки 171 Електроніка Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації
Факультет електроніки 171 Електроніка Електронні компоненти і системи
Факультет електроніки 171 Електроніка Електронні прилади та пристрої
Факультет електроніки 171 Електроніка Електронні системи мультимедіа та засоби інтернету речей
Факультет електроніки 172 Телекомунікації та радіотехніка Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем
Факультет інформатики та обчислювальної техніки 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем
Факультет інформатики та обчислювальної техніки 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних систем
Факультет інформатики та обчислювальної техніки 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерні системи та мережі
Факультет інформатики та обчислювальної техніки 126 Інформаційні системи та технології Інтегровані інформаційні системи
Факультет інформатики та обчислювальної техніки 126 Інформаційні системи та технології Інформаційне забезпечення робототехнічних систем
Факультет інформатики та обчислювальної техніки 126 Інформаційні системи та технології Інформаційні управляючі системи та технології
Фізико-математичний факультет 111 Математика Страхова та фінансова математика
Факультет прикладної математики 113 Прикладна математика Наука про дані та математичне моделювання
Факультет прикладної математики 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення мультимедійних та інформаційно-пошукових систем
Факультет прикладної математики 123 Комп’ютерна інженерія Системне програмування та спеціалізовані комп`ютерні системи
Фізико-технічний інститут 105 Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика
Фізико-технічний інститут 113 Прикладна математика Математичні методи криптографічного захисту інформації
Фізико-технічний інститут 113 Прикладна математика Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та комп’ютерного зору
Фізико-технічний інститут 125 Кібербезпека Системи, технології та математичні методи кібербезпеки
Хіміко-технологічний факультет 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних і органічних зв’язуючих та композиційних матеріалів
Хіміко-технологічний факультет 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних, електродних матеріалів та водоочищення
Хіміко-технологічний факультет 161 Хімічні технології та інженерія Хімія і технологія органічних матеріалів

Освітньо-професійна програма підготовки (Денна форма навчання)


ФАКУЛЬТЕТ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
Видавничо-поліграфічний інститут 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Образотворче мистецтво
Видавничо-поліграфічний інститут 061 Журналістика Видавнича справа та редагування
Видавничо-поліграфічний інститут 061 Журналістика Реклама і зв’язки з громадськістю
Видавничо-поліграфічний інститут 133 Галузеве машинобудування Комп’ютеризовані поліграфічні системи
Видавничо-поліграфічний інститут 186 Видавництво та поліграфія Технології друкованих і електронних видань
Інститут аерокосмічних технологій 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Інженерія авіаційних та ракетно-космічних систем
Інститут аерокосмічних технологій 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Літаки і вертольоти
Інститут аерокосмічних технологій 173 Авіоніка Системи керування літальними апаратами та комплексами
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Системи забезпечення споживачів електричною енергією
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 144 Теплоенергетика Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 184 Гірництво Геоінженерія
Інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона 131 Прикладна механіка Лазерна техніка та комп’ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів
Інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона 131 Прикладна механіка Технології та інжиніринг у зварюванні
Інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона 131 Прикладна механіка Технологічні системи інженерії з’єднань і поверхонь
Інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона 132 Матеріалознавство Інжиніринг та комп’ютерне моделювання в матеріалознавстві
Інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона 132 Матеріалознавство Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалів
Інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона 136 Металургія Комп’ютеризовані процеси лиття
Інститут прикладного системного аналізу 122 Комп’ютерні науки Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання
Інститут прикладного системного аналізу 122 Комп’ютерні науки Системи і методи штучного інтелекту
Інститут прикладного системного аналізу 124 Системний аналіз Системний аналіз і управління
Інститут прикладного системного аналізу 124 Системний аналіз Системний аналіз фінансового ринку
Інститут телекомунікаційних систем 172 Телекомунікації та радіотехніка Інженерія та програмування інфокомунікацій
Інститут телекомунікаційних систем 172 Телекомунікації та радіотехніка Інформаційно-комунікаційні технології
Інститут телекомунікаційних систем 172 Телекомунікації та радіотехніка Системи та мережі електронних комунікацій
Інженерно-хімічний факультет 101 Екологія Екологічна безпека
Інженерно-хімічний факультет 131 Прикладна механіка Інжиніринг паковань та пакувального обладнання
Інженерно-хімічний факультет 133 Галузеве машинобудування Інжиніринг та комп’ютерно-інтегровані технології проектування інноваційного галузевого обладнання
Інженерно-хімічний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Технічні та програмні засоби автоматизації
Інженерно-хімічний факультет 161 Хімічні технології та інженерія Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології
Механіко-машинобудівний інститут 131 Прикладна механіка Автоматизовані та роботизовані механічні системи
Механіко-машинобудівний інститут 131 Прикладна механіка Динаміка і міцність машин
Механіко-машинобудівний інститут 131 Прикладна механіка Інструментальні системи інженерного дизайну
Механіко-машинобудівний інститут 131 Прикладна механіка Технології виробництва літальних апаратів
Механіко-машинобудівний інститут 131 Прикладна механіка Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів та машин
Механіко-машинобудівний інститут 131 Прикладна механіка Технології машинобудування
Приладобудiвний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні
Приладобудiвний факультет 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Інформаційні вимірювальні технології
Радіотехнічний факультет 172 Телекомунікації та радіотехніка Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки
Радіотехнічний факультет 172 Телекомунікації та радіотехніка Інформаційна та комунікаційна радіоінженерія
Радіотехнічний факультет 172 Телекомунікації та радіотехніка Радіотехнічні комп’ютеризовані системи
Теплоенергетичний факультет 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем і веб-технологій
Теплоенергетичний факультет 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерний моніторинг та геометричне моделювання процесів і систем
Теплоенергетичний факультет 142 Енергетичне машинобудування Інженерія і комп’ютерні технології теплоенергетичних систем
Теплоенергетичний факультет 143 Атомна енергетика Атомні електричні станції
Теплоенергетичний факультет 143 Атомна енергетика Фізичний захист та облік і контроль ядерних матеріалів
Теплоенергетичний факультет 144 Теплоенергетика Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій
Теплоенергетичний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем
Факультет біомедичної інженерії 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні технології в біології та медицині
Факультет біомедичної інженерії 163 Біомедична інженерія Медична інженерія
Факультет біомедичної інженерії 163 Біомедична інженерія Регенеративна та біофармацевтична інженерія
Факультет біомедичної інженерії 227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична терапія
Факультет біотехнології і біотехніки 133 Галузеве машинобудування Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
Факультет біотехнології і біотехніки 162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнології
Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини і апарати
Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні системи і мережі
Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні станції
Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність
Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії
Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Управління, захист та автоматизація енергосистем
Факультет електроніки 153 Мікро- та наносистемна техніка Електронні мікро- і наносистеми та технології
Факультет електроніки 153 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наноелектроніка
Факультет електроніки 171 Електроніка Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації
Факультет електроніки 171 Електроніка Електронні компоненти і системи
Факультет електроніки 171 Електроніка Електронні прилади та пристрої
Факультет електроніки 171 Електроніка Електронні системи мультимедіа та засоби інтернету речей
Факультет електроніки 172 Телекомунікації та радіотехніка Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем
Факультет інформатики та обчислювальної техніки 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем
Факультет інформатики та обчислювальної техніки 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних систем
Факультет інформатики та обчислювальної техніки 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерні системи та мережі
Факультет інформатики та обчислювальної техніки 126 Інформаційні системи та технології Інтегровані інформаційні системи
Факультет інформатики та обчислювальної техніки 126 Інформаційні системи та технології Інформаційне забезпечення робототехнічних систем
Факультет інформатики та обчислювальної техніки 126 Інформаційні системи та технології Інформаційні управляючі системи та технології
Факультет лінгвістики 035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
Факультет лінгвістики 035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька
Факультет лінгвістики 035 Філологія Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька
Факультет менеджменту та маркетингу 051 Економіка Економіка бізнес-підприємства
Факультет менеджменту та маркетингу 051 Економіка Економічна кібернетика
Факультет менеджменту та маркетингу 051 Економіка Міжнародна економіка
Факультет менеджменту та маркетингу 073 Менеджмент Логістика
Факультет менеджменту та маркетингу 073 Менеджмент Менеджмент і бізнес-адміністрування
Факультет менеджменту та маркетингу 073 Менеджмент Менеджмент інвестицій та інновацій
Факультет менеджменту та маркетингу 073 Менеджмент Менеджмент міжнародного бізнесу
Факультет менеджменту та маркетингу 075 Маркетинг Промисловий маркетинг
Фізико-математичний факультет 104 Фізика та астрономія Комп’ютерне моделювання фізичних процесів
Фізико-математичний факультет 111 Математика Страхова та фінансова математика
Факультет прикладної математики 113 Прикладна математика Наука про дані та математичне моделювання
Факультет прикладної математики 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення мультимедійних та інформаційно-пошукових систем
Факультет прикладної математики 123 Комп’ютерна інженерія Системне програмування та спеціалізовані комп`ютерні системи
Факультет соціології і права 054 Соціологія Врегулювання конфліктів та медіація
Факультет соціології і права 081 Право Інформаційне право та право інтелектуальної власності
Факультет соціології і права 081 Право Господарське та адміністративне право і процес
Факультет соціології і права 231 Соціальна робота Міжнародні соціальні проекти та волонтерська діяльність
Факультет соціології і права 281 Публічне управління та адміністрування Публічне адміністрування та електронне урядування
Фізико-технічний інститут 113 Прикладна математика Математичні методи криптографічного захисту інформації
Фізико-технічний інститут 113 Прикладна математика Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та комп’ютерного зору
Фізико-технічний інститут 125 Кібербезпека Системи технічного захисту інформації
Фізико-технічний інститут 125 Кібербезпека Системи, технології та математичні методи кібербезпеки
Хіміко-технологічний факультет 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних і органічних зв’язуючих та композиційних матеріалів
Хіміко-технологічний факультет 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних, електродних матеріалів та водоочищення
Хіміко-технологічний факультет 161 Хімічні технології та інженерія Хімія і технологія органічних матеріалів

Освітньо-професійна програма підготовки (Заочна форма навчання)


ФАКУЛЬТЕТ СПЕЦіАЛЬНіСТЬ ОСВіТНЯ ПРОГРАМА
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Системи забезпечення споживачів електричною енергією
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 144 Теплоенергетика Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 184 Гірництво Геоінженерія
Інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона 132 Матеріалознавство Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалів
Інженерно-хімічний факультет 133 Галузеве машинобудування Інжиніринг та комп’ютерно-інтегровані технології проектування інноваційного галузевого обладнання
Інженерно-хімічний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Технічні та програмні засоби автоматизації
Інженерно-хімічний факультет 161 Хімічні технології та інженерія Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології
Приладобудiвний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні
Теплоенергетичний факультет 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем і веб-технологій
Теплоенергетичний факультет 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерний моніторинг та геометричне моделювання процесів і систем
Теплоенергетичний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїКомп’ютерний моніторинг та геометричне моделювання процесів і систем
Факультет інформатики та обчислювальної техніки 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерні системи та мережі
Факультет соціології і права 231 Соціальна робота Міжнародні соціальні проекти та волонтерська діяльність
Хіміко-технологічний факультет 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних і органічних зв’язуючих та композиційних матеріалів