×
Наприклад: ФІОТ, Математика

Рейтингові списки вступників на перший курс на базі повної загальної середньої освіти

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

035 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно))

051 Економіка

054 Соціологія

061 Журналістика

073 Менеджмент

075 Маркетинг

081 Право

101 Екологія

104 Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

111 Математика

113 Прикладна математика

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

123 Комп’ютерна інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

142 Енергетичне машинобудування

143 Атомна енергетика

144 Теплоенергетика

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

153 Мікро- та наносистемна техніка

161 Хімічні технології та інженерія

162 Біотехнології та біоінженерія

163 Біомедична інженерія

171 Електроніка

172 Телекомунікації та радіотехніка

173 Авіоніка

184 Гірництво

227 Фізична реабілітація

186 Видавництво та поліграфія

231 Соціальна робота