×
Наприклад: ФІОТ, Математика

Рейтингові списки вступників на основі повної загальної середньої освіти — заочна форма

023 ВПІ Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

035.04 ФЛ Германські мови та літератури (переклад англійська та німецька або французька мова)

051 ФММ Економіка

054 ФСП Соціологія

061 ВПІ Журналістика

073 ВПІ Менеджмент

073 ФММ Менеджмент

081 ФСП Право

101 ІЕЕ Екологія

101 ІХФ Екологія

113 ФПМ Прикладна математика

121 ТЕФ Інженерія програмного забезпечення

121 ФІОТ Інженерія програмного забезпечення

123 ФПМ Комп’ютерна інженерія

123 ФІОТ Комп’ютерна інженерія

125 ФТІ Кібербезпека

126 ФІОТ Інформаційні системи та технології

131 ЗФ Прикладна механіка

131 ММІ Прикладна механіка

132 ЗФ Матеріалознавство

132 ІФФ Матеріалознавство

133 ВПІ Галузеве машинобудування

133 ІХФ Галузеве машинобудування

133 ФБТ Галузеве машинобудування

134 ФАКС Авіаційна та ракето-космічна техніка

136 ІФФ Металургія

141 ІЕЕ Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141 ФЕА Електроенергетика, електроенергетика та електромеханіка

144 ІЕЕ Теплоенергетика

144 ТЕФ Теплоенергетика

151 ІХФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

151 ПБФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

151 ТЕФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152 ПБФ Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

152 ФАКС Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

153 ФЕЛ Мікро- та наносистемна техніка

161 ІХФ Хімічні технології та інженерія

161 ХТФ Хімічні технології та інженерія

162 ФБТ Біотехнології та біоінженерія

171 ФЕЛ Електроніка

172 ІТС Телекомунікації та рідотехніка

172 РТФ Телекомунікації та радіотехніка

173 ФАКС Авіоніка

186 ВПІ Видавництво та поліграфія

281 ФСП Публічне управління та адміністрування