×
Наприклад: ФІОТ, Математика

Списки рекомендованих до зарахування за державним замовленням — магістри та спеціалісти, денна та заочна форми навчання

Увага! Списки оновлюються та додаються!

Видавничо-поліграфічний інститут

Інститут прикладного системного аналізу

Факультет авіаційних і космічних систем

Факультет електроніки

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Фізико-технічний інститут

Факультет лінгвістики

Фізико-математичний факультет

Факультет біотехнології і біотехніки

Інженерно-хімічний факультет

Приладобудівний факультет

Радіотехнічний факультет

Інститут телекомунікаційних систем

Зварювальний факультет

Інженерно-фізичний факультет

Хіміко-технологічний факультет

Факультет біомедичної інженерії

Теплоенергетичний факультет

Механіко-машинобудівний інститут

Факультет прикладної математики

Факультет електроенерготехніки та автоматики

Факультет менеджменту та маркетингу

Інститут енергозбереження та енергоменеджмениту

Факультет соціології і права