Списки рекомендованих до зарахування з 15 вересня 2023 року на перший курс за кошти фізичних та/або юридичних осіб (08.09.2023)