×
Наприклад: ФІОТ, Математика

Списки рекомендованих до зарахування з 01 вересня 2018 року на перший курс за державним замовлення на основі здобутого ОКР «молодший спеціаліст» — денна та заочна форми навчання

Зварювальний факультет — 131 Прикладна механіка (денна форма)
Механіко-машинобудівний інститут — 131 Прикладна механіка (денна форма)
Інженерно-фізичний факультет — 132 Матеріалознавство (денна форма)
Інженерно-фізичний факультет — 132 Матеріалознавство (заочна форма)
Видавничо-поліграфічний інститут — 133 Галузеве машинобудування (денна форма)
Інженерно-хімічний факультет — 133 Галузеве машинобудування (денна форма)
Механіко-машинобудівний інститут — 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка (денна форма)
Інженерно-фізичний факультет — 136 Металургія (денна форма)
Факультет електроенерготехніки та автоматики — 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (денна форма)
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту — 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (денна форма)
Теплоенергетичний факультет — 142 Енергетичне машинобудування (денна форма)
Теплоенергетичний факультет — 144 Теплоенергетика (денна форма)
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту — 144 Теплоенергетика (денна форма)
Приладобудівний факультет — 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (денна форма)
Хіміко-технологічний факультет — 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (денна форма)
Інженерно-хімічний факультет — 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (денна форма)
Приладобудівний факультет — 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (денна форма)
Хіміко-технологічний факультет — 161 Хімічні технології та інженерія (денна форма)
Інженерно-хімічний факультет — 161 Хімічні технології та інженерія(денна форма)
Факультет електроніки — 171 Електроніка (денна форма)
Інститут телекомунікаційних систем — 172 Телекомунікації та радіотехніка (денна форма)
Радіотехнічний факультет — 172 Телекомунікації та радіотехніка (денна форма)
Механіко-машинобудівний інститут — 173 Авіоніка
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту — 184 Гірництво (денна форма)
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту — 184 Гірництво (заочна форма)
Видавничо-поліграфічний інститут — 186 Видавництво та поліграфія (денна форма)