×
Наприклад: ФІОТ, Математика

Списки рекомендованих до зарахування за державним замовленням на денну форму навчання на базі повної загальної середньої освіти

Побачив себе у списках? Привозь оригінали документів!

035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

105 Прикладна фізика та наноматеріали

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

035 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно)

051 Економіка

054 Соціологія

061 Журналістика

073 Менеджмент

075 Маркетинг

081 Право

101 Екологія

104 Фізика та астрономія

111 Математика

113 Прикладна математика

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

123 Комп’ютерна інженерія

124 Системний аналіз

125 Кібербезпека

131 Прикладна механіка

132 Матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

136 Металургія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

142 Енергетичне машинобудування

143 Атомна енергетика

144 Теплоенергетика

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

153 Мікро- та наносистемна техніка

161 Хімічні технології та інженерія

162 Біотехнології та біоінженерія

163 Біомедична інженерія

171 Електроніка

172 Телекомунікації та радіотехніка

173 Авіоніка

184 Гірництво

186 Видавництво та поліграфія

227 Фізична реабілітація