×
Наприклад: ФІОТ, Математика

Рейтингові списки рекомендованих до зарахування (денна та заочна форми на базі ОКР «молодший спеціаліст», заочна на базі повної загальної середньої освіти)

Рейтингові списки рекомендованих до зарахування на навчання на базі ОКР «молодший спеціаліст» (денна та заочна форми) та на базі повної загальної середньої освіти (заочна форма). Знайшов себе у списку? Подавай оригінали!

171 Електроніка заочна на базі ОКР «молодший спеціаліст»

184 Гірництво денна на базі ОКР «молодший спеціаліст»

184 Гірництво заочна на базі ОКР «молодший спеціаліст»

081 Право заочна на базі ОКР «молодший спеціаліст»

144 Теплоенергетика заочна на базі ОКР «молодший спеціаліст»

144 Теплоенергетика денна на базі ОКР «молодший спеціаліст»

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка денна на базі ОКР «молодший спеціаліст»

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка заочна на базі ОКР «молодший спеціаліст»

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка заочна

081 Право денна на базі ОКР «молодший спеціаліст»

074 Публічне управління та адміністрування заочна

081 Право заочна

054 Економіка заочна

186 Видавництво та поліграфія заочна

186 Видавництво та поліграфія денна на базі ОКР «молодший спеціаліст»

173 Авіоніка заочна на базі ОКР «молодший спеціаліст»

173 Авіоніка денна на базі ОКР «молодший спеціаліст»

172 Телекомунікації та радіотехніка денна на базі ОКР «молодший спеціаліст»

171 Електроніка денна на базі ОКР «молодший спеціаліст»

162 Біотехнології та біоінженерія заочна

161 Хімічні технології та інженерія заочна

161 Хімічні технології та інженерія заочна на базі ОКР «молодший спеціаліст»

161 Хімічні технології та інженерія денна на базі ОКР «молодший спеціаліст»

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна заочна техніка на базі ОКР «молодший спеціаліст»

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна денна техніка на базі ОКР «молодший спеціаліст»

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології денна на базі ОКР «молодший спеціаліст»

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка денна на базі ОКР «молодший спеціаліст»

133 Галузеве машинобудування заочна

132 Матеріалознавство заочна

125 Кібербезпека заочна

132 Матеріалознавство заочна на базі ОКР «молодший спеціаліст»

075 Маркетинг заочна

073 Менеджмент заочна

061 Журналістика заочна

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація заочна

035 Філологія заочна

121 Інженерія програмного забезпечення заочна

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології заочна

123 Комп’ютерна інженерія заочна

131 Прикладна механіка денна на базі ОКР «моллодший спеціаліст»

131 Прикладна механіка заочна

133 Галузеве машинобудування заочна на базі ОКР «моллодший спеціаліст»

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології заочна