×
Наприклад: ФІОТ, Математика

Списки рекомендованих до зарахування з 01 вересня 2019 року на перший курс за державним замовлення на основі здобутого ОКР «молодший спеціаліст» — денна та заочна форми навчання

Інженерно-хімічний факультет — 101 Екологія (денна форма), 131 Прикладна механіка (денна форма), 133 Галузеве машинобудування (денна форма), 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (денна форма), 161 Хімічні технології та інженерія (денна форма)

Зварювальний факультет — 131 Прикладна механіка (денна форма)

Механіко-машинобудівний інститут — 131 Прикладна механіка (денна форма)

Інженерно-фізичний факультет — 132 Матеріалознавство (денна форма), 136 Металургія (денна форма)

Інженерно-фізичний факультет — 132 Матеріалознавство (заочна форма)

Видавничо-поліграфічний інститут — 133 Галузеве машинобудування (денна форма), 186 Видавництво та поліграфія (денна форма)

Факультет електроенерготехніки та автоматики — 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (денна форма)

Теплоенергетичний факультет — 142 Енергетичне машинобудування (денна форма), 144 Теплоенергетика (денна форма)

Приладобудівний факультет — 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (денна форма), 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (денна форма)

Приладобудівний факультет — 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (заочна форма), 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (заочна форма)

Факультет електроніки — 171 Електроніка (денна форма)

Радіотехнічний факультет — 172 Телекомунікації та радіотехніка (денна форма)

Інститут аерокосмічних технологій — 173 Авіоніка (денна форма)

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту — 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (денна форма), 144 Теплоенергетика (денна форма), 184 Гірництво (денна форма)

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту — 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (заочна форма)