×
Наприклад: ФІОТ, Математика

Списки зарахованих з 01 вересня 2019 року на перший курс за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі здобутого ОКР «молодший спеціаліст» — денна та заочна форми навчання

Денна

Факультет Спеціальності PDF
Інженерно-хімічний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити
Теплоенергетичний факультет 144 Теплоенергетика Завантажити
Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Завантажити
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 184 Гірництво Завантажити
Факультет біомедичної інженерії 227 Фізична терапія, ерготерапія Завантажити

Заочна

Факультет Спеціальності PDF
Факультет електроенерготехніки та автоматики 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Завантажити
Факультет електроніки 171 Електроніка Завантажити
Радіотехнічний факультет 172 Телекомунікації та радіотехніка Завантажити
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 144 Теплоенергетика, 184 Гірництво Завантажити
Видавничо-поліграфічний інститут 133 Галузеве машинобудування, 186 Видавництво та поліграфія Завантажити