Отримай відповіді на свої питання! База супергероїв «КПІ»
CПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ

Механiко-машинобудiвний інститут

ммі
 • +38 044 2049455
 • mmi@kpi.ua
 • Пр. Перемоги, 37
 • 1-й, 18-й, 19-й, 21-й корпуси
  НТУУ «КПІ»
1228
Студентів
2
Спеціальностей
15
Спеціалізацій

Спеціальності

131
Прикладна механіка
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
 1. Українська мова та література – не менше 100 балів
 2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
 3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Динаміка і міцність машин
Форма навчання: денна
Спеціалізація «Динаміка і міцність машин» передбачає вивчення методів та засобів дослідження динаміки і міцності машин й конструкцій різних галузей промисловості. Математичне та комп’ютерне моделювання поведінки технічних систем при статичних і динамічних термосилових навантаженнях, надійність та їх довговічність. Вивчення закономірностей, динамічних процесів, напруженого стану і міцності машин методами механіки, чисельної математики та їх комп’ютерного моделювання. Наші випускники працюють інженерами, конструкторами, керівниками відділів, викладачами ВНЗ, інженерами з комп’ютеризованих систем на фірмах «ПРОГРЕССТЕХ-Україна», «Boing» та інших підприємствах міжнародного рівня.
Інформаційні системи та технології в авіабудуванні
Форма навчання: денна
Спеціалізація «Інформаційні системи та технології в авіабудуванні» передбачає вивчення студентами інформаційних Continuous Acquisition and Life Cycle Support, всіх особливостей застосування технологій супроводження життєвого циклу проектування, виробництва до експлуатації машин, приладів, конструкцій. Виконання автоматизованих наукових і прикладних досліджень динаміки і надійності технічних систем авіаційної техніки та енергомашинобудування за допомогою багатоваріантних комп’ютерних спеціалізованих СAD/CAM/CAE/PLM систем автоматизованого проектування конструкцій згідно національних і міжнародних стандартів та технічних регламентів. Інформаційні технології систем автоматизації інженерних досліджень, прикладні пакети програм в галузі машинобудування, бази даних та знань. Здобута всебічна освіта дає можливість працювати: системним програмістом, інженером, конструктором, керівником відділу, викладачем ВНЗ, інженером-програмістом, консультантом з інженерних питань, науковим співробітником на фірмах «ПРОГРЕССТЕХ-Україна», «Boing» та інших підприємствах міжнародного рівня.
Інженерія логістичних систем
Форма навчання: денна / заочна
Підготовка ведеться за технічним, економічним та інформаційним складником. Наші студенти вивчають сучасні методи комп’ютерного проектування, розрахунків і оптимізації обладнання логістичних систем з використанням CAD/CAE/PLМ технологій, системи моніторингу і діагностики їх технічного стану; розробляють енерго- і ресурсозберігаючі технології вантажно-розвантажувальних, транспортних і складських робіт; опановують організацію і управління матеріальними та інформаційними потоками; маркетинг і менеджмент логістичних систем. Випускники працюють інженерами, конструкторами, технічними експертами, менеджерами підприємств (транспорту, торгівлі, машинобудування, будівельної індустрії, металургії, баз, складів, портів, залізничних станцій, представництв закордонних фірм), інспекторами державних контролюючих органів, викладачами ВНЗ, головними інженерами, керівниками підприємств.
Технології машинобудування
Форма навчання: денна / заочна
Спеціалізація «Технологія машинобудування» передбачає вивчення студентами всіх сучасних методів проектування технологічних процесів машинобудівного виробництва, зокрема, автомобілебудування, енергетичного, металургійного, сільськогосподарського машинобудування, програмування та обслуговування верстатів з числовим програмним керуванням, робототехнічних комплексів, у тому числі вивчення сучасних пакетів автоматизованого проектування: AutoCAD, CAD/CAM систем: T-FLEX, Компас, Siemens NX, Delcam, Mastercam та сучасних мов програмування. Випускники працюють інженерами-технологами, інженерами-програмістами з управління сучасним обладнанням, інженерами-дослідниками на машинобудівних підприємствах, науково-дослідних та проектних організаціях, що впливають на розвиток інших сфер людської діяльності і відображають рівень науково-технічного розвитку і обороноздатності всієї країни.
Технології виготовлення літальних апаратів
Форма навчання: денна / заочна
Спеціалізація «Технології виготовлення літальних апаратів» передбачає вивчення студентами сучасних технологічних процесів виготовлення деталей і складання вузлів, що застосовуються в авіабудуванні, які орієнтовані на застосування верстатів з числовим програмним керуванням, використання комп’ютерного проектування та конструювання в системах автоматизованого проектування CAD/CAM CATIA/DELMIA (Dassault Systemes); спеціальні методи обробки титанових, алюмінієвих сплавів, композитних матеріалів та спеціальні методи складання; мови програмування. Випускники працюють інженерами-технологами, інженерами-дослідниками на підприємствах авіабудування, науково-дослідних та проектних організаціях, що є стратегічно важливими і входять в одну з найбільш наукомістких, базових галузей національної економіки.
Системи комп’ютерних технологій пластичного формоутворення в машинобудуванні
Форма навчання: денна / заочна
Студенти отримують глибокі професійні знання з технологічної механіки пластичного формоутворення конструкцій, комп’ютеризованих систем моделювання, розрахунку та проектування технологічних процесів з металів, пластмас та композиційних матеріалів в наукоємному машинобудуванні, інтегрованих технологій прискореного виробництва (Rapid Tooling) виробів в дрібносерійному виробництві, конструювання наукоємних виробів, обладнання та оснащення для їх виробництва в найбільш поширених системах CAD/CAE, впровадження технологій виробів військового призначення, розробки та управління проектами створення виробів наукоємного виробництва. Випускники працюють в організаціях машинобудівної, авіабудівної та інших галузей промисловості та підприємствах різної форми власності: Банкнотно-монетний двір Національного банку України, АНТК ім. Антонова, ДП «Серійний завод «АНТОНОВ», ДХК «Артем», «Арсенал», АО «Мотор Січ», ДП ЗМКБ «Прогрес» та інші.
Технології композиційних та наноструктурних конструкцій
Форма навчання: денна
Студенти отримують ґрунтовні знання з методів формоутворення конструкцій з шаруватих, волокнистих, порошкових, наноструктурних композиційних матеріалів. Вивчають основи технологічної механіки композиційних матеріалів, систем технологій проектування, виготовлення, випробування та утилізації конструкцій з композитів на металевій основі, порошкових та наноструктурних матеріалів, а також управління проектами створення оптимізованих конструкторсько-технологічних рішень конструкцій машинобудування з композитів. Випускники працюють в організаціях машинобудівної, авіабудівної та інших галузей промисловості та підприємствах різної форми власності: Банкнотно-монетний двір Національного банку України, АНТК ім. Антонова, ДП «Серійний завод «АНТОНОВ», ДХК «Артем», «Арсенал», АО «Мотор Січ», ДП ЗМКБ «Прогрес» та інші.
Технології озброєння та засобів безпеки (магістерська програма)
Форма навчання: денна / заочна
Програма підготовки магістрів передбачає оволодіння знаннями та набуття навичок з організації виробництва, випробування та експлуатації виробів спеціального призначення — зразків стрілецького та артилерійського озброєння, засобів захисту людини та техніки, тощо. Фахівці отримують ґрунтовні професійні знання з конструкції, системи технологій та технологічного обладнання для виготовлення засобів спеціального призначення. Випускники працюють в науково-дослідних організаціях та підприємствах машинобудівної галузі України.
Лазерна техніка та комп’ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів
Форма навчання: денна / заочна
Студенти вивчають сучасні технологічні процеси та системи фізико-технічної обробки, зокрема технології обробки матеріалів та синтезу виробів складної конфігурації з використанням концентрованих джерел енергії: лазерного та електронного променю, електричного розряду, плазми, ультразвуку, електрохімічних процесів, магнітного поля, комбіновані та гібридні процеси; автоматизовані системи проектування у машинобудуванні CAD, CAM, CAE та відповідне обладнання з комп’ютерними системами керування. Випускники працюють директорами підприємств та керівниками державних структур, керівниками та фахівцями у різних галузях промисловості: інженерами-дослідниками, конструкторами, технологами у науково-дослідних та проектних організаціях, що розробляють й впроваджують процеси та обладнання фізико-технічної обробки матеріалів, цінуються як в Україні, так і за кордоном.
Мехатронні системи в машинобудуванні
Форма навчання: денна
Спеціалізація «Мехатронні системи в машинобудуванні» спрямована на вивчення студентами теоретичних та практичних основ автоматизації технічних об’єктів різного призначення засобами мехатроніки. До предметів їх діяльності входять укладання алгоритмів керування, синтез механічної та електронно-механічної частин систем, комп’ютерне проектування виконавчих, контролюючих та керуючих пристроїв, застосування мікропроцесорної техніки та контрольно-вимірювальної апаратури в засобах автоматизації. Підготовка студентів ведеться на базі дидактичного обладнання компаній «Festo», «Bosch-Rexroth» і «Siemens» з використанням прикладних програм (FluidSim, CoDeSys, FST, Zelio Soft та ін.). Ми готуємо інженерів-конструкторів, діяльність яких спрямована на проектування, дослідження, модернізацію і обслуговування автоматизованих систем в машинобудуванні, авіабудуванні, харчопереробній промисловості, транспорті, медичній та побутовій техніці та інших. Випускники працюють в дослідницьких інститутах, конструкторських бюро, технічних університетах (ДП «АНТОНОВ», ІМіЕСХ, НПК «Київський інститут автоматики» та ін.), представництвах та лабораторіях світових компаній («Festo», «Siemens», «Donaldson», «SMC», «Kostal» та ін.).
Гідравлічні і пневматичні машини та системи приводів
Форма навчання: денна / заочна
Гідравлічні і пневматичні системи приводів виконують найпотужніші, найшвидші та найточніші рухи в металургії, верстатах, автомобілях, літаках, сільськогосподарських машинах, автоматизованих виробництвах і інших технічних об’єктах. Студенти опановують механіку, гідравліку, гідроаеромеханіку, отримують знання з теорії автоматичного керування, комп’ютерного проектування та конструювання, стають фахівцями з розробки багатофункціональних та адаптивних гідравлічних та пневматичних пристроїв і систем з використанням AutoCAD, Solid Works, Matlab, MathCAD, CATIА, Компас 3D та ін. Випускники виконують експериментальні та модельні дослідження в лабораторіях та фірмах, що створюють та використовують сучасну техніку гідропневмоавтоматики, на підприємствах, чия діяльність пов’язана з гідравлічними та пневматичними системами особливого призначення (від космічної техніки до медицини та екології). Випускники спеціалізації обіймають фахові та керівні посади ВАТ «Гідросила», ДП «Антонов», працюють в інституті Гідромеханіки НАНУ, НДІПБ, представництвах найвідоміших виробників гідро- та пневмоприводу – «Festo», «Bosch-Rexroth», «Camozzi», «Kärcher», «Hansa Flex» та ін.
Лазерні системи в біології та медицині
Форма навчання: денна
Студенти вивчають основи анатомії та фізіології людини, процеси що відбуваються в біосередовищах при дії концентрованих джерел енергії, особливості процесів в патологічних тканинах, способи та обладнання їх діагностики та лікування, лазерне обладнання, системи транспортування, фокусування, формування лазерних пучків з заданим розподілом при різних процесах. Опановують комп’ютерне моделювання процесів в біотканинах та принципи конструювання обладнання на базі лазерних, ультразвукових, й інших джерел енергії. Випускники можуть працювати керівниками та співробітниками різних медичних та біологічних закладів, лабораторій, науковими співробітниками в науково-дослідних установах біологічного та медичного спрямування, в конструкторських установах - розробників медичного обладнання.
133
Галузеве машинобудування
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
 1. Українська мова та література – не менше 100 балів
 2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
 3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Технології комп'ютерного конструювання верстатів, роботів та машин
Форма навчання: денна / заочна
Студенти оволодівають сучасними пакетами прикладних програм для розробки креслень, твердотільних 3D-моделей конструкцій будь-якої складності, проведення їх перевірочних розрахунків на етапі розробки та проектування. Окрема увага приділяється моделюванню роботи механізмів та машин в умовах, наближених до реальних, з урахуванням динамічних процесів, що виникають під час їх експлуатації. Наші випускники працюють у різноманітніших галузях машинобудування: на заводах та приватних підприємствах, серед яких «Вентиляційні системи», «Маяк», ПАТ НВП «Більшовик», ТОВ «Редукторні механізми», у світових компанія й українських стартапах.
Інструментальні системи та технології формоутворення деталей
Форма навчання: денна
На основі отриманих базових знань з фізико-математичної підготовки та механіки вивчається спеціальна та комп’ютерна підготовка інструментального виробництва, проектування та 3D-моделювання складнопрофільних виробів та інструментальних систем, їх оптимізація та удосконалення. Комп’ютерна підготовка фахівців з систем автоматизованого проектування та автоматизованого виробництва інструментальних систем здійснюється на базі спільних навчальних центрів CAD/CAM технологій НТУУ «КПІ»-Autodesk та НТУУ «КПІ»-Delcam, де вивчається програмна продукція цих фірм (AutoCAD, Inventor, Simulation, PowerMILL, ArtCAM). Спеціальна науково-практична підготовка відбувається на базі ДП «Антонов» та Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. Роботодавці – ДП «Антонов», «Boeing», «Sandvik», «SecoTools», «ISCAR» тощо.
Інженерний дизайн ( магістерська програма)
Форма навчання: денна / заочна
Студенти одержують ґрунтовні знання з механічної інженерії, художнього конструювання, що підкріплено наскрізною комп’ютерною підготовкою, вивчають дисципліни з сучасного матеріалознавства, інтегрованих технологій, обладнання і оснастки, дизайну та реінжинірингу. Основа спеціалізації - художнє конструювання машин для різних галузей з урахуванням естетики, ергономіки, функціональності. Поглиблено вивчаються дисципліни комп’ютерної підтримки інженерної діяльності - програмування обладнання з ЧПК, автоматизація інженерного дизайну в Autodesk (Fusion 360, Inventor, 3DS Max Design, Vault Basic тощо), технології тривимірного друку. Студенти беруть активну участь в міжнародних інженерно-спортивних проектах, серед яких «Формула Студент». Роботодавці – ДП «Антонов», «Boeing», «Skoda Auto», «Sandvik», «SecoTools», «ISCAR» тощо.

Про факультет/Інститут mmi.kpi.ua


Найкраща інженерна освіта від провідних спеціалістів – це Механіко-машинобудівний інститут, де поєднано класичну школу якісної технічної освіти та новітні технології в галузі.

Механіко-машинобудівний інститут (ММІ) є одним із найбільших науково-навчальних підрозділів НТУУ «КПІ», який здійснює високоякісну підготовку фахівців для машинобудівного комплексу з 1898 року.

Високоякісна підготовка спеціалістів забезпечується сучасною матеріально-технічною базою восьми кафедр, використанням комп’ютерних систем автоматизованого проектування, новітніми методиками навчання й виробничою практикою на кращих підприємствах країни.

На базі ММІ з 2002 р. успішно функціонує Спільний українсько-німецький факультет машинобудування НТУУ «КПІ» та Магдебурзького університету ім. Отто-фон-Геріке, який здійснює підготовку спеціалістів за всіма машинобудівними спеціальностями. Після захисту магістерської роботи в Німеччині студенти отримують диплом магістра наук німецького зразка, а також після захисту в Україні – диплом магістра українського зразка.

Наші випускники працюють в науково-дослідних, проектно-конструкторських інститутах, на виробничих підприємствах машинобудівної, приладобудівної, транспортної, електронної, авіакосмічної та інших галузей («Прогресстех–Україна», ДП «Антонов», ПАТ «Гідросила Груп», Boeing (США), Airbus (Франція), HAAS (США), Heidenhain (Німеччина), Delcam (Великобританія), Festo (Австрія), Rexroth Bosch Group (Німеччина)).