Інститути

впі
Навчально-науковий видавничо-полiграфiчний інститут
 

Питання стосовно вступу?

Контактна інформація

іат
Навчально-науковий інститут аерокосмічних технологій
 

Питання стосовно вступу?

Контактна інформація

іате
Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики
іее
Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту
 

Питання стосовно вступу?

Контактна інформація

імз
Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона
 

Питання стосовно вступу?

Контактна інформація

іпса
Навчально-науковий інститут прикладного системного аналізу
 

Питання стосовно вступу?

Контактна інформація

ітс
Навчально-науковий інститут телекомунiкацiйних систем
 

Питання стосовно вступу?

Контактна інформація

ммі
Навчально-науковий механiко-машинобудiвний інститут
 

Питання стосовно вступу?

Контактна інформація

фті
Навчально-науковий фiзико-технiчний iнститут
 

Питання стосовно вступу?

Контактна інформація

Факультети

іхф
Інженерно-хiмiчний факультет
пбф
Приладобудiвний факультет
 

Питання стосовно вступу?

Контактна інформація

ртф
Радiотехнiчний факультет
 

Питання стосовно вступу?

Контактна інформація

фбмі
Факультет біомедичної інженерії
 

Питання стосовно вступу?

Контактна інформація

фбт
Факультет бiотехнологiї i бiотехнiки
 

Питання стосовно вступу?

Контактна інформація

феа
Факультет електроенерготехнiки та автоматики
 

Питання стосовно вступу?

Контактна інформація

фел
Факультет електронiки
 

Питання стосовно вступу?

Контактна інформація

фіот
Факультет iнформатики та обчислювальної технiки
 

Питання стосовно вступу?

Контактна інформація

фл
Факультет лiнгвiстики
 

Спеціальності

035
Філологія

Питання стосовно вступу?

Контактна інформація

фмм
Факультет менеджменту та маркетингу
 

Питання стосовно вступу?

Контактна інформація

фмф
Фiзико-математичний факультет
 

Питання стосовно вступу?

Контактна інформація

фпм
Факультет прикладної математики
 

Питання стосовно вступу?

Контактна інформація

фсп
Факультет соціології і права
 

Питання стосовно вступу?

Контактна інформація

хтф
Хiмiко-технологiчний факультет
 

Питання стосовно вступу?

Контактна інформація

Військові та спеціальні навчальні підрозділи

ісззі
Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації