Інститути

впі
Навчально-науковий видавничо-полiграфiчний інститут
іат
Навчально-науковий інститут аерокосмічних технологій
 

Контактна інформація

іее
Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту
 

Контактна інформація

імз
Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона
 

Контактна інформація

іпса
Навчально-науковий інститут прикладного системного аналізу
 

Контактна інформація

ітс
Навчально-науковий інститут телекомунiкацiйних систем
 

Контактна інформація

ммі
Навчально-науковий механiко-машинобудiвний інститут
 

Контактна інформація

фті
Навчально-науковий фiзико-технiчний iнститут
 

Контактна інформація

Факультети

пбф
Приладобудiвний факультет
 

Контактна інформація

ртф
Радiотехнiчний факультет
 

Контактна інформація

фбмі
Факультет біомедичної інженерії
 

Контактна інформація

фбт
Факультет бiотехнологiї i бiотехнiки
 

Контактна інформація

феа
Факультет електроенерготехнiки та автоматики
 

Контактна інформація

фел
Факультет електронiки
 

Контактна інформація

фіот
Факультет iнформатики та обчислювальної технiки
 

Контактна інформація

фл
Факультет лiнгвiстики
 

Спеціальності

035
Філологія

Контактна інформація

фмм
Факультет менеджменту та маркетингу
 

Контактна інформація

фмф
Фiзико-математичний факультет
 

Контактна інформація

фпм
Факультет прикладної математики
 

Контактна інформація

фсп
Факультет соціології і права
 

Контактна інформація

хтф
Хiмiко-технологiчний факультет
 

Контактна інформація

Військові та спеціальні навчальні підрозділи

ісззі
Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації
 

Спеціальності

122
Комп’ютерні науки

* Опис спеціальності на сайті ІСЗЗІ

125
Кібербезпека та захист інформації

* Опис спеціальності на сайті ІСЗЗІ

172
Електронні комунікації та радіотехніка

* Опис спеціальності на сайті ІСЗЗІ

Контактна інформація