Отримай відповіді на свої питання! База супергероїв «КПІ»
CПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ

Приладобудiвний факультет

пбф
 • +38 044 2049617
 • pbf@kpi.ua
 • проспект Перемоги, 37
 • 1-й, 18-й, 20-й, 21-й корпуси
  НТУУ «КПІ»
838
Студентів
2
Спеціальностей
9
Спеціалізацій

Спеціальності

151
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
 1. Українська мова та література – не менше 100 балів
 2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
 3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Комп'ютерно - інтегровані технології виробництва приладів
Форма навчання: денна
Спеціалізація «Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва приладів» орієнтована на автоматизовані системи управління технологічними процесами виробництва приладів для різних галузей промисловості та високі сучасні технології, реалізація яких неможлива без інтегрального використання комп`ютерної техніки (як на стадії проектування, так й на стадії експлуатації). Ми готуємо фахівців з розробки апаратного та програмного забезпечення для автоматизованих систем управління технологічними процесами. Отримавши освіту за даною спеціалізацією ти зможеш працювати в державних та комерційних організаціях, на промислових підприємствах різних галузей виробництва, метрологічних службах, на підприємствах зв’язку, транспорту, підрозділах МЧС, МВД, СБУ, де використовуються комп’ютерні системи автоматики, в системі екстреної допомоги, в службах обслуговування телекомунікаційних систем та інформаційних технологій, в оперативно - координаційних центрах різних міністерств та відомств.
Комп’ютерно-інтегровані технології приладів точної механіки
Форма навчання: денна / заочна
Студенти одержують знання методів аналізу та синтезу цифрових, оптимальних комп‘ютерно-інтегрованих автоматичних систем навігації та керування, цифрових методів обробки інформації, засобів сучасної електроніки та мікропроцесорної техніки, комп‘ютерних технологій у проектуванні приладів, програм для моделювання та графічного програмування, засобів для програмування мікроконтроллерів, мов програмування та інтернет-ресурсів. Ти неодмінно станеш висококваліфікованим фахівцем в галузі автоматичних комп‘ютерно-інтегрованих систем навігації, керування та моніторингу, комп‘ютерних технологій, розробки та впровадження програмного забезпечення, розробки сучасної мікропроцесорної техніки.
Комп'ютерно - інтегровані технології та системи навігації і керування
Форма навчання: денна / заочна
Студенти одержують знання методів аналізу та синтезу цифрових, оптимальних комп‘ютерно-інтегрованих автоматичних систем навігації та керування, цифрових методів обробки інформації, засобів сучасної електроніки та мікропроцесорної техніки, комп‘ютерних технологій у проектуванні приладів, програм для моделювання та графічного програмування, засобів для програмування мікроконтроллерів, мов програмування та інтернет-ресурсів. Ти неодмінно станеш висококваліфікованим фахівцем в галузі автоматичних комп‘ютерно-інтегрованих систем навігації, керування та моніторингу, комп‘ютерних технологій, розробки та впровадження програмного забезпечення, розробки сучасної мікропроцесорної техніки.
Комп'ютерно - інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики
Форма навчання: денна
Неруйнівний контроль і діагностика – це найперспективніша галузь у промисловості та медицині. Сучасний розвиток авіа- та машинобудування, залізничного та інших видів транспорту, енергетики, легкої, хімічної, нафтогазової промисловості неможливий без цієї галузі. Ти матимеш можливість за допомогою спеціалізованих комп’ютерних приладів і систем зазирнути всередину різноманітних об’єктів та речей для їх дослідження, навчишся бачити те, що ніколи не побачиш неозброєним оком і про що більшість людей навіть не здогадуються. Отримавши освіту за даною спеціалізацією, ти зможеш створювати новітні комп’ютеризовані ЯМР-томографи, тепловізори, системи ультразвукової інтроскопії (УЗД) з використанням останніх досягнень електроніки, виконувати комп’ютерне моделювання електронних пристроїв, розробляти алгоритми дистанційного управління технологічними об’єктами і системами, розробляти, налагоджувати та вдосконалювати програмне забезпечення комп’ютерно-інтегрованих систем контролю і діагностики.
Комп'ютерно-інтегровані оптико-електронні системи та технології
Форма навчання: денна
Кожна людина щоденно користується кількома пристроями, які містять оптико-електронні інформаційно-вимірювальні блоки. Світовий попит на створення нових оптико-електронних систем дедалі зростає. Випускники спеціалізації «Комп'ютерно-інтегровані оптико-електронні системи та технології» займаються розробкою та експлуатацією складних оптико-електронних систем в Україні і закордоном (космічні та авіаційні системи дистанційного моніторингу Землі, медична діагностична апаратура (термографічна, волоконно-оптична, лазерна, офтальмологічна тощо), прилади спеціального призначення (тепловізори, нічні приціли, інфрачервоні головки самонаведення), цифрові мікроскопи тощо).
152
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
 1. Українська мова та література – не менше 100 балів
 2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
 3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Медичні прилади і системи
Форма навчання: денна / заочна
Найцінніше, що є у людини – її життя та здоров’я. Зберігати ці багатства допомагають не лише лікарі, а й інженери – винахідники різнопланового медичного обладнання. Технології майбутнього – це сучасні інноваційні дослідження, що ведуться в галузі біомедицини. Перейти від розуміння найдрібніших складових до з’ясування принципів функціонування всього людського організму і створити прилади і системи, що забезпечать правильне діагностування та моніторинг - ось головні складники комплексу знань та умінь, якими оволодіють студенти за даною спеціалізацією. Сучасні інформаційно-обчислювальні технології та комп’ютерне моделювання складних процесів, що відбуваються в організмі, а також здатність конструювати нову техніку є потужною основою конкурентоспроможності фахівців галузі.
Інформаційні технології та вимірювальні системи точної механіки
Форма навчання: денна
Фундаментальні знання в галузі новітніх інформаційних систем та технологій, вміння вільно оперувати всіма необхідними програмами й розробляти надсучасні інформаційно-вимірювальні системи, інтелектуальні прилади, виконавчі елементи і комп’ютерні системи. Знання новітніх інформаційних технологій і пакетів (AutoCAD, MathCAD, MathLab, CATIA, КOMПAC-3D, SolidWork тощо), комп’ютерно-вимірювальних комплексів. Випускники спеціалізації працюють інженерами, конструкторами сучасних інформаційно-вимірювальних систем та приладів, системними адміністраторами, керівниками підприємств в Україні та за її межами, у різноманітних сферах промисловості, науки та освіти, в комерційних підприємствах, установах та торгових компаніях комп’ютерного та інформаційного спрямування.
Інформаційно-вимірювальні технології екологічного моніторингу
Форма навчання: денна / заочна
Кризовий стан екології вимагає фахівців, що розуміють причини і наслідки екологічних проблем, володіють методологією їх вирішення. У нас вивчають інформаційно-вимірювальні системи із застосуванням мов програмування Assembler, C/C++/C#, PHP, HTML+JS, операційних систем Windows 10, Linux та перетворювачів на нових фізичних принципах. В центрі уваги інформаційні технології екологічного моніторингу, що базуються на розосереджених та однорангових (peer-to-peer) мережах і використовують інтернет як транспортну інфраструктуру. Концепція підготовки фахівців забезпечує реальні перспективи застосування отриманих знань в сучасних умовах. В Україні випускники працюють в «Укрметртестстандарті», в Державних екологічних інспекціях, у відділах метрології підприємств різної форми власності, на викладацьких посадах. Орієнтири фаху відповідають європейському ринку праці, де екологічний моніторинг є пріоритетом країн ЄС.
Фотоніка та оптоінформатика
Форма навчання: денна
Оптоінформатика на базі фотонних технологій наразі стає основним напрямом подальшого прогресу людської інформаційної цивілізації. Можливості розвитку електронної обчислювальної техніки, що здавались невичерпними, фактично підійшли до межі. Студенти стають фахівцями в одній з найперспективніших в світі галузей інженерії. Вони отримують як фундаментальні знання, так і прикладні навички створення оптичних ліній зв’язку, систем надщільного запису інформації, елементів цифрових оптичних комп’ютерів, медичних та космічних діагностичних систем.

Про факультет/Інститут pbf.kpi.ua

Мрієте про кращу інженерну освіту? Не уявляєте свого життя без новітніх технологій й прагнете зрозуміти, як працюють гаджети, які покращують наше життя? Хочете щодня вдосконалювати наш світ? Тоді запрошуємо Вас до приладобудівного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»! Навчання на приладобудівному факультеті – це органічне поєднання фундаментальних та загально-інженерних дисциплін з науковими дисциплінами спеціальностей. Знання отримані на приладобудівному факультеті забезпечать можливість не тільки самоосвіти продовж всього життя, але й ефективну адаптацію до постійно змінюваних зовнішніх умов. Випускник факультету стане «креативним директором» власного життя та власного кар’єрного зростання. На приладобудівному факультеті активно реалізується принцип «Освіта через дослідження». Студенти беруть участь в розробках та науково-дослідних проектах. На факультеті щорічно проходять науково-технічні конференції «Ефективність інженерних рішень в приладобудуванні» та «Погляд у майбутнє приладобудування». Для забезпечення високої якості підготовки та конкурентоспроможності випускників велика увага приділяється інтеграції та співробітництву з працедавцями та стратегічними партнерами. Бакалаври та магістри проходять стажування та постійно беруть участь у програмах академічної мобільності. Наші молоді фахівці працюють на підприємствах оборонної, фармацевтичної та приладобудівної промисловості, енергетичних підприємствах, на підприємствах всіх видів транспорту, у відділах будь-яких компаній та організацій, пов’язаних з проектуванням, створенням та випробуваннями приладів та засобів автоматизації. Знання та вміння отримані на приладобудівному факультеті – це інтелектуальний капітал, який дозволить впевнено відчувати себе у будь-яких економічних умовах.  
pbf