Отримай відповіді на свої питання! База супергероїв «КПІ»
CПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ

Факультет електронiки

фел
 • +380(44)2048306
  +380(44)2362117
 • fel@kpi.ua
 • вул. Політехнічна, 16/9
 • 12-й корпус НТУУ «КПІ»
1344
Студентів
3
Спеціальностей
10
Спеціалізацій

Спеціальності

153
Мікро - та наносистемна техніка
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
 1. Українська мова та література – не менше 100 балів
 2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
 3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Мікро - та наноелектронні прилади і пристрої
Форма навчання: денна
Спеціалізація «Мiкро- та наноелектронні прилади і пристрої» передбачає фундаментальне вивчення схемотехнічних та технологічних засад виготовлення компонентної бази сучасної мікро- та наноелектронної техніки, а саме - електронних компонентів, мікросхем різноманітного призначення. Наші випускники працюють на вітчизняних і закордонних виробничих та наукових підприємствах мікроелектронної промисловості.
Мікроелектронні інформаційні системи
Форма навчання: денна
Спеціалізація «Мікроелектронні інформаційні системи» передбачає фундаментальне вивчення схемотехнічних та технологічних засад створення сучасних інформаційних мікроелектронних систем, включно з інтелектуальними мікроелектронними системами збору, обробки та передачі інформації та пристроями для них на основі використання сучасної мікроелектронної компонентної бази. Наші випускники працюють на вітчизняних і закордонних виробничих та наукових підприємствах мікроелектронної промисловості.
Електронні біомедичні системи і технології
Форма навчання: денна
Одне з найважливіших застосувань мікро- і наноелектроніки пов’язано з біомедичними системами. Ми готуємо фахівців, здатних розробляти і обслуговувати електронні біомедичні системи різноманітного призначення. Значна увага приділяється найскладнішим і високовартісним системам, які створюють зображення внутрішньої структури об’єктів дослідження, зокрема мікро- та наноелектронним системам формування і обробки біомедичних сигналів і зображень. Типовими прикладами таких систем є комп’ютерні та магніторезонансні томографи, цифрові рентгенівські та ультразвукові комплекси тощо. Сферою і об’єктами професійної діяльності наших випускників є проектування, дослідження, розроблення, виробництво, обслуговування і ремонт, біомедичних електронних систем і програмного забезпечення до них.
Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах
Форма навчання: денна
Розвиток сучасної електроніки і перехід до мікро- і нанорозмірів компонентів електроніки з використанням низько-розмірних систем обумовлює розроблення і функціонування систем проектування від матеріалів і компонентів до пристроїв і електронних систем з використанням інформаційних технологій для дослідження і моделювання фізичних процесів і ефектів та розв`язання складних інженерних задач. Наші студенти вивчають інформаційні технології для забезпечення процесів автоматизованого проектування в електроніці на усіх етапах проектування. Випускники працюють інженерами–дослідниками, інженерами–програмістами, інженерами–проектувальниками в області інформаційних технологій в мікро- та наноелектроніці, а також високотехнологічного електронного та телекомунікаційного обладнання.
171
Електроніка
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
 1. Українська мова та література – не менше 100 балів
 2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
 3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Електронні прилади та пристрої
Форма навчання: денна / заочна
Студенти спеціалізації «Електронні прилади та пристрої» вивчають фізику процесів твердотільних, вакуумних та плазмових приладів та методів фізико-топологічного математичного моделювання; вчаться створювати тривимірні комп’ютерні моделі приладів та досліджувати їх в середовищі Comsol Multiphysics, SolidWorks та ін. Вивчаються системи прикладного та космічного телебачення, фотоакустичної діагностики, комп'ютерної обробки зображень, багаторівневе програмування електронні системи та робототехніку на базі Arduino, обробку та захист інформації, банківські системи електронних розрахунків, системи штучного інтелекту та ін. Випускники працюють у сфері досліджень, проектування, виробництва та експлуатації електронних приладів та пристроїв широкого призначення.
Електронні компоненти і системи
Форма навчання: денна
Спеціалізація «Електронні компоненти і системи» - це сучасні методи розробки та проектування: мікропроцесорних пристроїв та систем керування різноманітного призначення; електронних систем керування та регулювання. Студенти вивчають методи аналізу та синтезу, принципи дії пристроїв та систем перетворення параметрів електричної енергії, обробки та відображення інформації; систем розподіленої генерації з відновлювальними та альтернативними джерелами живлення, а також програмне забезпечення. Випускники працюють в сфері експлуатації та обслуговування електронної апаратури та систем керування широкого спектру, зокрема в компаніях «Інформаційні комп’ютерні системи» (ІНКОМ), «Інформаційні програмні системи» (IРS), «РЕНОМЕ-СМАРТ», Інституті електродинаміки НАН України, «Квазар-Мікро», «Philips», «Siemens», «Samsung».
Акустичні мультимедійні технології та системи
Форма навчання: денна
Особлива увага приділяється застосуванню та розробці акустичних систем для використання в мультимедійних середовищах: ультразвукових далекомірів, вимірювачів рівнів, гідроакустичних приладів, приладів акустичного неруйнівного контролю. Студенти вивчають новітні інформаційні технології, використання сучасних програмних пакетів для моделювання та аналізу акустичних процесів та сигналів різної природи, обробки акустичних зображень. В межах спеціалізації є можливість отримувати знання про мережеві технології на базі представництва CISCO NetAcademy. Випускники працюють у конструкторських відділах з проектування перетворювачів для різних типів середовищ (Державне підприємство «Київський НДІ Гідроприладів», «Ультракон-Сервіс»); в установах, що надають послуги акустичного проектування, з питань захисту інформації (СБУ); компаніях з аналізу звукових сигналів різної природи.
Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика
Форма навчання: денна
Студенти цієї спеціалізації вивчають проблеми створення звуків (музична акустика, акустика мовлення, електроакустика); передачу звуків (архітектурна акустика) і сприйняття звуку (психоакустика - акустика слуху). Майбутні фахівці опановують нові можливості роботи зі звуком за допомогою комп'ютерних технологій; розробляють акустичні системи, займаються комп’ютерним моделюванням слухової та мовленнєвої систем людини, розробляють нові засоби діагностики слуху. Студенти розглядають сучасні методи зниження шуму у містах, питання біоакустики (наприклад, захист від гризунів за допомогою УЗ). Випускники працюють в установах з розробки та обслуговування акустичної медичної апаратури (УЗІ, слухові апарати) (майже у всіх діагностичних центрах Києва); звукорежисерами у концертних залах, театрах, студіях звукозапису (Національний академічний драматичний театр ім. І.Франка), на телеканалах (M1, СТБ, ICTV); в конструкторських відділах з аналізу акустичних та вібраційних властивостей матеріалів (Державний НДІ будівельних конструкцій).
Електронні та інформаційні технології кінематографії та аудіовізуальних систем
Форма навчання: денна
Спеціалізація «Електронні та інформаційні технології кінематографії та аудіовізуальних систем» –- це синтез сучасних систем і технологій створення, обробки, передавання та відтворення відео- і аудіоконтенту. Студенти спеціалізації опановують технології кінозйомки, звукозапису, програмно-технічні засоби відеомонтажу і обробки звуку, вивчають системи та технології дротового та бездротового передання контенту з використанням інтерактивних методів навчання. Випускники працюють інженерами, системними інтеграторами, асистентами творчих працівників у галузях кінематографії, телебачення, радіомовлення, комп’ютерних технологій та програмного забезпечення, звукозапису, відеозйомки, відеодизайну, озвучення приміщень та просторів, мобільного зв’язку, мультисервісних мереж провайдерів послуг, кабельних, волоконно-оптичних і супутникових систем.
172
Телекомунікації та радіотехніка
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
 1. Українська мова та література – не менше 100 балів
 2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
 3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем
Форма навчання: денна
Студенти вивчають та отримують навики проектування, моделювання, конструювання, програмування, виготовлення та налагодження інформаційно-обчислювальних засобів електронних систем на основі однокристальних мікроконтролерів, DSP та ARM процесорів, а також ПЛІС (FPGA) з використанням пакетів програм Arduino-IDE, MatLab, OrCAD, Altium Designer, Quartus II, AVR та Code Composer Studio, IAR Workbench. Студенти спеціалізації можуть навчатись у офіційному Центрі навчання компанії «Altera» в Україні та навчальній лабораторії компанії «Texas Instruments» (США). Випускники кафедри працюють на провідних електронних та телекомунікаційних підприємствах України, інститутах НАНУ, бізнес-структурах, зокрема, «R&D Centre Samsung» (Київ), «Melexis-Ukraine», «УкрТелеком» тощо, а також за межами країни (Франція, США, Канада, Польща).

Про факультет/Інститут fel.kpi.ua

Уявити сучасне життя без електроніки практично неможливо – всі сфери нашого повсякдення невід’ємно пов’язані із приладами, пристроями, новітніми системами, які спрошують та покращують наше життя. А розробляють новітню електроніку саме випускники факультету електроніки, які вміють не тільки поєднувати мікросхеми, а й вправно працюють із нанотехнологіями, створюють новітні роботехнічні засоби та допомагають розвивати телекомунікаційні системи в Україні та світі.

Факультет електроніки готує спеціалістів, які впевнено володіють сучасними комп’ютерними технологіями, проектують, розробляють та експлуатують електронні прилади та пристрої різного призначення.

Випускники факультету електроніки забезпечують висококваліфіковане обслуговування сучасної електронної техніки та володіють новітніми знаннями, теоретичною підготовкою, практичними навичками у сучасних технологіях та елементній базі для створення конкурентоспроможної електронної апаратури.

Факультет бере участь в програмі подвійного диплому магістрів в галузі мікроелектроніки з Electronics Packaging Lab (IAVT) Технічного Університету м. Дрезден (Німеччина). Підписані договори про обмін студентами та угоди про науково-дослідну співпраці з різними країнами (Швеція, Франція, Південна Корея, Італія, Польща, Латвія).

Викладачі факультету організовують та проводять 5 науково-технічних конференцій, серед яких одна для студентів та молодих вчених.

Підготовка кваліфікованих спеціалістів у галузі електроніки, електротехніки, а також в сферах, пов’язаних з комп’ютеризацією, неможлива без активної науково-технічної діяльності спеціалістів нашого факультету.