Отримай відповіді на свої питання! База супергероїв «КПІ»
CПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ

Факультет iнформатики та обчислювальної технiки

фіот
 • (044) 236-19-70
  (044) 204-86-55
  (044) 204-90-34
  (044) 204-94-13
 • fiot@kpi.ua
 • пр. Перемоги, 37
 • корпус 18 НТУУ «КПІ»
2117
Студентів
3
Спеціальностей
9
Спеціалізацій

Спеціальності

121
Інженерія програмного забезпечення
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
 1. Українська мова та література – не менше 100 балів
 2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
 3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Програмне забезпечення інформаційних управляючих систем та технологій
Форма навчання: денна / заочна
Студенти отримують глибокі та всебічні знання з сучасної методології структурної декомпозиції робіт і створення оперативних планів роботи виробничих підрозділів при реалізації програмних проектів; управління змістом, термінами, вартістю та якістю, людськими ресурсами, ризиками при розробленні програмного забезпечення; використання мов опису архітектури і інтерфейсу, шаблонів, нотацій, стратегій і методів проектування програмного забезпечення, його структури і архітектури; тестування програмного забезпечення на модульному, інтеграційному і системному рівнях, орієнтованого на формальні специфікації, потоки даних, умови використання, тестування надійності, продуктивності; розробки проектної робочої технічної документації, оформлення закінчених проектних робіт, документування. Випускники можуть працювати скрізь, де розробляється, впроваджується, адаптується або експлуатується програмне забезпечення та різноманітні інформаційні технології, зокрема, як менеджери проектів, програмісти баз даних; прикладні програмісти та архітектори інформаційних систем.
Програмне забезпечення високопродуктивних комп'ютерних систем та мереж
Форма навчання: денна / заочна
Спеціалізація «Програмне забезпечення високопродуктивних комп’ютерних систем та мереж» створена саме для тих, хто хоче опанувати сучасні інформаційні технології і стати художником програмного забезпечення, а не просто програмістом. Поряд із вивченням дисциплін інженерії програмного забезпечення відповідно до міжнародних стандартів на цій спеціалізації поглиблено вивчається також архітектура комп’ютерних систем та мереж. Особлива увага приділяється сучасним комп’ютерним мережам – як локальним, так і глобальним. На основі знань мереж вивчаються мережеві сервіси, хмарні технології. Отримавши такі знання та вміння, програміст вже нічого не боїться – він готовий створювати комп’ютерні системи зі смартфонів, ноутбуків, десктопів, серверів до рівня high-end.
Програмне забезпечення інформаційно-комунікаційних систем
Форма навчання: денна / заочна
Студенти в процесі навчання здобувають фундаментальні знання та навички – прикладні сервіси, програмні компоненти підтримки бізнес-процесів, засобів організації і підтримки сервіс-орієнтованих архітектур програмного забезпечення, платформних рішень для проектування, управління і розвитку ІТ-інфраструктури, засобів проектування і реалізації програмних систем різноманітного функціонального призначення. Випускники працюють спеціалістами з програмування програмно-апаратних комплексів інформаційно-комунікаційних систем, розробниками програмного забезпечення, інтеграції інформаційно-комунікаційних систем, займаються підтримкою сервіс-орієнтованих архітектур програмного забезпечення, проектуванням, управлінням і розвитком ІТ-інфраструктури та керівниками програмних проектів.
Програмне забезпечення інтелектуальних та робототехнічних систем
Форма навчання: денна / заочна
Спеціалізація «Програмне забезпечення інтелектуальних та робототехнічних систем» дозволяє опанувати сучасні інформаційні та програмні технології проектування програмного забезпечення. Студенти вивчають алгоритми та структури даних, об'єктно-орієнтоване та системне програмування, JAVA – технології, операційні системи та системи управління базами даних і знань, організацію комп’ютерних систем та мереж, безпеку програм і даних, аналіз вимог та моделювання програмного забезпечення, методи проектування і забезпечення якості та надійності програмного забезпечення, менеджмент та економіку проектів програмного забезпечення інтелектуальних та робото технічних систем. Отримані знання та навички дозволяють розробляти прикладне програмне забезпечення у високотехнологічних та інноваційних галузях економіки. Випускники працюють архітекторами та менеджерами програмних проектів, системними архітекторами та адміністраторами інтелектуальних та робототехнічних систем, програмістами, Web-програмістами та спеціалістами з просування сайтів, фахівцями із забезпечення якості та тестування програмного забезпечення, менеджерами з продажу та впровадженню програмного забезпечення, адміністраторами баз даних, спеціалістами з безпеки та захисту даних та програм.
123
Комп’ютерна інженерія
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
 1. Українська мова та література – не менше 100 балів
 2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
 3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Комп’ютерні системи та мережі
Форма навчання: денна / заочна
Ця спеціалізація створена саме для тих, хто хоче опанувати сучасні інформаційні технології і стати творцем апаратних та програмних складових сучасних багатоядерних комп’ютерів, високопродуктивних комп’ютерних систем (розподілених, кластерних, грід-систем), комп’ютерних мереж (локальних, корпоративних, глобальних). Відомі ІТ-фахівці , керівники ІТ-компаній та підприємств, системні аналітики – все це випускники спеціалізації «Комп’ютерні системи та мережі».
Технології програмування для комп’ютерних систем та мереж
Форма навчання: денна / заочна
126
Інформаційні системи та технології
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
 1. Українська мова та література – не менше 100 балів
 2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
 3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Комп’ютеризовані системи управління
Форма навчання: денна / заочна
Комп’ютеризовані системи та технології управління різними класами технічних об’єктів – це розроблення алгоритмічного, технічного та інформаційного забезпечення комп’ютеризованих систем управління, виробництво програмних систем, технології побудови локальних, глобальних, корпоративних і промислових мереж, технології створення баз даних, сучасні методології і різні платформи створення КСУ, технології моделювання об’єктів, компонентів та систем, управління життєвим циклом КСУ. Випускники працюють як спеціалісти з комп’ютеризованих систем управління, обробки даних та програмування, захисту інформації, розробки і використання контролерів різного призначення, адміністратори комп’ютерних систем та мереж, менеджери проектів, інженери-налагоджувальники, тестувальники складного комп’ютерного та автоматичного обладнання, а також як інженери-дослідники й аналітики проектів.
Комп’ютеризовані та робототехнічні системи
Форма навчання: денна / заочна
Спеціалізація «Комп’ютеризовані та робототехнічні системи» надає студентам знання та навички, необхідні для проектування та супроводження інформаційних та програмно-апаратних засобів комп’ютеризованих та робототехнічних систем. Студенти вивчають сучасні мови програмування та новітні технології розробки програмного забезпечення, отримують знання з комп’ютерної електроніки, архітектури комп’ютерних систем та мереж, операційних систем та інтернет-технологій. Основу їх системотехнічної та теоретичної підготовки складають спеціальні розділи математики, теорія управління та методи оптимізації, інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень, методи обробки та захисту інформації. Випускники працюють архітекторами та менеджерами проектів, системними адміністраторами та адміністраторами баз даних, спеціалістами із забезпечення якості IT-продуктів, менеджерами з продажу та впровадження програмних систем, референтами та технічними письменниками у галузі комп’ютерної техніки та інформаційних технологій, фахівцями з розробки комп’ютеризованих систем управління та робототехніки.
Інформаційні управляючі системи та технології
Форма навчання: денна / заочна

Про факультет/Інститут fiot.kpi.ua


Визнаний лідер у підготовці фахівців із програмного забезпечення та комп'ютерних систем, створення новітніх рішень у інформаційних технологіях та комп'ютерних наук, баз даних, захисту інформації, розробці програмних продуктів та інших складових інформаційної галузі, без яких неможливе функціонування сучасної економіки – факультет інформатики та обчислювальної техніки. Ми були першими та залишаємось найкращими в Україні.

Наші випускники працюють у провідних IT-компаніях України та світу – у банковій сфері (Національний банк України, Укрсоцбанк, Правекс банк, Ощадбанк, Райфаззен банк «Аваль» тощо), у сфері новітніх технологій (Інституті молекулярної біології і генетики, Інституті кібернетики та інших НДІ НАН України), у компаніях, визнаних у всьому світі (Microsoft, Oracle, Sun Microsystems, Luxsoft Украина, Lizard Soft, Global Logic Україна, Softronic, Softline, «Квазар-Мікро», Celenia Software Ukraine; «Укртелеком», GoldenTelecom, Vodaphone Україна, UTEL, KyivStar GSM та інших).

Ми пропонуємо додатково навчання за кордоном, а також профільні курси від Porta One, Cisco, NetCracer , Linux Professional Institute Academy.