Отримай відповіді на свої питання! База супергероїв «КПІ»
CПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

іее
 • +38(093)248-12-25
 • iee_pk@kpi.ua
 • вул. Борщагівська, 115/3
 • 22 корпус НТУУ «КПІ»
1128
Студентів
4
Спеціальностей
8
Спеціалізацій

Спеціальності

101
Екологія
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
 1. Українська мова та література – не менше 100 балів
 2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Хімія або Географія – не менше 100 балів
 3. Хімія або Географія – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Інженерна екологія та ресурсозбереження
Форма навчання: денна / заочна
Студенти вивчають стан навколишнього природного середовища; цикл гуманітарних, соціально-економічних, математичних, природничих дисциплін, що дозволяють сформувати екологічний світогляд; проводять екологічний аудит та експертизу підприємств; вивчають вплив антропогенних факторів на навколишнє середовище; проводять екологічний моніторинг; вивчають засоби та методи направленні на охорону навколишнього природного середовища (серед програмного забезпечення - MathCAD, AutoCAD, ArcView GIS, «ЕОЛ- ПЛЮС ( ЕОЛ + )», «ОНД – 86»). Випускники працюють в провідних міжнародних компаніях, підприємствах України, екологічних інспекціях, державних підрозділах екологічного напрямку, у проектних та науково-дослідних організаціях, у сфері проектування, дослідження та видобутку природньої енергетичної сировини та підземних питних вод.
141
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
 1. Українська мова та література – не менше 100 балів
 2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
 3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Системи електропостачання
Форма навчання: денна / заочна
Студенти в процесі навчання отримують фундаментальну та всебічну підготовку із загальнотехнічних предметів і сучасну професійну підготовку з розроблення проектів та експлуатації систем електропостачання; монтажу, налагодження, експлуатації електроустановок та електрообладнання;роботи з системами вимірювання, контролю та обліку електроспоживання; оперативно - диспетчерського керування системами електропостачання; використання засобів малої генерації в системах електропостачання; автоматизації систем енергозабезпечення. Випускники працюють в енергетичних компаніях, на промислових підприємствах, муніципальних об’єктах; енергоменеджерами, енергоаудиторами та інспекторами в енергетичному секторі, у проектних та науково-дослідних інститутах, у службах і міністерствах енергетичного профілю.
Енергетичний менеджмент та енергоефективніcть
Форма навчання: денна / заочна
Студенти оволодіють знаннями та набувають навиків у проведені енергетичного аудиту і бізнес-планування, навчаються обирати енергоефективне обладнання; проводити вимірювання з використанням сучасних програмних комплексів та приладів. Розробляють сучасні системи енергетичного менеджменту; проводять моніторинг екологічного стану промислових підприємств на основі широкого застосування інформаційних і комп’ютерних технологій у сучасних лабораторіях. Випускники спеціалізації працюють в енергетичних компаніях, на промислових підприємствах,, енергоменеджерами, енергоаудиторами та інспекторами в енергетичному секторі, у проектних та науково-дослідних інститутах, у службах і міністерствах енергетичного профілю.
Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів
Форма навчання: денна / заочна
Студенти одержують підготовку у сфері високих технологій енергетики, автоматизації, комп’ютерних наук, ІТ-проектування. Багато уваги приділяється розробці технічних рішень оптимальних енергозберігаючих систем електропривода та технологічних процесів з інтелектуальним мікропроцесорним керуванням. Важливий напрям роботи студентів – створення інтелектуальних систем керування «Розумний дім». Фахівці цієї спеціальності мають можливість працювати в міністерствах і відомствах паливно-енергетичного комплексу України, у системах управління муніципальним господарством, науково-дослідних та проектних організаціях, у потужних електромеханічних підприємствах і установах.
Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв
Форма навчання: денна / заочна
Студенти вивчають сучасні електромеханічні та мехатронні системи, а також інформаційні пакети моделювання електромеханічних процесів AutoCAD, Solid Works, MathCAD, MatLab, HTML, CSS, LabView, програмування мовами С++ та AutoLisp та сучасні комп’ютерні технології з менеджменту і діагностування зразків нової техніки та автоматизованих виробництв тощо. Набувають теоретичних знань і практичних навичок в галузі створення інноваційних технологічних стартапів. Сферою професійної діяльності випускників є електромеханічні служби підприємств паливно-енергетичного комплексу, транспорту, об’єктів будівництва та експлуатації спеціального призначення, науково-дослідні інститути НАН України, проектні та дослідницькі установи нафтогазових виробництв, зарубіжні фірми-партнери Норвегії, Польщі, Німеччини, Росії, Китаю, Кореї.
144
Теплоенергетика
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
 1. Українська мова та література – не менше 100 балів
 2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
 3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Енергетичний менеджмент та інжиніринг
Форма навчання: денна / заочна
Студенти вивчають сучасні технології управління процесами виробництва, розподілу і використання енергії, теплотехніку, електротехніку, обчислювальну техніку, енергетичний аудит, тепло-, електропостачання, енергозбереження, економіку та менеджменту. Оволодівають сучасними програмними пакетами AutoCAD, Mathcad, Matlab, Ansys Fluent, Energyplan, Retscreen, Kan OZC, SolidWorks, Auditor SDG та ін. Випускники працюють у державних установах, наукових інститутах та компаніях, які вирішують проблеми енергозбереження та займаються енергоаудитом; у комунальних підприємствах при районних та місцевих адміністраціях - у відділах по забезпеченню теплопостачання, електропостачання, впровадженню енергозберігаючих технологій; на промислових підприємствах - у відділах головного енергетика та у будь-яких компаніях, які займаються виробництвом та продажем теплоенергетичного обладнання.
184
Гірництво
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
 1. Українська мова та література – не менше 100 балів
 2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
 3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Розробка родовищ та видобування корисних копалин
Форма навчання: денна / заочна
Студенти вивчають технології видобутку корисних копалин відкритим, підземним та спеціальним способами, процеси переробки і збагачення корисних копалин та обробки природного каменю, одержують спеціалізовані знання з проектування окремих технологічних процесів гірництва та гірничих підприємств в цілому, отримають професійні знання з AutoCAD, MathCAD, K-MINE, FLAC3D, PLAXIS, ANSYS AUTODIN та ін. Випускники працюють на інженерних та керівних посадах гірничих підприємств та державних установ, в проектних, науково-дослідних та спеціалізованих організаціях з безпеки праці, ліквідації надзвичайних ситуацій та ін., експертами та фахівцями в сфері охорони праці в міністерствах та відомствах.
Геотехнічне і міське підземне будівництво
Форма навчання: денна / заочна
Студенти оволодіють знаннями з організації, будівництва та проектування метрополітенів, підземних торгових центрів, автостоянок, переходів, геотехнічних та міських підземних споруд спеціального призначення, вивчають методи та засоби комп’ютерного проектування по забудові підземного простору міст, геотехнічного та спеціального підземного будівництва з використанням програмних комплексів AutoCAD, MathCAD, LIRA, PLAXIS, CorelDRAW, SCAD office, ANSYSE та ін. Випускники працюють на інженерних посадах на об’єктах цивільного, геотехнічного та підземного будівництва, різноманітних підземних споруд спеціального призначення та співробітниками в проектних, наукових, науково-конструкторських та конструкторських організаціях м. Києва та інших міст Європи.

Про факультет/Інститут iee.kpi.ua


Ера енергоефективності та енергозбереження в Україні диктує попит на фахівців нових спеціальностей та спеціалізацій – випускників Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ». Енергозбереження (енергоефективність) – енергетична безпека України, енергоменеджмент (енергоаудіт) – економічна безпека України, екологія (ресурсозбереження) – екологічна безпека України, а гірництво – паливна безпека України, і всі ці спеціальності ти знайдеш на ІЕЕ.

Наші студенти створюють сучасні енергетичні комплекси та інтелектуальні системи енергоспоживання (світові концепції Eco-Smart Citi, Smart Grid), впроваджують нові системи енергетичного менеджменту за світовим стандартом ISO 50001; розробляють ІТ-технологічні автоматизовані електромеханічні системи джерел альтернативної енергії; проектують та експлуатувати пiдземнi об'єкти та комплекси міст; проводять моніторинг екологічного стану міст, муніципальних та промислових об’єктів.

У Інституті енергозбереження та енергоменеджменту ти одержиш сучасні навики й уміння, можливість стажування у провідних європейських та вітчизняних компаніях, міжнародні сертифікати Cisco Systems, GlobalLogic, Sikorski Challenge та реальні шанси спробувати свої сили, подавшись на програми безкоштовного навчання за кордоном (Норвегія, Німеччина, Польща).

Наші випускники працюють в органах державного управління, енергетичних та екологічних інспекціях, провідних європейських та вітчизняних компаніях, експертами з питань ефективного використання енергоресурсів, фахівцями з надання консалтингових та інжінірінгових послуг, енергоуадиторами та інспекторами в енергетичному секторі, провідними спеціалістами підприємств електроенергетики, паливно-енергетичного комплексу, гірничодобувної промисловості, будівництва та експлуатації міських підземних споруд, фахівцями з проведення енергетичного та екологічного моніторингу.