Отримай відповіді на свої питання! База супергероїв «КПІ»
CПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ

Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналiзу» - ННК «ІПСА»

іпса
 • +380 44 204-97-07
  +380 44 280 87 71
 • ipsa@kpi.ua
 • проспект Перемоги, 37-А
 • 13-й, 35-й корпуси НТУУ «КПІ»
823
Студентів
2
Спеціальностей
6
Спеціалізацій

Спеціальності

122
Комп’ютерні науки
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
 1. Українська мова та література – не менше 100 балів
 2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
 3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Системи штучного інтелекту
Форма навчання: денна
Аналіз поточного стану інформаційних технологій та перспектив їх подальшого розвитку свідчать про те, що їх майбутнє пов’язане з інтелектуальними технологіями, що базуються на методах і системах штучного інтелекту. Студенти спеціалізації «Системи штучного інтелекту» опановують засоби проектування систем штучного інтелекту на основі методів розпізнавання образів, нечітких моделей та методів в інтелектуальних системах, байєсівських методів, нейронних мереж, методу індуктивного моделювання, генетичних алгоритмів обчислювального інтелекту; когнітивного моделювання; методи проектування інтелектуальних роботів, робототехнічних систем та інтелектуальних інтерфейсів «людина—комп’ютер».
Інтелектуальний аналіз даних в управлінні проектами
Форма навчання: денна
Сучасний етап розвитку суспільства характеризується значним зростанням обсягів накопиченої та оброблюваної інформації, що викликає необхідність підготовки висококваліфікованих спеціалістів з методів та технологій інтелектуального аналізу даних різної природи. Спеціалізація «Інтелектуальний аналіз даних в управлінні проектами» орієнтована на підготовку спеціалістів, здатних розробляти методи, системи та технології інтелектуального аналізу та обробки великих сховищ даних з метою використання їх в задачах аналізу та прийняття рішень в масштабних проектах та програмах.
Інформаційні системи та технології проектування
Форма навчання: денна
Ми готуємо фахівців для науково-дослідної, проектно-конструкторської і організаційно-управлінської діяльності в галузі застосування сучасних інформаційних технологій і ресурсів (математичного моделювання, баз даних та знань, паралельної обробки інформації і паралельного програмування, комп’ютерних мереж, експертних систем та систем прийняття рішень, мультимедійних інформаційних систем, інтернет-технологій і сервісів тощо), спроможних забезпечити інформатизацію функціонування організацій і установ, комп’ютерне наскрізне проектування найрізноманітніших об’єктів техніки і штучного оточення людини, зокрема, сучасної нано- і мікроелектронної елементної бази технічного забезпечення інформаційних систем. Випускники працюють аналітиками комп’ютерних систем, розробниками алгоритмічного і програмного забезпечення, web-дизайнерами, керівниками складних програмно-апаратних проектів, адміністраторами комп’ютерних мереж та баз даних.
Системне проектування сервісів
Форма навчання: денна
Ми готуємо фахівців зі створення, налаштування і моделювання систем послуг (сервісів) різноманітного призначення (обчислювальних, інформаційних, функціональних, інфраструктурних, управлінських); застосування програмного забезпечення та бізнес-систем сервіс–орієнтованої архітектури; використання новітніх інтернет–технологій, у тому числі інтернету речей, хмарних та грід-технологій. Майбутні фахівці навчаються проектувати мультиагентні системи, семантичні web-сервіси, виконувати пошук сервісів при створенні нових сервіс-орієнтованих інформаційних систем; отримують знання технологій управління документообігом та управління проектами, представлення, обробки і аналізу великих обсягів даних, дослідження складних систем і процесів. Випускники працюють креативними архітекторами інтелектуальних розподілених обчислювальних середовищ, аналітиками комп’ютерних систем, керівниками проектів, програмістами, розробниками прикладних і системних сервісів.
124
Системний аналіз
Спеціальність присутня на
Детальніше про спеціальність
Сертифікати ЗНО
 1. Українська мова та література – не менше 100 балів
 2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
 3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Спеціалізації
Системний аналіз і управління
Форма навчання: денна
Спеціалізація «Системний аналіз і управління» забезпечує підготовку висококваліфікованих системних аналітиків-математиків для вирішення різноманітних завдань управління складними динамічними процесами різної природи; відрізняється від інших спеціалізацій поглибленою математичною підготовкою; надає підготовку студентам в галузі теорії систем, математичних методів і програмних засобів моделювання та оптимізації складних процесів різної природи, оптимального та адаптивного управління. Робочий інструментарій системного аналітика — методологія системного аналізу, теорія керування, методи оптимізації, моделювання та прогнозування в динамічних системах.
Системний аналіз фінансового ринку
Форма навчання: денна
Спеціалізація «Системний аналіз фінансового ринку» спрямована на підготовку фахівців, орієнтованих на створення систем прийняття рішень на основі поєднання методів математичного моделювання складних процесів нединамічної природи з методами їх якісного аналізу на засадах методології системного аналізу, методів теорії ризиків та технологічного передбачення, а також на розробку і впровадження інформаційних систем з підтримки прийняття рішень. Ключові результати навчання - вміння застосовувати принципи розроблення математичних моделей, методів, комп’ютерних технологій та інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень у наукових дослідженнях, проектно-конструкторської діяльності, управлінні технологічними, економічними та соціальними об’єктами.

Про факультет/Інститут iasa.kpi.ua


Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» — це унікальний освітній заклад: ми об’єднали разом наукові відділи Національної Академії наук України та навчальні кафедри математичних методів системного аналізу і системного проектування НТУУ «КПІ» для спільного вирішення актуальних проблем науки, бізнесу та економіки, підготовки спеціалізованих, висококваліфікованих кадрів в галузях комп’ютерних наук, інформаційних технологій, природничих та системних наук і кібернетики.

Ми готуємо фахівців з комп'ютеризації творчої інженерної діяльності людини, яка найбільш яскраво втілюється в проектуванні і створенні нових об'єктів і технологій штучного середовища. Саме в нас ти отримаєш поглиблену підготовку з математики, вивчення методів системного аналізу, моделювання, засобів обчислень, інформаційних систем і технологій.

У навчальних та наукових лабораторіях ІПСА проводять тренінги, практикуми та майстер-класи сучасні консалтингові та ІТ-компанії: SAS Global Academic Program, CISCO, EPAM Systems, Deloitte, SAP University ALLIANCE PROGRAM, CEEISD, Samsung, Melexis, EduMEMS, Innovation for High Performance, EUROPRACTICE, Cadence, МЕМС та інших.

Спвробітництво з провідними університетами світу у сферах наукових проектів, студентського, аспірантського та викладацького обміну дає можливість надавати освітні послуги сучасного рівня.

Нашу інноваційну модель освіти належним чином оцінили вітчизняні та іноземні компанії: випускники ІПСА знаходять своє покликання в науці, аналітиці, консалтингу, ІТ-бізнесі та інших сферах, діяльність яких пов’язана із проведенням системного аналізу, побудовою математичних моделей, застосуванням математичних методів, створенням програмного та інформаційного забезпечення, створенням та розробленням проектів, застосуванням прогресивних засобів та технологій в діяльності підприємств та організацій, розробленням нових засобів і технологій аналізу керування та прийняття рішень.

Наше кредо: «Фундаментальність і професіоналізм».