Отримай відповіді на свої питання! База супергероїв «КПІ»
CПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ
035
Філологія
Спеціальність присутня на

Навчання за спеціальністю «Філологія» – це яскравий творчий процес, який дає можливість одержати найкращу освіту, що ґрунтується на засадах розвитку особистості, глибині пізнання, взаємоповаги та прагнення до постійного самовдосконалення. Випускники цієї спеіальності успішно працюють в таких представництвах іноземних компаній, як Bosch, Bayer, Hansa, Schwarzkopf тощо, перекладацьких бюро, дипломатичних представництвах МЗС України, міжнародних культурно-освітніх центрах, представництвах іноземних медіа та на провідних телеканалах України. Магістри філології також мають право викладати у вищих навчальних закладах. Іноземні мови – твоє покликання? Обирай спеціальність «Філологія» в НТУУ «КПІ».

Сертифікати ЗНО
  1. Українська мова та література – – не менше 125 балів за умови, що Іноземна мова (французька, німецька або англійська) – не менше 100 балів
  2. Іноземна (французька, німецька або англійська) мова – не менше 125 балів за умови, що Українська мова та література – не менше 100 балів
  3. Історія України – не менше 100 балів
Германські мови та літератури (переклад англійська та німецька або французька мови)
Форма навчання: денна / заочна
Студенти спеціалізації «Германські мови та літератури (переклад англійська та німецька або французька мови)» опановують особливості усного та письмового перекладу текстів в галузях комп’ютерних наук, загальної інженерії, захисту довкілля, електроніки, юриспруденції та бізнесу іноземною та державною мовою, навчаються технологіям забезпечення усної та письмової комунікації та інтерпретації. Випускники одержують можливість працювати журналістами на провідних телеканалах, редакторами-перекладачами у відомих медіа, гідами-перекладачами, перекладачами науково-технічної літератури, в міжнародних авіакомпаніях, посольствах різних країн, помічниками директорів компаній з іноземним капіталом.
Германські мови та літератури (переклад німецька та англійська мови)
Форма навчання: денна
Спеціалізація «Германські мови та літератури (переклад німецька та англійська мови)» передбачає вивчення студентами німецької та англійської мови, особливостей письмового перекладу, усного двостороннього перекладу (послідовного, синхронного), перекладу фахових текстів найрізноманітніших галузей наук, методичних і дидактичних засад викладання іноземних мов та перекладу. Ми готуємо перекладачів і викладачів німецької та англійської мови, які здатні забезпечувати процес міжкультурної комунікації у сфері професійного та ділового спілкування спеціалістів різних галузей.
Романські мови та літератури (переклад французька та англійська мови)
Форма навчання: денна
Студенти набувають знань з фундаментальних та професійних дисциплін, а також навичок вільного спілкування та перекладу французькою та англійською мовами. Випускники успішно працевлаштовуються в Україні та за кордоном фахівцями з перекладу науково-технічної документації, перекладачами та референтами у посольствах та представництвах франкомовних країн, у зарубіжних юридичних компаніях, благодійних фондах, туристичних агенціях, бюро перекладів, викладачами у ВНЗ України, спеціалізованих школах та гімназіях.