Отримай відповіді на свої питання! База супергероїв «КПІ»
CПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ
051
Економіка
Спеціальність присутня на

Зазвичай здається, що економічна система – це складно: відносини між багатьма учасниками ринку, зв’язки між підрозділами в межах підприємства. А отже розібратись в такій системі - важко. Проте, це цілком можливо! Більш того – надзвичайно цікаво! Аналізувати економічні явища, ставити «діагнози» та визначати шляхи розвитку на основі економічних показників, знати можливості та обмеження об’єкту і планувати шляхи його зростання – заняття, потрібні справжнім економістам. Аналіз тут сполучається із творчістю, діагностика та аудит із плануванням та реалізацією проектів, раціональні рішення поєднуються із нестандартними, оскільки економічне середовище мінливе та має певний ступінь невизначеності. Такі можливості можна здобути, опановуючи економічну теорію на рівні підприємства, галузі, держави, вивчаючи фінанси та економетрику, економіку праці та міжнародну економіку, економічну логістику та підприємництво. Наші студенти - кваліфіковані економічні «діагности» та творці ефективних економічних систем. Долучайся!

Сертифікати ЗНО
  1. Українська мова та література – не менше 100 балів
  2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Географія або Іноземна мова – не менше 100 балів
  3. Географія або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Економічна кібернетика
Форма навчання: денна / заочна
«Економічна кібернетика» - це знання про функціонування економічних об’єктів, моделювання виробничо-економічних явищ, прийняття рішень у складних економічних системах, комп’ютерізацію процесів керування виробництвом. Сучасний ринок праці вимагає від фахівців здатностей аналізувати процеси у сфері різних секторів економіки. Наші випускники володіють сучасними методами збору інформації, формування баз даних; аналізу і прогнозування економічних ситуацій; управління економічними об’єктами в умовах невизначеності. Економісти спеціалізації «Економічна кіберенетика» працюють в державних органах управління, банках, фінансово-економічних та страхових структурах, на виробництві в економічних і аналітичних службах, бухгалтерії, відділах маркетингу та прогнозування.
Міжнародна економіка
Форма навчання: денна
Спеціалізація «Міжнародна економіка» – це можливість для тебе опанувати закономірності процесів міжнародної торгівлі та зовнішньоекономічних операцій, вивчати передовий досвід успішної діяльності провідних компаній світу. Наші студенти широко використовують наявні можливості академічної мобільності, навчаються за кордоном і застосовують отриманий досвід ведення підприємницької діяльності в Україні та інших країнах. Отримання знань, умінь та навичок із зовнішньоекономічних операцій здійснюється у процесі вивчення міжнародного бізнес-середовища завдяки участі у ділових іграх, кейсах і круглих столах. Компетентність наших випускників - отриманий досвід ораторських навичок і публічних виступів у комерційній дипломатії міжнародного бізнес-середовища.
Економіка підприємства
Форма навчання: денна
Студенти спеціалізації «Економіка підприємства» вивчаються теоретичні та практичні аспекти господарської діяльності підприємств і організацій. Це органічне поєднання економічної діяльності та її результатів. Спеціалізація формує системні знання з питань ведення господарської діяльності підприємства, які дозволяють знаходити і обґрунтовувати ефективні рішення.
Управління персоналом та економіка праці
Форма навчання: денна
Спеціалізація «Управління персоналом і економіка праці» поєднує освіту в галузі економіки, управління, маркетингу, психології та права, що надає можливість підготувати кваліфікованого менеджера з персоналу із широкими можливостями працевлаштування в українських та закордонних організаціях та представництвах різних компаній. Випускники працюють керівниками HR-відділів (департаментів), фахівцями в галузі праці, зайнятості і соціального спонсорства (хедхантер, кадровий аудитор, корпоративний іміджмейкер, фандрайзер в сфері соціального волонтерства, аналітик ринку праці, експерт із соціальної відповідальності бізнесу, інженер-нормувальник праці, експерт з тімбілдінгу); агентами із зайнятості та трудових контактів (рекрутер, фахівець з аутстафінгу персоналу, експерт з ділових комунікацій та нетворкінгу, спеціаліст з аутсорсингу персоналу, спеціаліст з лізингу персоналу); менеджерами (HR-менеджер, коучер, івент-менеджер, тренінг-менеджер, адміністратор офісу, мотиваційний спікер, менеджер освітніх і соціально-політичних проектів); фахівцями із соціального захисту населення.
Бізнес-аналітика
Форма навчання: денна
Сучасні фахівці-аналітики статистики – це потрібна спеціалісти на ринку, оскільки вони отримують знання з цифрового маркетингу (digital marketing), економіко-математичних методів та моделей; статистики ринків; статистичного моделювання і прогнозування; дослідження кон’юнктури ринків; економічної статистики; маркетингового аудиту та бізнес-планування; методів і моделей прийняття рішень. Економіст-аналітик займається дослідженням ринку на рівні підприємства та галузі в цілому, маркетинговим статистичним аналізом внутрішніх та зарубіжних ринків, статистичним обґрунтуванням і прогнозуванням ринкових тенденцій, з метою прийняття оптимальних управлінських рішень підприємств, плануванням їх економічної діяльності на внутрішніх та зарубіжних ринках.