Отримай відповіді на свої питання! База супергероїв «КПІ»
CПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ
073
Менеджмент
Спеціальність присутня на

Мистецтво управління та планування, координація та контроль, ефективність та виконання – ключові вміння, якими оволодівають студенти цієї спеціальності. Ви навчитесь правильно ставити цілі та керувати промисловими потоками, впроваджувати новітні технології та організовувати інтелектуальну й виробничу спільноту. Менеджмент – це економічна спеціальність широкого профілю, на базі якої можна опанувати будь-яку із суміжних галузей – від міжнародної економіки до управління проектами. Вправні фінансисти та керівники великих компаній й підприємств, аналітики та економісти, фахівці з керування персоналом та виробничими процесами – все це випускники спеціальності «Менеджмент» в НТУУ «КПІ».

Сертифікати ЗНО
  1. Українська мова та література – не менше 100 балів
  2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Географія або Іноземна мова – не менше 100 балів
  3. Географія або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі
Форма навчання: денна / заочна
Сучасні медіа – частина креативної економіки, яка поєднує радіо, телебачення, мультимедійні ресурси, інтерактивні видання, мобільні програми тощо. Спеціалізація «Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі» передбачає вивчення студентами специфіки медійної економіки та особливостей створення ефективних бізнес-моделей у медіасфері. Наші випускники обіймають провідні посади в компаніях медійної галузі, керують медійними проектами, здійснюють фінансове планування й впроваджують креативний менеджмент.
Менеджмент і бізнес-адміністрування
Форма навчання: денна / заочна
Спеціалізація «Менеджмент і бізнес-адміністрування» заснована для тих, хто має на меті поглибити свої знання в управлінні бізнесом та стати справжнім фахівцем з організації діяльності різноманітних підрозділів підприємств. Випускники працюють керівниками всіх рівнів управління, спеціалістами виробничих, економічних, кадрових та інших структур, впроваджують нові системи управління підприємством, підкорюють вершини сучасного бізнесу.
Менеджмент інновацій
Форма навчання: денна
Спеціалізація «Менеджмент інновацій» допомагає поглибити знання з інноваційного розвитку підприємства, опанувати навички керівника відділу ліцензування та патентування нових продуктів, розробляти програми нововведень на підприємстві. Випускники працюють керівниками інноваційних відділів, менеджерами проектів та програм з інноваційного розвитку підприємства та підкорюють вершини сучасного світу новітніх технологій.
Менеджмент міжнародних проектів
Форма навчання: денна / заочна
Спеціалізація «Менеджмент міжнародних проектів» навчить тебе розбиратись у організації сучасного бізнесу в зарубіжних країнах, опанувати навички управління міжнародною діяльністю підприємства, розробляти проекти міжнародної співпраці. Випускники працюють керівниками у міжнародних компаніях, менеджерами з управління фінансами та міжнародними розрахунками, консультантами з розвитку міжнародної діяльності та підкорюють вершини сучасного міжнародного бізнесу.
Логістика
Форма навчання: денна
Спеціалізація «Логістика» - це можливість вивчити логістичні системи, навчитись проводити аналіз ефективності управління ланцюгами поставок, здійснювати фінансове планування діяльності логістичних підприємств та вибір оптимальних логістичних стратегій. Випускники працюють керівниками служб логістики на підприємствах різних галузей економіки, фахівцями транспортно-екпедиційних підприємств, складських комплексів, митних терміналів та директорами малого підприємництва.
Якість, стандартизація та сертифікація (магістерська програма)
Форма навчання: денна / заочна
Підготовка за спеціалізацією «Якість, стандартизація та сертифікація» передбачає вивчення основ управління якістю та трудовими ресурсами, системами документообігу і захисту інформації, сертифікації продукції та послуг, статистичних методів управління процесами підприємства. Випускники працюють фахівцями відділів якості, стандартизації та сертифікації підприємств різних галузей промисловості, національних та міжнародних органів із стандартизації та сертифікації, аудиторами систем менеджменту якості відповідно до міжнародних стандартів серії ISO 9000, 14000,OHSAS 18000.